Bezpečnosť
CapaCity & CapaCity L

Bezpečnosť

Autobus patrí k najbezpečnejším dopravným prostriedkom na svete. Rozhodujúcou mierou sa na tom podieľajú inovácie značky Mercedes-Benz. Sotva sa nájde iný výrobca, ktorý by na seba prevzal zodpovednosť za bezpečnosť autobusov ako Mercedes-Benz. Mnohé novinky, ktoré sú dnes štandardom, oslávili svoju premiéru vo vozidle s hviezdou. Tak napríklad protiblokovací systém (ABS) alebo aj elektronický systém stabilizácie (ESP®).

Zodpovednosť zaväzuje. Preto sa značka Mercedes-Benz riadi víziou jazdenia bez nehôd. K uskutočneniu tejto vízie podstatným spôsobom prispieva ucelená koncepcia bezpečnosti značky Mercedes-Benz. Táto koncepcia ako dôsledné presadzovanie filozofie bezpečnosti zahŕňa všetky štádiá automobilovej bezpečnosti: od bezpečnosti vodiča cez bezpečnosť v nebezpečných situáciách, ochranu pri nehode až po minimalizáciu následkov nehody.

Bezpečné jazdenie

Bezpečné jazdenie

Koncentrovaný vodič výrazne prispieva k bezpečnosti jazdy. Inovácie od spoločnosti Mercedes-Benz vo forme elektronických asistenčných systémov ho v tom vehementne podporujú.

Získať viac informácií
V prípade nebezpečenstva

V prípade nebezpečenstva

Optimálne reakcie riadenia, vysoká stabilita a manévrovateľnosť autobusu CapaCity pomáhajú zvládať aj kritické jazdné situácie a odvracať hroziace nebezpečenstvá.

Získať viac informácií
Bezpečnosť v prípade nehody

Bezpečnosť v prípade nehody

Ucelená koncepcia bezpečnosti autobusu CapaCity sa stará o to, aby boli následky nehody čo najmenšie.

Získať viac informácií