Säkerhet
CapaCity & CapaCity L

Säkerhet

Bussen är ett av världens säkraste transportmedel. Innovationer från Mercedes-Benz har haft en avgörande roll i detta. Mercedes-Benz har, som ingen annan tillverkare, tagit ansvar för säkerheten på bussar. Många av de innovationer som idag är standard hade sin premiär i ett fordon med stjärnan längst fram, till exempel låsningsfria bromsar (ABS) eller det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESP®).

Ansvar förpliktigar. Därför strävar Mercedes-Benz efter att förverkliga visionen om en olycksfri trafik. En viktig del av detta är det integrerade säkerhetskonceptet från Mercedes-Benz. Konceptet är en konsekvent omsättning av våra idéer om säkerhet och täcker alla aspekter av trafiksäkerhet, från säkerhet under körning eller i riskfyllda situationer till skydd vid olycksfall och minimering av följdskador vid olyckor.

Kör säkert

Kör säkert

En koncentrerad förare bidrar på ett avgörande sätt till körsäkerheten. Innovationer från Mercedes-Benz i form av elektroniska hjälpmedel stöder föraren på bästa möjliga sätt.

Läs mer
Vid fara

Vid fara

CapaCitys optimala styrprestanda, höga stabilitet och manövrerbarhet hjälper föraren att behärska kritiska situationer och undvika hotande fara.

Läs mer
Säkerhet vid olyckor

Säkerhet vid olyckor

CapaCitys integrerade säkerhetskoncept gör att följderna av en eventuell olycka blir så lindriga som möjligt.

Läs mer