Teknik & underhåll
CapaCity & CapaCity L

Teknik & underhåll

CapaCity är i en klass för sig, både i fråga om storlek och om driftsekonomi. När det gäller de totala kostnaderna i förhållande till den enskilda passageraren visar den sin fulla potential.

CapaCitys ursprung gör den såväl underhålls- som reparationsvänlig. Den baseras nämligen på den beprövade Citaro-modellen och drar nytta i flera avseenden av denna nära släktrelation. Den genomtänkta designen minskar behovet av reparation och underhåll till ett minimum. Dessutom utförs alla arbeten till perfektion – och det från dag ett. Underhållsrelevanta komponenter befinner sig inte bara på samma plats som hos Citaro G, de är även enkla att nå. Det underlättar arbetet i verkstaden, ökar tillgängligheten på reservdelar och minskar både stilleståndtider och kostnader.

Mercedes-Benz BlueEFFICIENCY Power-motorn OM 470 uppfyller utsläppsnormen Euro VI och lämpar sig utmärkt på linjer med stora passagerarvolymer och för specialiserade Bus Rapid Transit-system. Den finns i två effektsteg på 265 kW (360 hk) med ett vridmoment på 1.700 Nm och 290 kW (394 hk) med ett vridmoment på 1.900 Nm. Den senaste generationen av denna sexcylindriga heavy-duty-radmotor har utrustats med en mängd innovativa funktioner. Från det höga maximala insprutningstrycket via den patenterade lösningen för avgasåterföringen till den moderna turboladdaren. Allt detta tillsammans sänker bränsleförbrukningen med upp till 2 procent, minskar utsläppen och ökar motorns prestanda och robusthet.

CapaCitys effektivitet kan ökas ytterligare med hjälp av den elhydrauliska styrningen, intelligent eco steering, som finns som extrautrustning. Den arbetar behovsanpassat och minskar bränsleförbrukning i stadslinjetrafik.

Mercedes-Benz OM 470, Blue EFFICIENCY Power-motor, utsläppsnorm Euro VI, stående sexcylindrig radmotor med 10,7 l volym. Effekt: 290 kW (394 hk) vid 1.600 v/min. Maximalt vridmoment 1.900 Nm. Motorn har Common Rail-insprutning. Insprutningstrycket uppnås med hjälp av insprutningssystemet X-PULSE med tryckförstärkning i munstycket.

Om fordonet bromsar levererar växelströmsgeneratorerna kostnadsfri el (från drivenergin), som lagras kortvarigt i suprakondensatorerna. När bussen sedan kör vidare försörjer suprakondensatorerna bilens elsystem. Växelströmsgeneratorerna går under tiden i friläge och belastar därmed inte motorn (vridmomentet).

Exempel Citaro G och CapaCity L.