Sikker kørsel
Citaro

Sikker kørsel

Mercedes-Benz har i årevis forfulgt visionen om kørsel uden ulykker. Det integrerede sikkerhedskoncept dækker alle faser af sikkerheden – sikkerhed under kørsel og i farlige situationer, beskyttelse i tilfælde af en ulykke og nedsættelse af følgerne af en ulykke. Sikkerhed er også integreret i Citaro bybusserne som standard.

Også karrosseriet beskytter passagererne ved en sidekollision. I tilfælde af en påkørsel minimerer det forstærkede frontparti følgerne af ulykken og beskytter føreren bedre.

Særligt i bykørsel er risiciene ofte uforudsigelige. Så meget desto vigtigere er det, at der bliver implementeret tiltag til at forhindre en ulykke. Mercedes-Benz har udstyret Citaro bybussen med et væld af sikkerhedsfunktioner, der bidrager til at overvinde kritiske kørselssituationer.

En fører, der har sit fulde fokus på trafikken, er det bedste udgangspunkt for trafiksikkerheden. Derfor er der lagt særlig vægt på en ergonomisk førerarbejdsplads. I Citaro kan føreren nemt nå alle betjeningselementer og har et komplet udsyn over alle instrumenter. Automatgearkassen og bakkameraet giver yderligere aflastning. Opticool-forruden og klimaanlægget, der reguleres separat, bidrager til førerens koncentration også under varme temperaturer.

En typisk situation: En bold triller ud på vejen, legende børn følger efter. En fuld opbremsning er nødvendig. Med målrettede elektroniske bremseindgreb opnår antiblokeringssystemet (ABS), at hjulene ikke blokerer vedvarende. Det elektropneumatiske bremsesystem (EBS) tilbyder ekstra hjælp ved at reducere standselængden markant, da bremserne aktiveres hurtigere og mere præcist.

Det elektroniske stabilitetsprogram (ESP®) er et aktivt system, der øger sikkerheden under kørsel og kørselsstabiliteten. Det bidrager mærkbart til at nedsætte risikoen for at skride ud ved kørsel i sving eller undvigelsesmanøvrer. I den forbindelse reguleres bremsekræfterne på hvert enkelt hjul i køredynamisk kritiske situationer, fx hvis bussen bevæger sig i grænseområdet under kørsel i sving. Samtidig reduceres motorydelsen. Bussens eventuelle „udsving“ bliver således forhindret ved hjælp af den nøjagtigt tilpassede opbremsning inden for rammerne af de fysiske muligheder. Det elektroniske stabiliseringsprogram ESP® overvåger blandt andet passagerbussers tværacceleration. Hvis bussens kørsel bliver kritisk i langstrakte sving – som fx på motorvejsfrakørsler – eller ved hurtige vognbaneskift, reduceres køretøjets hastighed automatisk, indtil kørselsstabiliteten er genopnået. Det elektroniske stabiliseringsprogram ESP® kan sammenlignes med det system, der anvendes i personbiler, men det tilbyder også udvidede funktioner, der er tilpasset til passagerbusser.

ASR forhindrer hjulspind på to måder. For det første minimerer ASR hjulspind ved hjælp af bløde bremseindgreb. For det andet reguleres motorens drejningsmoment via den ”elektroniske speeder”.

Også med speederen i bund stiller motoren i kritiske situationer kun så meget ydelse til rådighed, som drivhjulene kan overføre – en stor fordel for sikkerheden ved igangsætning og kørselsstabilitet. Ved igangsætning overvåges de drejningsmomenter og omdrejningstal for hjulene, der påvirker drivhjulene. Fordelingen af drejningsmoment bliver derved styret således, at hjulspind forhindres. En optimal kraftstrøm sikres således konstant.

ASR hjælper føreren med at minimere hjulspind under acceleration og reducerer dermed risikoen for, at køretøjets bagende glider ud til siden (baghjulstræk). Særligt i forbindelse med motorer med kraftigt drejningsmoment tilbyder ASR på den måde mere komfort og øget sikkerhed ved igangsætning – i særlig grad på vejbaner med varierende vejgreb.

Antiblokeringssystemet (ABS) understøtter ved kritiske opbremsninger kørestabiliteten og sørger for, at køretøjet fortsat kan styres. De bremsekræfter, der påvirker de enkelte hjul, fordeles af ABS på en sådan måde, at ingen hjul blokerer i længere tid ved en fuld opbremsning, og at bussens styreevne i vid udstrækning bevares.

Bremseelektronikkens styreenhed registrerer den aktuelle hjulhastighed via polhjulene og hjulsensorerne. I tilfælde af bremsning styrer systemet bremsetrykket på de enkelte hjulbremsecylindere ved hjælp af reguleringsventilerne. Ved katastrofeopbremsninger og opbremsninger med blokerende hjul åbner og lukker systemet fuldautomatisk hjulbremsecylindernes reguleringsventiler med meget korte intervaller, hvorved en blokering forhindres, og køretøjet forbliver styrbart.

Ved katastrofeopbremsninger og opbremsninger med blokerende hjul åbner og lukker systemet fuldautomatisk hjulbremsecylindernes reguleringsventiler med meget korte intervaller, hvorved en blokering forhindres, og køretøjet forbliver styrbart.

Gør drejningen endnu mere sikker: Sideguard Assist advarer føreren mod bevægelige eller stillestående genstande ved siden af køretøjet – og beskytter således også andre trafikanter.

Sideguard Assist er et sikkerhedsassistentsystem, som hjælper chaufføren i kritiske drejesituationer, hvor der kan være begrænset udsyn. Systemet skal hjælpe med at undgå kritiske situationer i sving eller ved vognbaneskift inden for systemets grænser eller mindske følgerne af ulykker.

Systemfunktionen og advarselskonceptet er udviklet på basis af en analyse af ulykker med fodgængere og cyklister i sving. I de fleste situationer sker ulykken, når begge trafikanter bevæger sig (køretøjet og fodgængeren/cyklisten). I disse tilfælde informerer systemet (gul lampe) chaufføren rettidigt, hvis der er personer eller køretøjer, som bevæger sig i advarselszonen i hele højre side af køretøjet, og udsender en advarsel, så snart situationen bliver kritisk (rød lampe).

Med assistenten Preventive Brake Assist tilbyder Mercedes-Benz verdens første aktive bremseassistent til bybusser. Assistentsystemet advarer mod en kollision med fodgængere, der bevæger sig, samt med stående eller kørende objekter og starter automatisk en bremsemanøvre med en delvis opbremsning ved akut kollisionsrisiko.

Rækken af advarsler og bremseindgreb er nøjagtigt tilpasset til anvendelse under bykørsel. Ved risiko for en kollision med fodgængere samt med bevægelige eller stationære objekter advarer Preventive Brake Assist føreren både optisk med en rød lysende trekant med et køretøjssymbol i centraldisplayet samt akustisk og starter samtidig en delvis opbremsning. Den bibeholdes, indtil føreren enten griber ind, eller passagerbussen standser.

Grundlaget for Preventive Brake Assist er en ny generation af radarteknologien: Radarsystemet scanner konstant et område på op til 250 m af vognbanen foran bussen og arbejder pålideligt også i mørke og ved dårlige vejrforhold.

Kurvelyset skaber væsentlig mere sikkerhed på grund af forbedret udsyn ved kørsel i sving i mørke i kryds, rundkørsler samt ved manøvrering i fremad- eller bagudgående retning.

Funktionen tilsluttes automatisk ved en hastighed på op til ca. 35 km/h, når forlygterne er tændt, blinklysarmen er aktiveret eller rattet drejes. I den forbindelse tændes en af de to tågeforlygter for at belyse et område i siden af bilen, som ikke belyses af forlygterne.

Den intelligente elektronik tænder eller slukker drejelyset gradvist. Således har øjet mulighed for at tilpasse sig til ændringerne i lyssituationerne.

Manøvredygtig og stabil. Citaro G er også manøvredygtig på smalle stræder. Dens for- og bagvogn er forbundet med hinanden ved hjælp af et gennemprøvet lavgulvled med unik bøjningssikring (ATC). Det sikrer stor stabilitet og manøvredygtighed. Selv ved bakkørsel kan føreren nemt manøvrere den. Til dette bidrager i øvrigt også enkelthjulsophænget på forakslen.

Det gør Citaro G til en af de mest manøvredygtige busser i sin klasse – mens kørselskomforten er næsten som i en turistbus.

Stabil og manøvredygtig. Den unikke knækbeskyttelse ATC (Articulation Turntable Controller), der er udviklet af Mercedes-Benz, er raffineret til ledkøretøjer. Dette drejeled og dets styring er en af køretøjets hjerter.

Resultatet: Hvis den i andre situationer almindelige høje, grundlæggende dæmpning af leddet fører til en kraftig hældning til understyring i sving og øget dækslid på forakslen, så går køretøjets led næsten fri ved almindelig stabil kørsel og dæmpes alene ved hjælp af elementernes friktion.

Det trådløse dæktrykskontrolsystem med visning i multifunktionsdisplayet er et elektronisk sikkerhedssystem, som konstant kontrollerer dæktrykket i alle dæk. Tab af dæktryk vises inden for systemets grænser.

Det korrekte dæktryk bidrager til køresikkerheden og væsentligt reduceret brændstofforbrug. Et dæktryk, der er indstillet 0,5 bar for lavt, kan øge brændstofforbruget med op til 5 %. Hjulelektronikken er placeret på ventilen på indersiden af fælgen. Sensorerne registrerer de data, der er relevante for dæktrykket, og sender dem videre til multidisplayet.

Dæktrykket registreres både ved stilstand og under kørsel. NB! Et pludseligt tryktab, f.eks. på grund af indtrængen af et fremmedlegeme, angiver dæktrykskontrolsystemet ikke straks. Skader på dækkene, som ikke medfører et akut tryktab, registreres heller ikke af overvågningssystemet. Her er og bliver førerens visuelle kontrol absolut nødvendig.

Installerede videoovervågningskameraer kan overvåge, hvad der sker i bussen. Et videoovervågningssystem kan ikke kun forbedre den sikkerhed, som buschaufføren og passagererne føler, men det kan også afsløre gerningsmænd, der udøver hærværk i køretøjet eller udøver vold.

Dataene overføres til monitoren i buschaufførens cockpit. Buschaufføren kan bedre registrere og vurdere samt ved fare reagere ved bestemte situationer og hændelser, der udspiller sig i passagerafdelingen. Køretøjet er udstyret med piktogrammer, så passagererne kan se, at køretøjet er videoovervåget. Med videoovervågningen øges den følte, subjektive sikkerhed for din fører og passagererne og dermed attraktiviteten ved brug af offentlige transportmidler. Videoovervågningssystemet er ekstraudstyr.

Du kan finde flere informationer om videoovervågningens og datalagringens funktion hos vores salgsrådgiver inden for passagerbusser.

* Ekstraudstyr