Celková hospodárnosť
Citaro

Celková hospodárnosť

Motory BlueEFFICIENCY Power s technológiou BlueTEC 6 presviedčajú nielen ohromnou hospodárnosťou, ale aj vynikajúcou ekologickou únosnosťou. Motory zabezpečujú výrazné zníženie oxidov dusíka a pevných častíc v spalinách. Podiel škodlivých látok sa dostal na hranicu dokázateľnosti. Nezávislé výskumy dokazujú, že hodnoty autobusu Citaro Euro VI sú v praxi výrazne nižšie ako hraničné hodnoty. Je to ohromujúci pokrok, ktorým linkový autobus znovu prekonáva všetky očakávania.

Spotrebu paliva ovplyvňujú aj iné komponenty ako osvetlenie, voliteľná klimatizácia* alebo elektricky poháňané výkyvno-posuvné dvere. Autobus Citaro je okrem toho vybavený optimalizovaným manažmentom akumulátora. Všetky komponenty sú dokonale zosúladené prostredníctvom inteligentnej elektroniky.

Všetky komponenty vo vozidle Citaro sú navrhnuté tak, aby sa predišlo nákladným odstávkam. Dobre dostupné a veľkoobjemové filtre nasávania vzduchu v priestore vodiča sa starajú o dlhé intervaly čistenia. Všetky dôležité konštrukčné diely sú upevnené tak, aby boli jednoducho a ľahko dostupné. To zabezpečuje dlhé intervaly údržby a krátke časy opravy.

* Klimatizačný systém a chladnička vo vašom vozidle sú naplnené chladivom R-134a a obsahujú fluorovaný skleníkový plyn. Informačné štítky s podrobnými informáciami o type použitého chladiva sú umiestnené na príslušných jednotkách. Pozrite návod na obsluhu vášho vozidla. Podrobnejšie informácie nájdete v súvisiacej brožúre s technickými informáciami.