Veiligheid bij een ongeval
CapaCity & CapaCity L

Veiligheid bij een ongeval

De autobus behoort tot de veiligste vervoersmiddelen ter wereld – ook in het stadsverkeer. Toch kunnen ongevallen niet worden uitgesloten.

Mercedes-Benz heeft er daarom voor gezorgd dat de gevolgen van een ongeval zo veel mogelijk tot een minimum kunnen worden beperkt. De zijwandversteviging draagt bijvoorbeeld in aanzienlijke mate bij aan de passieve veiligheid van de CapaCity.

De passagiers worden ook beschermd door de scheidingswanden, sta- en loopstangen en speciale stoelconfiguratie die de energie absorberen bij een botsing of wanneer de bus over de kop slaat.

De kale carrosserie is op de beproefde ringspantenconstructie gebaseerd en is nog stijver uitgevoerd waardoor de passagiers bij een aanrijding van opzij nog beter zijn beschermd.

De kale carrosserie is bovendien met het oog op het sinds 2017 geldende voorschrift ECE-R 66/02 ontwikkeld. In dit voorschrift is vastgelegd dat de constructie een grotere overlevingsruimte dan voorheen moet bieden wanneer de bus kantelt of over de kop slaat.

De constructie van veilige voertuigen is het ultieme doel binnen het integrale veiligheidsconcept van Mercedes-Benz. Hiertoe behoren ook alle maatregelen die bijdragen aan het verminderen van de gevolgen van een ongeval. Een belangrijk onderdeel van ons werk is dan ook de gerichte verstrekking van informatie aan hulpdiensten. Gedetailleerde kennis over onze voertuigen zorgt er immers voor dat hulpdiensten sneller toegang krijgen tot gewonden. Zodat levens kunnen worden gered.

Wanneer ondanks alle veiligheidsmaatregelen een ongeval onvermijdelijk is, is het van belang dat zo snel mogelijk eerste hulp wordt verleend aan eventuele gewonden.

Aangezien ook de chauffeur gewond kan raken en hierdoor mogelijk niet in staat is gewonde passagiers te helpen, zijn de EHBO-trommel en brandblussers voor iedereen vrij toegankelijk en duidelijk zichtbaar geplaatst. De EHBO-trommel bevindt zich in het instapgedeelte bij de chauffeur. Met behulp van deze trommel kunnen zowel de chauffeur als de passagiers na een ongeval snel hulp bieden aan eventuele gewonden.