Veiligheid bij een ongeval
Citaro

Veiligheid bij een ongeval

De bus behoort tot de veiligste vervoersmiddelen ter wereld – ook in het stadsverkeer. Toch kunnen ongevallen niet worden uitgesloten. Mercedes-Benz heeft er voor gezorgd dat de gevolgen van een ongeval zo veel mogelijk tot een minimum worden beperkt. De zijwandversteviging draagt bijvoorbeeld in aanzienlijke mate bij aan de passieve veiligheid. Bij een frontale aanrijding zorgt de versterkte voorzijde ervoor dat de gevolgen tot een minimum worden beperkt en de chauffeur beter wordt beschermd.

Bovendien zitten in het voertuig scheidingswanden, stangen en speciale stoelen, die de energie bij een botsing of over de kop slaan absorberen. Een belangrijke bescherming voor de passagiers.

De stijfheid van de carrosserie is een wezenlijke factor voor de passieve veiligheid van een bus. Dankzij het weerstandsvermogen van de carrosserie kunnen de gevolgen van een ongeval worden voorkomen. De stijfheid van de busromp wordt bij bussen gewaarborgd door speciale, doorlopende ringspanten.

De mate van stijfheid wordt gedefinieerd in richtlijn ECE-R 66/02. Hierin is nauwkeurig de 'overlevingsruimte' vastgelegd die de constructie bij een ongeval dient te waarborgen.

Onzichtbare maar beslissende voortgangen vonden plaats onder het attractieve uiterlijk van de Citaro. De kale carrosserie is weliswaar nog steeds gebaseerd op de beproefde ringspantentechniek – één van de innovaties van de Citaro van de eerste generatie – maar is echter nog stijver uitgevoerd en beschermt de passagiers daarmee nog beter tegen een aanrijding van opzij.

Het bouwen van veilige voertuigen is het ultieme doel binnen het integrale veiligheidsconcept van Mercedes-Benz. Hiertoe behoren ook alle maatregelen die bijdragen aan het verminderen van de gevolgen van een ongeval. Een belangrijk onderdeel van ons werk is dan ook de gerichte verstrekking van informatie aan hulpdiensten. Gedetailleerde kennis over onze voertuigen zorgt er immers voor dat hulpdiensten sneller toegang krijgen tot gewonden. Zodat levens kunnen worden gered.

Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een ongeval gebeuren dan is het belangrijk mogelijke gewonden zo snel mogelijk eerste hulp te verlenen. Omdat ook de chauffeur bij een ongeval gewond kan raken, zodat hij daarom niet altijd in staat is zijn passagiers te helpen, zijn in het voertuig EHBO-sets en brandblussers voor iedereen vrij toegankelijk en goed gemarkeerd. De EHBO-set is ter hoogte van de busdeur bij de chauffeur geplaatst. Zowel de chauffeur als ook de passagiers kunnen zich daarom in het geval van schade zo snel mogelijk om de verzorging van eventuele gewonden bekommeren.