Безопасност при произшествие
CapaCity & CapaCity L

Безопасност при произшествие

Автобусът принадлежи към най-безопасните автомобили – също и в градското движение. Въпреки това естествено не може да бъдат изключени произшествия. 

Mercedes-Benz се погрижи последиците от произшествието да са възможни най-минимални. Така например усилването на страничните стени на CapaCity е съществен фактор за високата му пасивна безопасност.

Освен това в CapaCity има преградни стени, тръбни арматури за правостоящи пътници и специално разположение на седалките, които при челен удар или преобръщане абсорбират енергията. Важна защита за пътниците.

Основната конструкция е базирана на доказалата се техника с пръстеновидни ребра. Тя е с още по-усилено изпълнение и така още по-добре предпазва пътниците от страничен удар.

Основната конструкция също е проектирана с оглед на валидната от 2017 г. разпоредба ECE-R 66/02. При преобръщане тя дефинира за пътническото отделение по-голямо пространство за оцеляване от досега.

Производството на безопасни автомобили най-приоритетна цел в рамките на интегралната концепция за безопасност на Mercedes-Benz. Това обхваща също всички мерки, които спомагат за минимизиране на последиците при произшествие. Важна част на нашата работа поради това е също и целенасоченото информиране на спасителните екипи. Тъй като подробното познаване на нашите автомобили и техните системи за безопасност помага на спасителния екип да достигне по-бързо до пострадалите. И така да бъде спасен животът им.

Ако въпреки всички мерки за безопасност се стигне до произшествие, то е важно на възможните пострадали да се окаже възможно най-бързо първа помощ.

Тъй като също и водачът е възможно да бъде наранен при произшествие и поради това да не успее винаги да помогне на пътниците, в автомобила аптечките и пожарогасителите са свободно достъпни за всеки и са добре обозначени. Аптечката е разположена в областта на входа при водача. Както водачът, така също и пътниците поради това имат възможност в случай на пострадали да окажат възможно най-бързо помощ на евентуално наранените.