Sikkerhed ved ulykker
Citaro hybrid

Sikkerhed ved ulykker

Inden en ulykke skal føreren reagere hurtigt for at afværge faren. Øget sikkerhed tilbydes i den forbindelse af Citaro hybrids stabile undervogn, og det rolige styretøj. Ansvaret for dette ligger hos enkelthjulsophænget på forakslen.

Forsøg med pendulslag i henhold til UNECE-R 29, til den vigtigste mand om bord. I Citaro hybrid er der lagt særlig vægt på førerens sikkerhed. Den for lastbiler gældende retningslinje UNECE-R 29, der siden 1975 har defineret førerens overlevelsesrum ved en frontalkollision i lastbiler, er frivilligt blevet anvendt som standard i Citaro hybrid. Med et pendulslagsforsøg er det blevet kontrolleret, om UNECE-R 29 overholdes.

Et beskyttelseselement til frontale kollisioner, der ligger tæt opad normen UNECE-R 29, enestående for bybusser, samt den endnu stivere karrosseristruktur øger den passive sikkerhed.

Passagerbussen hører til et af de sikreste køretøjer – også ved bykørsel. Alligevel kan man selvfølgelig ikke udelukke risikoen for ulykker. Mercedes-Benz har sørget for at holde følgerne af ulykker så små som muligt. Således er fx sidevægforstærkningen i Citaro hybrid en væsentlig faktor i forbindelse med dens høje passive sikkerhed. Derudover er der i Citaro hybrid skillevægge, holdestænger og en speciel placering af siddepladser, der absorberer energien ved en kollision, eller hvis køretøjet ruller rundt. En vigtig beskyttelse for passagererne.

Styrken af passagerbussens karrosseri er en væsentlig faktor for den passive sikkerhed i en bus. Med dens modstandskraft kan følgerne af en ulykke undgås. Karrosseriets høje styrke i Mercedes-Benzs passagerbusser garanteres blandt andet af vægtoptimerede ringspænder hele vejen rundt. Styrken defineres i henhold til bestemmelsen ECE-R 66/02. Den fastlægger præcist „overlevelsesrummet“, der skal sikres af konstruktionen ved en ulykke.

At konstruere sikre køretøjer er det højeste mål inden for det integrerede sikkerhedskoncept fra Mercedes-Benz. Det omfatter også alle tiltag, der bidrager til at minimere følgerne af en ulykke. En vigtig del af vores arbejde er derfor også målrettet information til redningsmandskabet. For detaljeret viden om vores køretøjer og deres sikkerhedssystemer hjælper redningstjenesten med at komme hurtigere til de kvæstede. Og dermed redde liv.

Ved en truende risiko er førerens korrekte reaktion lige så vigtig som det tekniske udstyr. Det ideelle grundlag for dette er OMNIplus sikkerhedsundervisning. Her ligger fokus blandet andet på det praktiske kendskab til bilens egenskaber i grænsesituationer.

Men også vanskelige passagerer kan udgøre en risiko. Derfor tilbyder OMNIplus en særlig kommunikationsundervisning, der behandler mange forskellige facetter af kommunikation mellem mennesker, og som også kommer ind på erhvervets særlige forhold.