Sõitke turvaliselt
CapaCity & CapaCity L

Sõitke turvaliselt

Just linnaliikluses ei pruugi ohud alati olla ettenähtavad. Seda olulisem on rakendada meetmeid õnnetuste vältimiseks. Mercedes-Benz varustas linnaliinibussi CapaCity mitmete turvafunktsioonidega, mis aitavad liiklusohtlike sõiduolukordadega toime tulla.

CapaCity ja CapaCity L toetavad juhti arvukate abisüsteemidega. Veojõukontroll (ASR) takistab veorataste läbilibisemist. Elektropneumaatiline pidurdussüsteem (EBS) lühendab oluliselt pidurdusmaad, kuna pidureid rakendatakse kiiremini ja täpsemalt. Ettenägeliku pidurdamise ja manööverdamise eest hoolitsevad ABS ja Sideguard Assist ning Preventive Brake Assist.

ASR piirab vedavate rataste pöörlemist kahel viisil. Esiteks minimeerib ASR ratta läbilibisemist doseeritud pidurdusega. Lisaks reguleeritakse mootori pöördemomenti elektroonilise gaasipedaali kaudu.

Ka täisgaasi korral annab mootor kriitilistes oludes vaid nii palju võimsust, kui vedavad rattad seda teepinnale kanda suudavad – see on suur eelis nii turvalise liikumahakkamise kui ka sõidustabiilsuse osas. Sõidu alustamisel kontrollitakse veoratastele mõjuvat pöördemomenti ning rataste pöörlemiskiirust. Pöördemomendijaotust juhitakse seejuures nii, et välditakse rataste läbilibisemist. Seega on tagatud optimaalne haarduvus.

ASR toetab juhti, minimeerides kiirendamisel vedavate rataste läbilibisemist ning vähendades seeläbi sõiduki tagaosa külglibisemist (tagasillavedu). Just jõulise pöördemomendiga mootorite puhul pakub ASR liikuma hakkamisel rohkem mugavust ja turvalisust, eriti kehvema haardeteguriga teede puhul.

Mitteblokeeruv pidurisüsteem (ABS) toetab sõidustabiilsust kriitiliste pidurdustoimingute ajal ja tagab sõiduki juhitavuse. Üksikutele ratastele mõjuvad pidurdusjõud jaotatakse ABS-süsteemi abil nii, et isegi hädapidurduse olukorras ei blokeeru ükski ratas pikemaks ajaks ning bussi juhitavus säilib suures osas.

Pidurielektroonika juhtplokk salvestab ratta hetkekiiruse rattaandurite kaudu. Pidurdamisel juhib süsteem juhtklappide kaudu pidurirõhku üksikutel rattapidurisilindritel. Hädapidurdamisel ja lukustuvate ratastega pidurdamisel avab ja sulgeb süsteem rataste pidurisilindrite juhtventiilid väga lühikeste ajavahemike järel täielikult automaatselt, vältides nii lukustumist ja hoides sõiduki juhitavuse.

Hädapidurdamisel ja lukustuvate ratastega pidurdamisel avab ja sulgeb süsteem rataste pidurisilindrite juhtventiilid väga lühikeste ajavahemike järel täielikult automaatselt, vältides nii lukustumist ja hoides sõiduki juhitavuse.

Pöördetuli hoolitseb suurema turvalisuse eest tänu paremale nähtavusele öösel ristmikel, ringristmikel pöörete tegemisel ning edasi- ja tagasisuunas manööverdamisel.

Funktsioon lülitub automaatselt sisse kuni kiirusel umbes 35 km/h kui esituled on sisse lülitatud ja rakendatakse suunatulede kangi või pööratakse rooliratast. Sealjuures lülitatakse juurde üks kahest udutulest, et valgustada sõiduki ees külgmist ala, mida esituli ei valgusta.

Intelligentne elektroonika lülitab pöördetule hämardatult sisse või välja. Nii on silmal võimalus kohaneda muutuvate valgusoludega.

Mercedes-Benz pakub Preventive Brake Assisti kujul maailmas esimest aktiivset pidurdusabisüsteemi linnaliinibussidele. Abisüsteem hoiatab kokkupõrke eest liikuva jalakäijaga ning seisvate või liikuvate objektidega ning rakendab akuutse kokkupõrkeohu korral osalise pidurdamisega pidurdusmanöövri.

Hoiatused ja pidurdamine on täpselt linnaliikluses kasutamiseks sobivaks seadistatud. Jalakäijaga ning liikuvate või liikumatute objektidega kokkupõrkamisohu korral hoiatab Preventive Brake Assist juhti nii optiliselt kesksel ekraanil süttiva sõidukisümboliga punase kolmnurgaga kui ka akustiliselt; lisaks rakendatakse osalist pidurdust. Seda hoitakse nii kaua, kuni juhi sekkumiseni või kuni buss peatub.

Preventive Brake Assisti aluseks on uus radaritehnoloogia generatsioon. Radarisüsteem seirab pidevalt bussi ees sõidurajal kuni 250 m ala ning töötab usaldusväärselt ka öösiti ja rasketes ilmastikuoludes.

Sideguard Assist on turvaabisüsteem, mis toetab juhti kriitilistes kurvides, kus nähtavus võib olla piiratud. Pööramisel või sõidurea vahetamisel on süsteem loodud selleks, et aidata vältida kriitilisi olukordi või vähendada õnnetuste tagajärgi.

Süsteem ja hoiatuskontseptsioon loodi jalakäijate ja jalgratturitega kurvides toimunud õnnetuste analüüsi põhjal. Enamiku õnnetusjuhtumite puhul on põhjus mõlema osapoole (sõiduki ja jalakäija/jalgratturi) liikumisest. Sellistel juhtudel annab süsteem varakult teavet (kollane märgutuli) sõiduki kõrval ja kogu pikkuses tsoonis liikuvate inimeste või sõidukite kohta ning hoiatab juhti kohe, kui olukord muutub kriitiliseks (punane märgutuli).

Juhul kui sõiduk satub ebastabiilsesse sõiduolekusse (nt libedal sõiduteel), kohandatakse liigendi summutust kiiresti ja vajaduspõhiselt. Selle abil stabiliseeritakse liigendbussi füüsikaliste võimaluste raames väga kiiresti ning välditakse tagumise osa pendeldamist või koguni lahtitulemist ning seega kardetud liigendnoaefekti tekkimist. Uus paindumiskaitseregulatsioon ATC saavutab sel viisil ainsa omalaadse reguleerimisega elektroonilise stabiilsusprogrammi (ESP®) reguleerimise mõju.

Citaro G võlliliigendi paindumiskaitse Winterprobung 2014 Rovaniemi

CapaCity on parim näide sellest, et sõiduki suurus ja pööramisvõime ei pea teineteist välistama. Mõlema mudeliga, nii CapaCity ja Capacity L-iga on kerge manööverdada. Seejuures on Mercedes-Benzi ohutus muidugi mudelipõhiselt sisseehitatud.

Sõidudünaamiline liigendnurga juhtimine Articulation Turntable Controller (ATC) hoolitseb optimaalse pööramiskäitumise, suure stabiilsuse ja pööramisvõime eest. ATC abil stabiliseeritakse CapaCity füüsikaliste võimaluste raames väga kiiresti ning välditakse tagumise vaguni pendeldamist või lahtitulemist. Liigendnurga juhtimine ATC saavutab sel moel elektroonilise stabiilsusprogrammi (ESP®) efekti. See tähendab veelgi suuremat ohutustaset liigendbussidele. Seega vastab CapaCity pööramiskäitumine peaaegu üksiksõiduki pööramiskäitumisele.

Võlliliigendi kaitse Mercedes-Benz liigendbuss Citaro G / CapaCity L

Võlliliigendi kaitse, maksimaalne mõju 54°

 

Sõidudünaamika juhtseade ATC reguleerib liigendi hüdraulilist summutust kiirelt ning eelkõige vastavalt vajadusele, sõltuvalt mh roolinurgast, pöördenurgast, kiirusest ja koormusest. Selleks kasutab ATC CAN-andmesiini andmeid.

Mõju: Juhul kui mujal tavapärasest liigendi kõrgest põhilisest summutusest põhjustatud kalle toob kaasa alajuhitavuse kurvides ja suurendab esisilla rehvide kulumist, liigub sõiduki liigend tavapärase stabiilse sõiduoleku korral peaaegu vabalt ning seda summutatakse vaid elementide hõõrdumise teel.

Suure mahutavusega bussiga ohutu sõidu eeldus ja väljakutse on ideaalne ülevaade ümbrusest, eeskätt ülevaade tagumisest vagunist. CapaCity parandab nähtavust juba tänu oma ehitusviisile üksnes ühe liigendiga. Lisaks edastavad väliskaamerad ülevaadet selle kohta, mis toimub tagumise vaguni ümbruses. Parkimismanöövrid ja tagurpidisõidud on samamoodi võimalikud nagu iga teise liigendbussi puhul.

CapaCity puhul on vasakule ja paremale tagaossa videokaamerad paigaldatud. Nii saab juht peatusest välja sõites nagu ka liikluses vastava tagaosa väljaliikumist kontrollida. Tagumise vaguni seireks on otse võlliliigendi taga veel küljekaamerad.

Täiendavat ohutust parkimisel pakuvad lisaks Mercedes-Benzi tagurduskaameratele ka tagaosakaameratele. Tagasikäigule lülitamisel kostub pidev hoiatussignaal. Nii on võimalik meisterlikult manööverdada ja tagurdada.

Keskendunud juht aitab märgatavalt sõiduturvalisusele kaasa. Elektroonilised abilised toetavad teda võimalikult hästi. CapaCity kõigil ustel on tagasiliikumisseade, samuti horisontaalne ukseava seire. Kolmas ja neljas uks on täisautomaatsed. Tänu ühele kuni neljale kahe ukselehedega uksele saavutatakse kiirem reisijate voog. Selleks, et juhi koormust veelgi vähendada, on võimalik soovi korral varustada need uksed seestpoolse videojärelevalvega.

Tagaosakaamera väljaliikumise kontrollimiseks bussipeatuses ja tänavaliikluses.

Paigaldatud videojärelevalvekaameratega saab jälgida bussis toimuvat. Videojärelevalvesüsteem ei paranda mitte ainult bussijuhi ja reisijate tuntavat turvalisust, vaid sellega võidakse salvestada ka märatsejad, kes sõidukis vandaalitsevad või vägivallatsevad.

Andmed kantakse bussijuhi juhiruumi monitorile. Bussijuht saab teatud olukordi ja sündmusi, mis salongis juhtuvad, paremini näha ja hinnata ning neile ohu korral reageerida. Sõiduk on varustatud piktogrammidega teavitamaks reisijaid sellest, et bussis on videojärelevalve. Koos videojärelevalvega tunnevad teie juht ja sõitjad end subjektiivselt turvalisemalt ning sellega suurendatakse avalike liiklusvahendite kasutamise atraktiivsust. Videojärelevalvesüsteem kuulub erivarustusse.

Lisateavet videovalve ja andmesalvestusfunktsiooni kohta saate meie liinibussi müüginõustajalt.

Lähi- ja kaugtuled on tänu integreeritud LED tehnoloogiale ääretult valgustõhusad ning lsaks kulutavad ka oluliselt vähem energiat kui tavatuled. LED tuledtagavad tee laia ja täpse valgustuse. Teine turvalisuse eelis on valguse temperatuur, mis sarnaneb päevavalgusega, tänu millele väsivad silmad vähem. LED-tuled tagavad pika kasutusea ja heleduse vähenemise.

LED-esitulede valguskoonus on täpselt määratletud. Suurem heledus ja pikem ulatus tagavad täiendava turvalisuse. LED-lambid on umbes kaks kuni kolm korda tõhusamad kui tavalised hõõglambid.

Esituled saavutavad oma täieliku valgustugevuse kohe pärast sisselülitamist ning tagavad tee laiaulatusliku ja täpse valgustuse. Neil on pehme lõikejoon ja suurem ulatus. LED-esituled suurendavad ökonoomsust tänu madalale energiatarbimisele ja pikale kasutuseale. Nende valgusvõimsus jääb nende kasutusea jooksul suures osas samaks.