Bezpečnosť
CapaCity & CapaCity L

Bezpečnosť

Autobusy patria medzi najbezpečnejšie dopravné prostriedky na svete. Rozhodujúcu úlohu pri tom zohrali inovácie od Mercedes-Benz. Mercedes-Benz preberá väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť autobusov ako ktorýkoľvek iný výrobca. Mnohé inovácie, ktoré sú teraz súčasťou štandardnej výbavy, oslávili svoj debut v autobuse s trojcípou hviezdou. Napríklad proti blokovací systém bŕzd (ABS), elektronický stabilizačný systém (ESP®) alebo asistent núdzového brzdenia Preventive Brake Assist 2.

Zodpovednosť zaväzuje. Preto sa značka Mercedes-Benz riadi víziou jazdenia bez nehôd. K uskutočneniu tejto vízie podstatným spôsobom prispieva ucelená koncepcia bezpečnosti značky Mercedes-Benz. Táto koncepcia ako dôsledné presadzovanie filozofie bezpečnosti zahŕňa všetky štádiá automobilovej bezpečnosti: od bezpečnosti vodiča cez bezpečnosť v nebezpečných situáciách, ochranu pri nehode až po minimalizáciu následkov nehody.

Bezpečné jazdenie

Bezpečné jazdenie

Koncentrovaný vodič výrazne prispieva k bezpečnosti jazdy. Inovácie od spoločnosti Mercedes-Benz vo forme elektronických asistenčných systémov ho v tom výrazne podporujú.

Získať viac informácií
V prípade nebezpečenstva

V prípade nebezpečenstva

Optimálne reakcie riadenia, vysoká stabilita a manévrovateľnosť autobusu CapaCity pomáhajú zvládať aj kritické jazdné situácie a odvracať hroziace nebezpečenstvá.

Získať viac informácií
Bezpečnosť v prípade nehody

Bezpečnosť v prípade nehody

Ucelená koncepcia bezpečnosti autobusu CapaCity sa stará o to, aby boli následky nehody čo najmenšie.

Získať viac informácií