Sõitke turvaliselt
CapaCity & CapaCity L

Sõitke turvaliselt

Just linnaliikluses ei pruugi ohud alati olla ettenähtavad. Seda olulisem on rakendada meetmeid õnnetuste vältimiseks. Mercedes-Benz varustas linnaliinibussi CapaCity mitmete turvafunktsioonidega, mis aitavad liiklusohtlike sõiduolukordadega toime tulla.

Seetõttu on iga CapaCity ja CapaCity L standardvarustuses varustatud pöördeabistaja Sideguard Assist 2, Frontguard Assist, liiklusmärgi abistaja ja rehvirõhu jälgimissüsteemiga (TPM). Valikuline piduriabisüsteem Preventive Brake Assist 2 hoiatab takistuste, sealhulgas jalakäijate ja jalgratturite eest, ning alustab vajaduse korral osalist pidurdamist avarii vältimiseks. Citarot saab varustada ka MirrorCam'iga, mis pakub paremat nähtavust taga ja külgedel kui tavalised peeglid.

Sõltuvalt sõidukist kuvatakse pilte 7" ja 15" monitoridel. Kaks kõrge eraldusvõimega ekraani näitavad erinevaid vaatevälju. Monitoridesse integreeritud fotodioodid tuvastavad langeva valguse ja reguleerivad vastava kuvari heledust individuaalselt. Piltide hindamise hõlbustamiseks juhil on 15-tollistel variantidel kolm erinevat juhtjoont. Koos püsivalt kalibreeritud sõiduki otsajoonega abistab distantsijoon juhti lähenevate objektide hindamisel. Möödasõiduabi ülekate aktiveeritakse kiirus 10 km/h koos vilkumisega, et ohutult abistada möödasõitu või pööramist Lisaks on monitorile paigaldatud pimenurga abi ekraan.

Moodne MirrorCam süsteem annab selge ja täieliku ülevaate teeliiklusest. Kõrge eraldusvõimega kaameratega varustatud sõiduohutus paraneb ja õnnetuste oht on viidud miinimumini. Laiendatud vaateväli võimaldab juhil näha ümbruskonnas jalakäijaid, jalgrattureid ja teisi liiklejaid. See kõrvaldab paremale pööramisel pimeala.

Uuenduslik liiklusmärkide abisüsteem pakub maanteel maksimaalset ohutust ja mugavust. Tänu GPS-i ja kaamera toele võrreldakse sõiduki kiirust pidevalt kehtivate liikluseeskirjadega.

Süsteem on loodud pakkuma spetsiaalset ja asjakohast tagasisidet lubatud kiiruse ületamise korral. Tänu tipptasemel näidikuplokile saab juht nii visuaalseid kui ka helisignaale, mis juhivad kohe tähelepanu kiirusele.

Liiklusmärkide abi (TSA)

Mitteblokeeruv pidurisüsteem (ABS) toetab sõidustabiilsust kriitiliste pidurdustoimingute ajal ja tagab sõiduki juhitavuse. Üksikutele ratastele mõjuvad pidurdusjõud jaotatakse ABS-süsteemi abil nii, et isegi hädapidurduse olukorras ei blokeeru ükski ratas pikemaks ajaks ning bussi juhitavus säilib suures osas.

Pidurielektroonika juhtplokk salvestab ratta hetkekiiruse rattaandurite kaudu. Pidurdamisel juhib süsteem juhtklappide kaudu pidurirõhku üksikutel rattapidurisilindritel. Hädapidurdamisel ja lukustuvate ratastega pidurdamisel avab ja sulgeb süsteem rataste pidurisilindrite juhtventiilid väga lühikeste ajavahemike järel täielikult automaatselt, vältides nii lukustumist ja hoides sõiduki juhitavuse.

Hädapidurdamisel ja lukustuvate ratastega pidurdamisel avab ja sulgeb süsteem rataste pidurisilindrite juhtventiilid väga lühikeste ajavahemike järel täielikult automaatselt, vältides nii lukustumist ja hoides sõiduki juhitavuse.

Pöördetuli hoolitseb suurema turvalisuse eest tänu paremale nähtavusele öösel ristmikel, ringristmikel pöörete tegemisel ning edasi- ja tagasisuunas manööverdamisel.

Funktsioon lülitub automaatselt sisse kuni kiirusel umbes 35 km/h kui esituled on sisse lülitatud ja rakendatakse suunatulede kangi või pööratakse rooliratast. Sealjuures lülitatakse juurde üks kahest udutulest, et valgustada sõiduki ees külgmist ala, mida esituli ei valgusta.

Intelligentne elektroonika lülitab pöördetule hämardatult sisse või välja. Nii on silmal võimalus kohaneda muutuvate valgusoludega.

Preventive Brake Assist 2 pidurdusabisüsteemiga pakub Daimler Buses linnaliinibussidele teise põlvkonna aktiivset pidurdusabi. Süsteem hoiatab kokkupõrgete eest liikuvate jalakäijate ja jalgratturitega, samuti seisvate ja liikuvate objektidega. Tõsise kokkupõrkeohu korral hoiatatakse juhti visuaalse ja akustilise hoiatusega ning osaline pidurdamine käivitatakse automaatselt.

Hoiatuskaskaad ja pidurdussekkumine on spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks linnaliikluses. Jalakäijate või jalgratturite ning liikuvate või seisvate objektidega eelseisva kokkupõrke korral annab Preventive Brake Assist 2 hoiatuse. Juhti hoiatab nii visuaalselt keskekraanil vilkuv punane kolmnurk kui ka akustiliselt ning käivitab samaaegselt osalise pidurdamise. Seda pidurdussekkumist hoitakse kas seni, kuni juht sekkub, olukord pole enam kriitiline või buss peatub.

Tänu esiradari, lähiradari ja esikaamera koostoimele skaneeritakse pidevalt kuni 250 meetrit bussi ees asuvat ala. See abi on tagatud kuni kiiruseni 60 km/h. Lume, vihma, udu, tugeva pritsimise, pimestavate/pimestavate tingimuste, otsese päikesevalguse või pidevalt muutuvate valgustingimuste korral võib süsteemi ulatus ning sõidukite ja inimeste tuvastamine olla häiritud.

Sideguard Assist 2 on turvaabisüsteem, mis toetab juhti kriitilistes olukordades paremale pööramisel või vasakule pööramisel, kui nähtavus on võimalikult piiratud. Süsteem on loodud selleks, et aidata tuvastada süsteemi piires liikuvaid takistusi ja hoiatada juhti, et vältida kriitilisi olukordi või vähendada õnnetuste tagajärgi väljalülitamisel või sõidurea vahetamisel.

Sõiduki küljealasid jälgitakse pidevalt. Selle tulemusena tuvastatakse pimenurgas viibivad sõidukid, jalakäijad või jalgratturid nii kõrvalistuja kui ka juhi poolel. Radarisüsteem tuvastab täpselt liikumised ja hoiatab juhti võimalike kokkupõrgete eest. Intuitiivne kasutajaliides ja selged hoiatused võimaldavad juhil sõita ohutult ja pingevabalt.

Juhul kui sõiduk satub ebastabiilsesse sõiduolekusse (nt libedal sõiduteel), kohandatakse liigendi summutust kiiresti ja vajaduspõhiselt. Selle abil stabiliseeritakse liigendbussi füüsikaliste võimaluste raames väga kiiresti ning välditakse tagumise osa pendeldamist või koguni lahtitulemist ning seega kardetud liigendnoaefekti tekkimist. Uus paindumiskaitseregulatsioon ATC saavutab sel viisil ainsa omalaadse reguleerimisega elektroonilise stabiilsusprogrammi (ESP®) reguleerimise mõju.

Citaro G võlliliigendi paindumiskaitse Winterprobung 2014 Rovaniemi

CapaCity on parim näide sellest, et sõiduki suurus ja pööramisvõime ei pea teineteist välistama. Mõlema mudeliga, nii CapaCity ja Capacity L-iga on kerge manööverdada. Seejuures on Mercedes-Benzi ohutus muidugi mudelipõhiselt sisseehitatud.

Sõidudünaamiline liigendnurga juhtimine Articulation Turntable Controller (ATC) hoolitseb optimaalse pööramiskäitumise, suure stabiilsuse ja pööramisvõime eest. ATC abil stabiliseeritakse CapaCity füüsikaliste võimaluste raames väga kiiresti ning välditakse tagumise vaguni pendeldamist või lahtitulemist. Liigendnurga juhtimine ATC saavutab sel moel elektroonilise stabiilsusprogrammi (ESP®) efekti. See tähendab veelgi suuremat ohutustaset liigendbussidele. Seega vastab CapaCity pööramiskäitumine peaaegu üksiksõiduki pööramiskäitumisele.

Võlliliigendi kaitse Mercedes-Benz liigendbuss Citaro G / CapaCity L

Võlliliigendi kaitse, maksimaalne mõju 54°

 

Sõidudünaamika juhtseade ATC reguleerib liigendi hüdraulilist summutust kiirelt ning eelkõige vastavalt vajadusele, sõltuvalt mh roolinurgast, pöördenurgast, kiirusest ja koormusest. Selleks kasutab ATC CAN-andmesiini andmeid.

Mõju: Juhul kui mujal tavapärasest liigendi kõrgest põhilisest summutusest põhjustatud kalle toob kaasa alajuhitavuse kurvides ja suurendab esisilla rehvide kulumist, liigub sõiduki liigend tavapärase stabiilse sõiduoleku korral peaaegu vabalt ning seda summutatakse vaid elementide hõõrdumise teel.

Suure mahutavusega bussiga ohutu sõidu eeldus ja väljakutse on ideaalne ülevaade ümbrusest, eeskätt ülevaade tagumisest vagunist. CapaCity parandab nähtavust juba tänu oma ehitusviisile üksnes ühe liigendiga. Lisaks edastavad väliskaamerad ülevaadet selle kohta, mis toimub tagumise vaguni ümbruses. Parkimismanöövrid ja tagurpidisõidud on samamoodi võimalikud nagu iga teise liigendbussi puhul.

CapaCity puhul on vasakule ja paremale tagaossa videokaamerad paigaldatud. Nii saab juht peatusest välja sõites nagu ka liikluses vastava tagaosa väljaliikumist kontrollida. Tagumise vaguni seireks on otse võlliliigendi taga veel küljekaamerad.

Täiendavat ohutust parkimisel pakuvad lisaks Mercedes-Benzi tagurduskaameratele ka tagaosakaameratele. Tagasikäigule lülitamisel kostub pidev hoiatussignaal. Nii on võimalik meisterlikult manööverdada ja tagurdada.

Keskendunud juht aitab märgatavalt sõiduturvalisusele kaasa. Elektroonilised abilised toetavad teda võimalikult hästi. CapaCity kõigil ustel on tagasiliikumisseade, samuti horisontaalne ukseava seire. Kolmas ja neljas uks on täisautomaatsed. Tänu ühele kuni neljale kahe ukselehedega uksele saavutatakse kiirem reisijate voog. Selleks, et juhi koormust veelgi vähendada, on võimalik soovi korral varustada need uksed seestpoolse videojärelevalvega.

Tagaosakaamera väljaliikumise kontrollimiseks bussipeatuses ja tänavaliikluses.

Paigaldatud videojärelevalvekaameratega saab jälgida bussis toimuvat. Videojärelevalvesüsteem ei paranda mitte ainult bussijuhi ja reisijate tuntavat turvalisust, vaid sellega võidakse salvestada ka märatsejad, kes sõidukis vandaalitsevad või vägivallatsevad.

Andmed kantakse bussijuhi juhiruumi monitorile. Bussijuht saab teatud olukordi ja sündmusi, mis salongis juhtuvad, paremini näha ja hinnata ning neile ohu korral reageerida. Sõiduk on varustatud piktogrammidega teavitamaks reisijaid sellest, et bussis on videojärelevalve. Koos videojärelevalvega tunnevad teie juht ja sõitjad end subjektiivselt turvalisemalt ning sellega suurendatakse avalike liiklusvahendite kasutamise atraktiivsust. Videojärelevalvesüsteem kuulub erivarustusse.

Lisateavet videovalve ja andmesalvestusfunktsiooni kohta saate meie liinibussi müüginõustajalt.

Lähi- ja kaugtuled on tänu integreeritud LED tehnoloogiale ääretult valgustõhusad ning lsaks kulutavad ka oluliselt vähem energiat kui tavatuled. LED tuledtagavad tee laia ja täpse valgustuse. Teine turvalisuse eelis on valguse temperatuur, mis sarnaneb päevavalgusega, tänu millele väsivad silmad vähem. LED-tuled tagavad pika kasutusea ja heleduse vähenemise.

LED-esitulede valguskoonus on täpselt määratletud. Suurem heledus ja pikem ulatus tagavad täiendava turvalisuse. LED-lambid on umbes kaks kuni kolm korda tõhusamad kui tavalised hõõglambid.

Esituled saavutavad oma täieliku valgustugevuse kohe pärast sisselülitamist ning tagavad tee laiaulatusliku ja täpse valgustuse. Neil on pehme lõikejoon ja suurem ulatus. LED-esituled suurendavad ökonoomsust tänu madalale energiatarbimisele ja pikale kasutuseale. Nende valgusvõimsus jääb nende kasutusea jooksul suures osas samaks.

Õigusteatis aktiivsete ohutusabissüsteemide kohta: Hädaolukorras pidurisüsteemid ja teised ohutusabissüsteemid võivad optimaalsetes tingimustes ja süsteemi piirides toetada juhti ning vähendada õnnetuste raskust või ennetada õnnetusi kriitilistes sõiduolukordades. Olenemata sellest on juhil kohustus kohandada oma sõidukäitumist ja eriti kiirust liiklus- ja ilmastikutingimustele ning olla alati tähelepanelik. See kehtib eriti eriolukordade korral, nagu jäised või märjad teed, vihm, külgmised tuuled, halb nähtavus, lumetormid, udu jne. Seetõttu lasub sõiduki juhil vastutus kogu sõiduolukorra eest igal ajahetkel ja ta ei tohi tugineda ainult ohutusabissüsteemidele.