Bezbedna vožnja
Citaro

Bezbedna vožnja

Upravo u gradskom saobraćaju opasnosti ponekad ne mogu da se predvide. Utoliko je važnije da se preduzmu mere koje će doprineti sprečavanju nezgode. Mercedes-Benz je opremio gradski autobus Citaro sa velikim brojem bezbednosnih karakteristika koje pomažu u savladavanju kritičnih situacija u vožnji.

Svaki Citaro je standardno opremljen sistemom za pomoć pri skretanju Sideguard Assist 2, Frontguard Assist-om, Asistencijom za saobraćajne znakove i Nadzorom pritiska u gumama (TPM). Opcioni sistem pri kočenju Preventive Brake Assist 2 upozorava na stacionarne i pokretne prepreke – uključujući pešake i bicikliste – i pokreće delimično kočenje ako je potrebno da bi se izbegla nesreća. Citaro takođe može biti opremljen MirrorCam-om, koji pruža bolju vidljivost pozadi i sa strane od konvencionalnih retrovizora.

Vozač koji je u potpunosti koncentrisan na dešavanja u saobraćaju predstavlja osnovu bezbedne vožnje. Zbog toga je posebna pažnja posvećena ergonomskom radnom mestu vozača. U autobusu Citaro vozaču su jednostavno dostupni svi elementi za upravljanje i on ima savršen pregled svih instrumenata. Dodatno rasterećenje obezbeđuju automatski menjač i kamera za vožnju unazad. Opticool vetrobransko staklo i klima-uređaj koji može zasebno da se reguliše dodatno podržavaju vozača i pri visokim temperaturama.

U zavisnosti od vozila, slike se prikazuju na 7" i 15" monitorima. Dva displeja visoke rezolucije prikazuju različita vidna polja. Fotodiode integrisane u monitore detektuju upadnu svetlost i pojedinačno podešavaju osvetljenost dotičnog monitora. Da bi vozaču olakšali procenu slika, varijante od 15" imaju tri različite linije vodiča. Zajedno sa trajno kalibrisanom krajnjom linijom vozila, linija udaljenosti pomaže vozaču u proceni objekata koji se približavaju. Preklapanje pomoći pri preticanju se aktivira sa brzina od 10 km/h sa treptanjem, u cilju bezbednog preticanja ili skretanja. Pored toga, u monitor je instaliran displej za pomoć u mrtvom uglu.

Savremeni MirrorCam sistem pruža jasan i pun pogled na drumski saobraćaj. Opremljen kamerama visoke rezolucije, bezbednost vožnje je poboljšana, a rizik od nezgoda je minimiziran. Prošireno vidno polje omogućava vozaču da vidi pešake, bicikliste i druge učesnike u saobraćaju u okolini. Ovo eliminiše mrtvi ugao pri skretanju udesno.

Funkcija se može aktivirati ili deaktivirati. Aktivan je pri brzini od približno 20 mph (35 km/h) i automatski se deaktivira ispod brzine od približno 15 mph (27 km/h). Funkcija se prilagođava osvetljenju/osvetljenosti okoline (nema automatskog uključivanja ako ima dovoljno uličnog osvetljenja).

Pomoćnik za duga svetla automatski uključuje ili isključuje duga svetla u zavisnosti od saobraćaja, tako da je uvek osigurano optimalno osvetljenje puta. Na ovaj način doprinosi većoj bezbednosti kroz poboljšane uslove osvetljenja i optimizovano osvetljenje i povećava udobnost i bezbednost vožnje.

Inovativna pomoć za saobraćajne znakove (TSA) nudi maksimalnu sigurnost i udobnost na putu. Zahvaljujući GPS-u i podršci kamere, brzina vozila se konstantno upoređuje sa važećim saobraćajnim propisima.

Sistem je dizajniran da pruži namenske i odgovarajuće povratne informacije ako je dozvoljena brzina prekoračena. Zahvaljujući najsavremenijoj instrument tabli, vozač prima i vizuelne i zvučne signale koji odmah skreću pažnju na brzinu.

Sideguard Assist 2

Sistem kamera od 360° sastoji se od četiri kamere koje snimaju neposredno okruženje vozila i generišu indirektan pogled iz celog sveta. Pridruženi ekran od 10" nalazi se na A stubu iznad kokpita. Ovaj sistem omogućava da se pešaci, biciklisti i prepreke vide čak i u oblastima koje inače nisu vidljive za vozača. Na ovaj način sistem povećava bezbednost na putu, jer opasnosti od sudara se mogu otkriti i, u najboljem slučaju, sprečiti.

Pogledi sa kamere od 360° dostupni su do brzine od pribl. 20 mph (30 km/h) kada vozite napred i uvek kada se krećete unazad. Beleška: Rizik od nezgoda zbog predmeta koji vire u saobraćajnu površinu iznad kamera, npr. izbočeni krovovi, spoljašnjost retrovizora i drugih autobusa itd. Kamere ne mogu da otkriju ove objekte. Naročito u pogledu od 360°, može se stvoriti utisak slobodnog okruženja iako objekti iznad montiranih kamera ulaze u prostor za okretanje.

Elektronski program stabilnosti (ESP®) predstavlja aktivan sistem za povećanje bezbednosti i stabilnosti u vožnji. On značajno doprinosi smanjenju zanošenja vozila pri vožnji u krivinama ili pri manjevrima izbegavanja. Osim toga, u kritičnim dinamičkim situacijama u vožnji ciljano reguliše sile kočenja na svakom pojedinačnom točku, na primer kada se autobus pri vožnji u krivinama kreće u graničnoj oblasti. Istovremeno se smanjuje snaga motora. Mogući „ispad“ autobusa se sprečava preciznim doziranjem kočenja u okviru fizičkih mogućnosti. Pored ostalog, ESP® nadzire poprečno ubrzanje autobusa. Ukoliko autobus u dugačkim krivinama – kao na izlazima sa autoputa – ili pri brzim promenama trake dođe u kritično vozno stanje, brzina vozila se automatski smanjuje sve dok se ponovo ne postigne stabilnost u vožnji. ESP® se može uporediti sa sistemom ugrađenim u putnička vozila, ali ima i proširene funkcije prilagođene primeni u autobusima.

Sistem protiv blokiranja točkova (ABS) podržava stabilnost vožnje tokom kritičnih operacija kočenja i osigurava da vozilo ostane upravljivo. Kočne sile koje deluju na pojedinačne točkove distribuira ABS tako da čak ni u situaciji naglog kočenja nijedan točak nije blokiran tokom bilo kojeg vremenskog perioda, a upravljivost autobusa se u velikoj meri održava.

Upravljačka jedinica kočione elektronike beleži trenutnu brzinu točka preko točkova i senzora točkova. Prilikom kočenja, sistem kontroliše pritisak kočnice na pojedinačnim kočionim cilindrima točkova preko kontrolnih ventila. Tokom kočenja u nuždi i kočenja sa blokirajućim točkovima, sistem potpuno automatski otvara i zatvara kontrolne ventile cilindara kočnica točkova u vrlo kratkim intervalima, čime se sprečava zaključavanje i zadržava vozilo upravljivim.

Tokom kočenja u nuždi i kočenja sa blokirajućim točkovima, sistem potpuno automatski otvara i zatvara kontrolne ventile cilindara kočnica točkova u vrlo kratkim intervalima, čime se sprečava zaključavanje i zadržava vozilo upravljivim.

Sideguard Assist 2 je bezbednosni sistem pomoći koji podržava vozača u kritičnim situacijama pri skretanju udesno ili ulevo kada je vidljivost eventualno ograničena. Sistem je dizajniran da pomogne u otkrivanju pokretnih prepreka u granicama sistema, i upozorava vozača kako bi izbegao kritične situacije ili smanjio posledice udesa pri skretanju ili promeni trake.

Bočne površine vozila se stalno nadgledaju. Kao rezultat toga, vozila, pešaci ili biciklisti koji se mogu naći u mrtvom uglu detektuju se i na strani suvozača i na strani vozača. Radarski sistem precizno detektuje kretanje i upozorava vozača na moguće sudare. Intuitivni korisnički interfejs i jasna upozorenja omogućavaju vozaču da vozi bezbedno i opušteno.

Sa Preventive Brake Assist 2, Daimler Buses nudi drugu generaciju Active Brake Assist. Sistem upozorava na sudare sa pešacima i biciklistima u pokretu, kao i na nepokretne i pokretne objekte. U slučaju ozbiljnog rizika od sudara, vozač se upozorava vizuelnim i zvučnim upozorenjem i delimično kočenje se pokreće automatski.

Kaskada upozorenja i intervencija kočenja su posebno dizajnirani za upotrebu u gradskom saobraćaju. U slučaju predstojećeg sudara sa pešacima ili biciklistima, kao i sa pokretnim ili nepokretnim objektima, Preventive Brake Assist 2 izdaje upozorenje. Vozač je vizuelno upozoren crvenim trepćućim trouglom na centralnom displeju i zvučno, i istovremeno pokreće delimično kočenje. Ova intervencija kočenja se održava ili dok vozač ne interveniše, situacija više nije kritična ili se autobus zaustavi.

Zahvaljujući interakciji prednjeg radara, radara kratkog dometa i prednje kamere, područje do 250 metara ispred autobusa se stalno skenira. Ova pomoć je obezbeđena do brzine od 60 km/h. U snegu, kiši, magli, jakom prskanju, uslovima odsjaja/zaslepljivanja, direktnoj sunčevoj svetlosti ili stalno promenljivim svetlosnim uslovima, domet sistema i detekcija vozila i ljudi mogu biti smanjeni.

Svetlo za skretanje obezbeđuje znatno više sigurnosti zbog poboljšanih uslova vidljivosti prilikom noćnih skretanja na raskrsnicama, kružnim tokovima, kao i postupcima manevrisanja pri vožnji unapred i unazad.

Funkcija se do brzine od oko 35 km/h automatski uključuje, kada se uključi glavni far, aktivira poluga pokazivača pravca ili pokrene upravljač. Pri tome se uključuje i jedno od dva far svetla za maglu kako bi se osvetlio deo sa bočne strane vozila, koji nije osvetljen pomoću glavnih farova.

Inteligentni elektronski sistem progresivno uključuje ili isključuje svetla za krivine na isti način kao prekidač za prigušivanje. Ovo daje očima vozača priliku da se prilagode promeni svetla.

Okretan i stabilan. Citaro G je jednostavan za manevrisanje i u uskim ulicama. Njegov prednji i zadnji deo vozila su, preko dokazanog niskopodnog zgloba povezani sa jedinstvenim upravljanjem zaštitom od lomljenja zgloba (ATC). To garantuje visok stepen stabilnosti i okretljivosti. Čak i u stepenu prenosa za vožnju unazad vozač može njime lako manevrisati. Tome takođe doprinosi i nezavisno vešanje točkova na prednjoj osovini.

To Citaro G čini jednim od najokretnijih autobusa u njegovoj klasi – uz komfor u vožnji gotovo kao u turističkom autobusu.

I okretan i robustan. Kontroler okretnog stola za artikulaciju (ATC) koji je razvio Mercedes-Benz je sofisticirani sistem protiv udarnog noža za zglobne autobuse. Ovaj okretni zglob i njegov kontrolni sistem čine jednu od osnovnih komponenti vozila.

Inače uobičajeno visoko prigušivanje zgloba dovodi do jake tendencije nedovoljno upravljanja u krivinama i povećanog habanja guma na prednjoj osovini, zglob ovog vozila slobodno radi u normalnim uslovima rada i prigušen je samo trenjem elemenata.

Bežični nadzor pritiska u gumama sa indikacijom na multifunkcionalnom displeju je elektronski bezbednosni sistem koji stalno prati pritisak vazduha svih pneumatika. Gubici pritiska u gumama se prikazuju u granicama sistema.

Odgovarajući pritisak u gumama doprinosi bezbednosti vožnje i značajno smanjenoj potrošnji goriva. Čak i prenizak pritisak u gumama na 0,5 bara može povećati potrošnju goriva do 5%. Elektronika tačka je postavljena na ventil sa unutrašnje strane točka. Senzori beleže podatke relevantne za pritisak u gumama i prenose ih na instrument displeja.

Pritisak u gumama se beleži i kada vozilo miruje i kada se kreće. Oprez! Iznenadni gubitak pritiska, na primer zbog prodiranja stranog tela, nije odmah indikovan sistemom za nadzor pritiska u gumama. Oštećenja na gumama koja ne dovode do akutnog gubitka pritiska takođe ne detektuju sistem za nadzor. Ovde je vizuelni pregled vozača i ostaje neophodan.

Instalirane kamere za video nazdor mogu da nadziru dešavanja u autobusu. Sistem video nadzora ne samo da može poboljšati osećaj sigurnosti za vozača i putnike; on takođe može da snimi rušilačko i vandalističko ponašanje, odnosno eventualna nasilnička dela.

Podaci se prenose na monitor u kokpitu vozača autobusa. Vozač autobusa može bolje registrovati i proceniti određene situacije i dešavanja koja se događaju u prostoru za putnike i, po potrebi, reagovati u slučaju opasnosti. U vozilu su postavljeni piktogrami, tako da putnici mogu videti da se radi o vozilu koje se nalazi pod video nadzorom. Sa video nadzorom se povećava subjektivni osećaj sigurnosti za vašeg vozača i putnike, a time i privlačnost korišćenja javnih prevoznih sredstava. Sistem video nazdora spada u dodatnu opremu.

Više informacija o funkciji video nadzora i čuvanja podataka možete dobiti kod našeg prodajnog savetnika za autobuse.

* Dodatna oprema