Bezpečnosť v prípade nehody
Citaro

Bezpečnosť v prípade nehody

Autobus patrí k najbezpečnejším vozidlám – aj v mestskej premávke. Napriek tomu, samozrejme, nie je možné vylúčiť nehody. Značka Mercedes-Benz sa stará o to, aby následky nehody bolo čo najmenšie. Zosilnenie bočných stien autobusu je napríklad podstatný faktor vysokej pasívnej bezpečnosti.

Okrem toho sa vo vozidle nachádzajú deliace steny, tyče na držanie a špeciálne sedadlá, ktoré absorbujú energiu pri náraze alebo prevrátení vozidla. Dôležitá ochrana pre cestujúcich.

Pevnosť karosérie autobusu je podstatný faktor pasívnej bezpečnosti autobusu. Prostredníctvom odolnosti karosérie možno zabrániť následkom nehody. Vysokú pevnosť telesa autobusov značky Mercedes-Benz okrem iného zabezpečujú obvodové kruhové výstuhy.

Pevnosť sa určuje podľa predpisu ECE-R 66/02. Tento predpis presne stanovuje „priestor na prežite“, ktorý musí byť pri nehode zabezpečený konštrukciou.

Pod atraktívnym zovňajškom autobusu Citaro boli vykonané síce neviditeľné, no o to rozhodujúcejšie pokrokové zmeny. Holá karoséria sa síce naďalej zakladá na osvedčenej technike kruhových výstuh, ktorá bola jednou z inovácií v prvej generácii vozidla Citaro, teraz má však ešte tuhšie vyhotovenie a ešte lepšie chráni cestujúcich pred bočným nárazom.

Výroba bezpečných vozidiel je hlavným cieľom ucelenej koncepcie bezpečnosti Mercedes-Benz. Táto koncepcia zahŕňa všetky opatrenia, ktoré pomáhajú minimalizovať následky nehody. Dôležitou súčasťou našej práce je preto cielené poskytovanie informácií záchranným službám. Vďaka podrobným vedomostiam o našich vozidlách a ich bezpečnostných systémoch sa totiž záchranná služba dokáže rýchlejšie dostať k zraneným osobám. A tým zachrániť život.

Ak sa aj napriek všetkým bezpečnostným opatreniam stane nehoda, je dôležité, aby sa prípadným zraneným osobám čo najrýchlejšie poskytla prvá pomoc. Pri nehode sa môže zraniť aj vodič, ktorý nedokáže vždy pomôcť svojim cestujúcim. Preto sú vo vozidle každému dostupné a dobre označené lekárničky a hasiace prístroje. Lekárnička sa nachádza v priestore na nastupovanie pri vodičovi. V prípade nehody sa vodič aj cestujúci môžu v čo najkratšom čase postarať o ošetrenie prípadných zranených osôb.