Obratnost
CapaCity & CapaCity L

Obratnost

Navzdory své pozoruhodné délce mají modely CapaCity a CapaCity L oproti konkurenci jen jeden kloub. Díky tomu umožňují mimořádně snadné manévrování. Mimoto vznikají jen minimální náklady na údržbu a nabízí příkladnou spolehlivost. Obojí přispívá k celkové hospodárnosti velkoprostorových autobusů.

S poloměrem otočení 22,93 metrů je model CapaCity téměř tak obratný jako kloubový autobus. Ale i delší model CapaCity L přesvědčí poloměrem otáčení pouhých 24,47 metrů. Tuto překvapivou obratnost lze přičítat čtvrté nápravě s elektrohydraulickými klouby. Díky nezávislému zavěšení kol zaručuje při provozu nepřekonatelné pohodlí a bezpečnou jízdu.

K velkým přednostem modelu CapaCity v porovnání s jinými koncepty velkoprostorových autobusů patří neomezená možnost manévrování při couvání.

Analogicky k jízdě vpřed při nízkých rychlostech bude i v tomto případě aktivně řízena čtvrtá náprava. Chytré řízení čtvrté nápravy rovněž zmenšuje vybočení zadní části při výjezdu ze zastávky: Řízení čtvrté nápravy reaguje v takovém případě s definovaným zpožděním na natočení volantu přední nápravy. To může zamezit kontaktu kol s obrubníkem a vybočení zadní části přes chodník.