Säker körning
CapaCity och CapaCity L

Säker körning

I stadstrafik sker det mest oväntade. Det gör det extra viktigt att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra olyckor. Mercedes-Benz har utrustat stadsbussen CapaCity med en mängd säkerhetsfunktioner som hjälper föraren att bemästra kritiska situationer.

CapaCity och CapaCity L stöder föraren med flera olika assistanssystem. Antispinnregleringen (ASR) gör att drivhjulen inte spinner. Det elpneumatiska bromssystemet (EBS) förkortar bromssträckan avsevärt genom snabbare och precisare ansättning av bromsarna. ABS, Sideguard Assist och Preventive Brake Assist ger prediktiv bromsning och manövrering.

Vid hotande fara är förarens reaktion lika viktig som fordonets tekniska utrustning. OMNIplus säkerhetsutbildning skapar optimala förutsättningar för att föraren ska reagera på rätt sätt. Föraren får bland annat rent praktiskt lära känna sitt fordon och vad som händer i kritiska situationer.