Sveobuhvatna ekonomičnost
Citaro

Sveobuhvatna ekonomičnost

Razvijena za ciljno evropsko tržište, testirana i dokazana pod najtežim uslovima od polarnog kruga do Južne Evrope, u Citaro gradskim autobusima se primenjuje inovativna pogonska tehnologija BlueEFFICIENCY Power. Snažni, efikasni Euro VI motori obezbeđuju neuporediv stepen ekonomičnosti. Jer, uprkos visokim zahtevima, uspešno je smanjena potrošnja goriva, motornog ulja i AdBlue®. Tokom jednog testiranja koje je sprovela Dekra, nastupio je Citaro Euro VI sa Mercedes-Benz motorom OM 936 h i 220 kW (299 KS) protiv Euro V prethodnika sa motorima OM 906 hLA (210 kW/286 KS), kao i OM 457 hLA (220 kW/299 KS). Rezultat: Kreatori su smanjili potrošnju za 8,6 procenata. Istovremeno, smanjena potrošnja rasterećuje životnu sredinu zahvaljujući smanjenim emisijama CO₂.

BlueEFFICIENCY Power motori sa BlueTEC 6 su upečatljivi ne samo zbog svoje izuzetne ekonomičnosti, već i zbog izvanredne ekološke prihvatljivosti. Ovi motori obezbeđuju drastično smanjenje azotnih oksida i čestica u izduvnom gasu. Štetni gasovi su svedeni na granicu mogućnosti dokazivanja. Nezavisna istraživanja pokazuju da Citaro u praksi čak ni približno ne dostiže granične Euro VI vrednosti.Upečatljiv napredak, sa kojim linijski autobus ponovo premašuje sva očekivanja.

I ostale komponente, kao što je sistem osvetljenja, opcioni klima-uređaj* ili zakretna klizna vrata sa električnim pogonom utiču na potrošnju goriva. Osim toga, Citaro poseduje optimizovano upravljanje baterijom. Sve komponente su međusobno savršeno usklađene zahvaljujući inteligentnoj elektronici.

Sve u Citaro autobusu je koncipirano tako da se izbegnu skupa vremena stajanja. Lako pristupačni filteri koji su opremljeni velikom zapreminom za usisavanje vazduha obezbeđuju dugaške intervale čišćenja. Sve komponente su postavljene tako da su lako i brzo dostupne. To garantuje dugačke periode održavanja i kratka vremena popravki.

* Sistem klimatizacije, kao i frižider u vašem vozilu su napunjeni rashladnim sredstvom R-134a i sadrže gasove staklene bašte sa fluorom. Pločice sa napomenama sa detaljnim podacima o tipu korišćenog rashladnog sredstva se nalaze na odgovarajućim uređajima. U tu svrhu, obratite pažnju na uputstvo za rukovanje vašeg vozila. Detaljnije podatke možete da pronađete u odgovarajućoj informativnoj tehničkoj brošuri.