Маневреност
CapaCity & CapaCity L

Маневреност

Въпреки значителната си дължина, в сравнение с конкуренцията CapaCity и CapaCity L се задоволяват само с един шарнир. Поради това те се маневрират особено лесно. Също така това води до незначителни разходи за техническо обслужване и образцова надеждност. Двете допринасят за общата икономичност на автобусите с голям капацитет.

С радиус на завиване от 22,93 метра CapaCity е почти толкова компактен, колкото и един съчленен автобус. Но също и по-дългият CapaCity L впечатлява с радиус на завиване от само 24,47 метра. Тази изненадваща маневреност е вследствие на четвъртата ос с електрохидравлично управление. Благодарение на своето независимо окачване на колелата тя работи с ненадминат комфорт и сигурност при движение.

Към големите преимущества на CapaCity в сравнение с другите концепции за автобуси с голям капацитет спада и неограничената му способност за маневри при движение на заден ход.

Аналогично на движението напред при ниски скорости, в този случай четвъртата ос също се управлява активно. Умното управление на четвъртата ос намалява също изнасянето на задницата при потегляне от спирката: в този случай управлението на четвъртата ос реагира с дефинирано забавяне на завъртането на волана на предната ос. Това може да предотврати контакта на колелото с бордюра и изнасянето на задницата над тротоара.