Bezpečnosť v prípade nehody
CapaCity & CapaCity L

Bezpečnosť v prípade nehody

Autobus patrí k najbezpečnejším vozidlám – aj v mestskej premávke. Napriek tomu, samozrejme, nie je možné vylúčiť nehody. 

Značka Mercedes-Benz sa stará o to, aby následky nehody bolo čo najmenšie. Preto je napríklad vystuženie bočnej steny autobusu CapaCity dôležitým faktorom pre jeho vysokú pasívnu bezpečnosť.

Okrem toho sa v autobuse CapaCity nachádzajú deliace priečky, tyče na držanie a špeciálne sedadlá, ktoré absorbujú energiu pri náraze alebo prevrátení vozidla. Dôležitá ochrana pre cestujúcich.

Holá karoséria je vyrobená osvedčenou technikou prstencových rebier. Je ešte tuhšia a vďaka tomu poskytuje cestujúcim ešte lepšiu ochranu pred bočným nárazom.

Holá karoséria bola vyvinutá pri zohľadnení predpisu ECE-R 66/02 platného od roku 2017. Definuje pre interiér pri prevrátení väčší priestor na prežitie ako doposiaľ.

Výroba bezpečných vozidiel je hlavným cieľom ucelenej koncepcie bezpečnosti Mercedes-Benz. Táto koncepcia zahŕňa všetky opatrenia, ktoré pomáhajú minimalizovať následky nehody. Dôležitou súčasťou našej práce je preto cielené poskytovanie informácií záchranným službám. Vďaka podrobným vedomostiam o našich vozidlách a ich bezpečnostných systémoch sa totiž záchranná služba dokáže rýchlejšie dostať k zraneným osobám. A tým zachrániť život.

Ak sa aj napriek všetkým bezpečnostným opatreniam stane nehoda, je dôležité, aby sa prípadným zraneným osobám čo najrýchlejšie poskytla prvá pomoc.

Pri nehode sa môže zraniť aj vodič, ktorý nedokáže vždy pomôcť svojim cestujúcim. Preto sú vo vozidle každému dostupné a dobre označené lekárničky a hasiace prístroje. Lekárnička sa nachádza v priestore na nastupovanie pri vodičovi. V prípade nehody sa vodič aj cestujúci môžu v čo najkratšom čase postarať o ošetrenie prípadných zranených osôb.