Безопасно пътуване
CapaCity & CapaCity L

Безопасно пътуване

Точно в градското движение понякога опасностите не може да бъдат предвидени. Това прави важно вземането на мерки за предотвратяване на произшествия. Mercedes-Benz е оборудвал градския автобус CapaCity с голям брой системи за безопасност, които помагат за овладяване на критични пътни ситуации.

CapaCity и CapaCity L подпомагат водача с многобройни асистиращи системи. Системата против буксуване (ASR) предотвратява превъртането на задвижващите колела. Чрез електропневматичната спирачна система (EBS) спирачният път се скъсява значително, тъй като спирачките сработват по-бързо и по-прецизно. За предвидливото спиране и маневриране се грижат ABS и Sideguard Assist, както и Preventive Brake Assist.

ASR предотвратява превъртането на задвижващите колела по два начина. От една страна, ASR свежда до минимум превъртането на колелото чрез дозирани спирачни въздействия. От друга страна, въртящият момент на двигателя се регулира чрез „електронния педал на газта“.

И при пълна газ, в критични ситуации двигателят предоставя само толкова мощност, колкото може да предадат задвижващите колела – едно голямо предимство за безопасността при потегляне и стабилността на движение. При потегляне се контролират действащите върху задвижващите колела въртящи моменти и оборотите на колелата. Разпределянето на въртящия момент при това се управлява така, че се предотвратява превъртане. По този начин се гарантира непрекъснато оптимално силово предаване.

ASR подпомага водача да сведе до минимум превъртането на задвижващите колела при ускоряване и по този начин да сведе до минимум опасността от странично поднасяне на задницата на автомобила (задвижване на задните колела). Точно при двигателите с голям въртящ момент ASR предлага по този начин повече комфорт и увеличена безопасност при потегляне - особено при пътно платно с различни сцепления.

Антиблокиращата спирачна система (ABS) поддържа стабилността по време на критични спирачни процеси и гарантира, че автомобилът остава управляем. Спирачните сили, действащи върху отделните колела се разпределят от ABS по такъв начин, че дори в случай на аварийно спиране, нито едно колело не блокира и управляемостта на автобуса се запазва до голяма степен.

Електронният блок за управление на спирачната система регистрира текущата скорост на въртене на колелата чрез коронния пръстен и колесния ABS сензор. При спиране системата регулира спирачното налягане към отделните спирачни цилиндри чрез управляващи вентили. В случай на аварийно спиране и склонност за блокиране на колелата, системата отваря и затваря управляващите вентили на спирачните цилиндри на всяко колело напълно автоматично, на много кратки интервали, което предотвратява тяхното блокиране и автобусът остава управляем.

В случай на аварийно спиране и склонност за блокиране на колелата, системата отваря и затваря управляващите вентили на спирачните цилиндри на всяко колело напълно автоматично, на много кратки интервали, което предотвратява тяхното блокиране и автобусът остава управляем.

Светлините помощ при завиване осигуряват значително повече безопасност въз основа на подобрената видимост при завиване през нощта на кръстовища, кръгови движения, както и при маневриране при движение напред и назад.

Функцията се включва автоматично до скорост от ок. 35 км/ч, когато включите основните фарове, задействате комбинирания превключвател на мигачите или завъртите волана. При това допълнително се включва един от двата фара за мъгла, за да освети зоната странично пред автомобила, която не се осветява от главните фарове.

Интелигентната електроника включва или изключва светлините помощ при завиване постепенно. Така очите имат възможност да се адаптират към променящите се светлинни ситуации.

С превантивния спирачен асистент Mercedes-Benz предлага първия в света активен спирачен асистент за градски автобуси. Асистиращата система предупреждава за сблъсък с движещи се пешеходци, както и със стоящи или движещи се обекти и при остра опасност от сблъсък автоматично започва спирачна маневра с частично спиране.

Предупредителната каскада и спирачното въздействие са разработени прецизно за използване в градско движение. При опасност от сблъсък с пешеходци, както и с подвижни или неподвижни обекти, превантивният спирачен асистент предупреждава водача както визуално, чрез светващ в червено триъгълник със символ на автомобил на централния дисплей, така също и акустично и едновременно с това задейства частично спиране. То се поддържа дотогава, докато или се намеси водачът, или автобусът спре.

Основа на превантивния спирачен асистент е ново поколение на радарната технология: радарната система постоянно следи зона до 250 метра от лентата за движение пред автобуса и работи надеждно също и през нощта, и при неблагоприятни атмосферни условия.

Sideguard Assist е система за подпомагане на безопасността, която подпомага водача в критични ситуации при завиване, когато видимостта може да бъде ограничена. При завиване или смяна на лентата за движение, системата помага да се избегнат критичните ситуации или да се намалят евентуалните последствия от произшествие.

Функцията на системата и концепцията за предупреждение са извлечени от анализа на случващите се злополуки при завиване, включващи пешеходци и велосипедисти. В по-голямата част от сценариите на произшествие инцидентът възниква поради движението и на двете участващи страни (превозно средство и пешеходец/велосипедист). В тези случаи системата дава ранна информация за движещи се хора или превозни средства в предупредителната зона по цялата дължина до автомобила (жълт дисплей) и предупреждава веднага щом ситуацията стане критична (червен дисплей).

Ако автомобилът попадне в нестабилно състояние на движение – например на заледено пътно платно – демпферирането на шарнира се задейства бързо и ориентирано според нуждите. По този начин в рамките на физичните възможности съчлененият автобус много бързо се стабилизира и се предотвратява разклащане или дори откъсване на задната секция на съчленения автобус с опасния ефект на сгъваемия нож. По този начин новото управление на защитата срещу пречупване ATC като единственото управление от вида си приблизително постига ефекта на управлението на електронната стабилизираща програма (ESP®).

Citaro G, тест на защитата срещу пречупване в зимни условия, Рованиеми 2014

CapaCity е най-добрият пример за това, че размерът на автомобила и маневреността няма нужда да бъдат в противоречие. Двата модела, CapaCity, както и още по-дългият CapaCity L, могат да се маневрират лесно. При това безопасността при Mercedes-Benz естествено е серийно интегрирана.

За оптималното поведение при управление, високата стабилност и маневреност се грижи пътнодинамичното контролиране на ъгъла на пречупване Articulation Turntable Controller (ATC). С помощта на ATC в рамките на физичните възможности CapaCity много бързо се стабилизира и се предотвратява разклащане или дори откъсване на задната секция на съчленения автобус. По този начин контролирането на ъгъла на пречупване ATC приблизително постига ефекта на електронна стабилизираща програма (ESP®). Това означава още по-високо ниво на безопасност за съчленени автобуси. Така поведението при управление на CapaCity е почти същото, както при единичен автобус.

Защита срещу пречупване, съчленен автобус Mercedes-Benz Citaro G / CapaCity L

Защита срещу пречупване, максимално завиване 54°

 

Той регулира хидравличното демпфериране на шарнирната връзка бързо и най-вече според нуждите, в зависимост от ъгъла на завиване, ъгъла на пречупване, скоростта на движение и натоварването, наред с други неща. За тази цел ATC получава достъп до CAN шината за данни.

Ефектът: ако обичайното на други места високото основно демпфериране на шарнирната връзка води до силна склонност към недостатъчно завиване в завои и увеличено износване на гумите на предния мост, то шарнирната връзка на автобуса се движи почти свободно при нормални стабилни условия на шофиране и се демпфира само от триенето на елементите.

Условие и предизвикателство за безопасното движение на автобус с голям капацитет е перфектният обзор на зоната около автобуса, най-вече в зоната на задната секция на съчленения автобус. CapaCity опростява видимостта още поради конструкцията си с един шарнир. Освен това няколко камери предлагат обзор на случващото се в зоната на задната секция на съчленения автобус. Маневрирането и движението на заден ход са възможни също както при всеки друг автобус с един шарнир.

При CapaCity от лявата и дясната страна на задницата са монтирани камери. Така при потеглянето от спирката, както и в трафика, водачът може да провери съответната зона на изнасяне. За наблюдението на задната секция на съчленения автобус служат още две странични камери непосредствено зад шарнира.

За допълнителна безопасност при маневриране Mercedes-Benz предлага и камери за заден ход като допълнение към външните камери на задницата. При това при включване на предавката за заден ход прозвучава продължителен предупредителен сигнал. Така удобно се справяте с маневрите и движението на заден ход.

Концентрираният водач допринася в значителна степен за пътната безопасност. При това електронните помощници му помагат възможно най-добре. При CapaCity всички врати разполагат с реверсивна система, както и с хоризонтално контролно устройство за зоната на вратата. Третата и четвъртата врата са напълно автоматични. А чрез двукрилите врати от едно до четири се постига бърз пътникопоток. За да се облекчи допълнително водачът, пътническите отделения до тези врати могат по желание да бъдат и с видеонаблюдение.

Външна камера на задницата за контрол на зоната на изнасяне на спирката и при пътното движение.

Инсталирани камери за видеонаблюдение може да контролират случващото се в автобуса. Системата за видеонаблюдение може да подобри не само усещането за безопасност на водача на автобуса и пътниците, тя може също така да направи запис на злосторници, които вандалстват в автомобила или упражняват насилие.

Данните се предават на монитора в кокпита на водача на автобуса. Водачът на автобуса има възможност по-добре да наблюдава и оценява определени ситуации и събития, които се случват в пътническия салон и евентуално да реагира при опасност. Автомобилът е оборудван с пиктограми, така че пътниците виждат, че се касае за автомобил с видеонаблюдение. Чрез видеонаблюдението Вие повишавате усещането за лична безопасност на Вашия водач и пътниците в автомобила и чрез това атрактивността на използването на обществени превозни средства. Системата за видеонаблюдение е специално изпълнение.

Повече информация за функционирането на видеонаблюдението и съхраняването на данните ще получите от нашия консултант по продажбите на автобуси.

Късите и дългите светлини имат изключителна светлинна ефективност, благодарение на вградените LED фарове, които същевременно използват значително по-малко енергия от стандартните светлини. Осигуряват широко и прецизно осветяване на пътя. Друго предимство за безопасността е температурата на светлината, която е подобна на тази на дневната светлина и уморява очите по-малко. LED светлините осигуряват дълъг експлоатационен живот и ниска деградация (намаляване интензивността на светлинния поток).

Светлинният сноп на LED фаровете е прецизно очертан. Повече яркост и по-далечен обхват осигуряват допълнителна безопасност. LED крушките са около два до три пъти по-ефективни от обикновените крушки с нажежаема жичка.

Фаровете достигат пълната си осветителна мощност веднага след включване и осигуряват широкообхватно и прецизно осветяване на пътя. Имат мека линия на контура и субективно по-голям обхват. LED фаровете повишават икономическата ефективност, чрез ниската си консумация на енергия и дългия експлоатационен живот. Те имат с времето нисък спад на светлинния интензитет, т.е. светлинният поток остава до голяма степен постоянен през целия им експлоатационен живот.