Sikker kørsel
Citaro

Sikker kørsel

Især i bytrafik er farerne nogle gange uforudsigelige. Det er derfor desto vigtigere, at der træffes foranstaltninger for at forhindre ulykker. Mercedes-Benz har udstyret Citaro-bybussen med en række sikkerhedsfunktioner, der hjælper med at håndtere kritiske køresituationer.

Hver Citaro leveres med Sideguard Assist 2 drejeassistent, Frontguard Assist, Traffic Sign Assist og TPM (Tire Pressure Monitoring) dæktryksovervågningssystem som standard. Den valgfrie Preventive Brake Assist 2 advarer om stationære og bevægelige forhindringer - herunder fodgængere og cyklister - og starter delvis opbremsning, hvis det er nødvendigt for at undgå en ulykke. Citaro kan også udstyres med MirrorCam, som giver bedre udsyn bagud og fra siden end konventionelle spejle.

En fører, der har sit fulde fokus på trafikken, er det bedste udgangspunkt for trafiksikkerheden. Derfor er der lagt særlig vægt på en ergonomisk førerarbejdsplads. I Citaro kan føreren nemt nå alle betjeningselementer og har et komplet udsyn over alle instrumenter. Automatgearkassen og bakkameraet giver yderligere aflastning. Opticool-forruden og klimaanlægget, der reguleres separat, bidrager til førerens koncentration også under varme temperaturer.

Afhængigt af køretøjet vises billederne på 7" og 15" skærme. De to displays med høj opløsning viser de forskellige synsfelter. Fotodioderne integreret i monitorerne registrerer det indfaldende lys og justerer lysstyrken på den respektive monitor individuelt. For at gøre det nemmere for chaufføren at vurdere billederne, har 15" versionerne tre forskellige guidelinjer. Sammen med den fast kalibrerede køretøjsendelinje understøtter afstandslinjen føreren i vurderingen af ​​objekter, der nærmer sig. Overhalingsassistenten aktiveres fra en hastighed på 10 km/t, når den blinker for sikkert at understøtte overhaling eller vending. Derudover er displayet til Blind Spot Assist indbygget i skærmen.

Det moderne MirrorCam-system giver et klart og omfattende overblik over trafikken. Udstyret med kameraer i høj opløsning minimeres køresikkerheden og risikoen for ulykker. Det udvidede synsfelt gør det muligt for føreren at se fodgængere, cyklister og andre trafikanter i omgivelserne. Derved bortfalder den blinde vinkel ved højresving.

Den innovative færdselstavleassistent giver maksimal sikkerhed og komfort på vejene. Takket være GPS- og kameraunderstøttelse sammenlignes bilens hastighed kontinuerligt med de gældende færdselsregler.

Systemet er designet til at give målrettet og passende feedback, hvis den tilladte hastighed overskrides. Takket være det topmoderne kombiinstrument modtager føreren både visuelle og akustiske signaler, som straks gør opmærksom på hastigheden.

Sideguard Assist 2

360°-kamerasystemet består af fire kameraer, som registrerer bilens umiddelbare omgivelser og genererer et indirekte udsyn til alle sider. Den tilhørende 10" skærm befinder sig afhængigt af køretøjet forskellige steder i cockpittet. Med dette system kan forbipasserende, cyklister og forhindringer også registreres i områder, som føreren ellers ikke kan se. På den måde øger systemet trafiksikkerheden, da kollisionsfarer kan registreres og i bedste fald forhindres.

Billederne fra 360° kameraet er ved fremadkørsel op til en hastighed på ca. 30 km/t. og altid til rådighed ved bakning. N.B.: Fare for ulykker på grund af genstande, der rager ud over kameraerne og ind i trafikrummet, f. eks. forspringende tage, sidespejle på egen og andre busser osv. Kameraerne kan ikke se disse genstande. Især i 360°-visningen kan der opstå et indtryk af et frit miljø, selvom genstande rager ind i manøvreringsrummet over de anbragte kameraer.

Det Elektroniske Stabilitetsprogram (ESP®) er et aktivt system designet til at øge køresikkerheden og stabiliteten. Det bidrager markant til at reducere risikoen for udskridning under kurvekørsel eller undvigemanøvrer. I dynamisk udfordrende situationer reguleres bremsekræfterne målrettet ved hvert enkelt hjul, for eksempel når bussen bevæger sig tæt på grænsen under kurvekørsel. Samtidig reduceres motorydelsen. Muligheden for, at bussen mister grebet, forhindres således ved fint doseret bremsning inden for de fysiske grænser. ESP® overvåger blandt andet tværakselerationen af busser. Hvis bussen i lange sving, såsom motorvejsafkørsler, eller ved hurtige vejbaneskift når en kritisk kørselstilstand, reduceres køretøjets hastighed automatisk, indtil kørestabiliteten er genoprettet.

Antiblokeringssystemet (ABS) understøtter ved kritiske opbremsninger kørestabiliteten og sørger for, at køretøjet fortsat kan styres. De bremsekræfter, der påvirker de enkelte hjul, fordeles af ABS på en sådan måde, at ingen hjul blokerer i længere tid ved en fuld opbremsning, og at bussens styreevne i vid udstrækning bevares.

Bremseelektronikkens styreenhed registrerer den aktuelle hjulhastighed via polhjulene og hjulsensorerne. I tilfælde af bremsning styrer systemet bremsetrykket på de enkelte hjulbremsecylindere ved hjælp af reguleringsventilerne. Ved katastrofeopbremsninger og opbremsninger med blokerende hjul åbner og lukker systemet fuldautomatisk hjulbremsecylindernes reguleringsventiler med meget korte intervaller, hvorved en blokering forhindres, og køretøjet forbliver styrbart.

Ved katastrofeopbremsninger og opbremsninger med blokerende hjul åbner og lukker systemet fuldautomatisk hjulbremsecylindernes reguleringsventiler med meget korte intervaller, hvorved en blokering forhindres, og køretøjet forbliver styrbart.

Sideguard Assist 2 er et sikkerhedsassistentsystem, der hjælper føreren i begge sider i kritiske drejesituationer med muligvis begrænset udsyn. Systemet skal ved drejning eller vognbaneskift hjælpe med at registrere bevægelige forhindringer inden for systemets grænser og advare føreren for at undgå kritiske situationer eller reducere følgerne af en ulykke.

Områderne ved siden af bilen overvåges. På den måde registreres køretøjer, fodgængere eller cyklister, der kan befinde sig i den blinde vinkel, både i passagersiden og i førersiden. Radarsystemet registrerer bevægelserne præcist og advarer føreren om mulige kollisioner. Den intuitive brugergrænseflade og de tydelige advarsler giver føreren en sikker og afslappet køretur.

Med Preventive Brake Assist 2 tilbyder Daimler Buses anden generation af den aktive bremseassistent til bybusser. Systemet advarer mod kollisioner med fodgængere og cyklister i bevægelse samt mod stillestående og kørende objekter. Ved akut kollisionsfare gøres føreren opmærksom på dette ved hjælp af en optisk-akustisk advarsel, og der indledes automatisk en delvis opbremsning.

Advarselskaskade og bremseindgreb er konstrueret præcist til anvendelse i bytrafik. Ved fare for kollision med fodgængere eller cyklister samt med objekter i bevægelse eller stationære objekter advarer Preventive Brake Assist 2. Føreren advares både optisk med en rødt lysende trekant i det centrale display og akustisk og indleder samtidig en delvis opbremsning. Den holdes, indtil enten chaufføren griber ind, situationen ikke længere er kritisk, eller bussen standser.

Takket være samspillet mellem frontradar, nærområderadar og frontkamera aflæses området op til 250 meter foran bussen konstant. Understøttelsen er sikret op til en hastighed på 60 km/t. Sne, regn, tåge, kraftig vandtåge, blænding, direkte sollys eller skiftende lysforhold kan påvirke rækkevidden og registreringen af køretøjer og personer.

Kurvelyset skaber væsentlig mere sikkerhed på grund af forbedret udsyn ved kørsel i sving i mørke i kryds, rundkørsler samt ved manøvrering i fremad- eller bagudgående retning.

Funktionen tilsluttes automatisk ved en hastighed på op til ca. 35 km/h, når forlygterne er tændt, blinklysarmen er aktiveret eller rattet drejes. I den forbindelse tændes en af de to tågeforlygter for at belyse et område i siden af bilen, som ikke belyses af forlygterne.

Den intelligente elektronik tænder eller slukker drejelyset gradvist. Således har øjet mulighed for at tilpasse sig til ændringerne i lyssituationerne.

Manøvredygtig og stabil. Citaro G har de samme avancerede assistent-systemer og et lige så stabilt karrosseri som enhver Citaro. Den kan også manøvreres sikkert på smalle veje. For- og bagvognen er forbundet gennem en velafprøvet lavtliggende ledaksel med en unik knækstyring (ATC). Dette garanterer høj stabilitet og manøvredygtighed. Selv i bakgear kan din chauffør nemt manøvrere den. Dette understøttes i øvrigt også af den individuelle hjulophængning på forakslen.

Det gør Citaro G til en af de mest manøvredygtige busser i sin klasse – mens kørselskomforten er næsten som i en turistbus.

Stabil og manøvredygtig. Den unikke knækbeskyttelse ATC (Articulation Turntable Controller), der er udviklet af Mercedes-Benz, er raffineret til ledkøretøjer. Dette drejeled og dets styring er en af køretøjets hjerter.

Resultatet: Hvis den i andre situationer almindelige høje, grundlæggende dæmpning af leddet fører til en kraftig hældning til understyring i sving og øget dækslid på forakslen, så går køretøjets led næsten fri ved almindelig stabil kørsel og dæmpes alene ved hjælp af elementernes friktion.

Det trådløse dæktrykskontrolsystem med visning i multifunktionsdisplayet er et elektronisk sikkerhedssystem, som konstant kontrollerer dæktrykket i alle dæk. Tab af dæktryk vises inden for systemets grænser.

Det korrekte dæktryk bidrager til køresikkerheden og væsentligt reduceret brændstofforbrug. Et dæktryk, der er indstillet 0,5 bar for lavt, kan øge brændstofforbruget med op til 5 %. Hjulelektronikken er placeret på ventilen på indersiden af fælgen. Sensorerne registrerer de data, der er relevante for dæktrykket, og sender dem videre til multidisplayet.

Dæktrykket registreres både ved stilstand og under kørsel. NB! Et pludseligt tryktab, f.eks. på grund af indtrængen af et fremmedlegeme, angiver dæktrykskontrolsystemet ikke straks. Skader på dækkene, som ikke medfører et akut tryktab, registreres heller ikke af overvågningssystemet. Her er og bliver førerens visuelle kontrol absolut nødvendig.

Installerede videoovervågningskameraer kan overvåge, hvad der sker i bussen. Et videoovervågningssystem kan ikke kun forbedre den sikkerhed, som buschaufføren og passagererne føler, men det kan også afsløre gerningsmænd, der udøver hærværk i køretøjet eller udøver vold.

Data bliver overført til monitoren ved chaufførens arbejdsplads. Buschaufføren kan bedre registrere og vurdere visse situationer og begivenheder, der finder sted i passagerområdet, og reagere om nødvendigt i tilfælde af fare. Køretøjet er udstyret med piktogrammer, så passagererne kan se, at det er et videoovervåget køretøj. Ved at have videoovervågning øger du den oplevede subjektive sikkerhed for både din chauffør og passagerer, hvilket øger tiltrækningskraften ved brug af offentlige transportmidler. Videoovervågningssystemet er ekstraudstyr.

Du kan få mere information om videoovervågnings- og datalagringsfunktionen fra din Omnibus-salgsrådgiver.

* Ekstraudstyr