Säkerhet
CapaCity & CapaCity L

Säkerhet

Bussen är ett av världens säkraste transportmedel. Innovationer från Mercedes-Benz har haft en avgörande roll i detta. Mercedes-Benz har, som ingen annan tillverkare, tagit ansvar för bussarnas säkerhet. Många av de nyheter som är standard idag hade premiär i en buss med en stjärna längst fram. Till exempel de låsningsfria bromsarna (ABS), det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESP®) eller nödbromsassistenten Preventive Brake Assist 2.

Ansvar förpliktigar. Därför strävar Mercedes-Benz efter att förverkliga visionen om en olycksfri trafik. En viktig del av detta är det integrerade säkerhetskonceptet från Mercedes-Benz. Konceptet är en konsekvent omsättning av våra idéer om säkerhet och täcker alla aspekter av trafiksäkerhet, från säkerhet under körning eller i riskfyllda situationer till skydd vid olycksfall och minimering av följdskador vid olyckor.

Säker körning

Säker körning

En koncentrerad förare bidrar på ett avgörande sätt till körsäkerheten. Innovationer från Mercedes-Benz i form av elektroniska hjälpmedel stöder föraren på bästa möjliga sätt.

Läs mer
Vid fara

Vid fara

CapaCitys optimala styrprestanda, höga stabilitet och manövrerbarhet hjälper föraren att behärska kritiska situationer och undvika hotande fara.

Läs mer
Säkerhet vid olyckor

Säkerhet vid olyckor

Minskar följderna av en olycka tack vare den förstärkta fronten. Ramen skyddar passagerarna vid en sidokollision.

Läs mer