Ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος
Citaro

Ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος

Το λεωφορείο αποτελεί ένα από τα ασφαλέστερα οχήματα ακόμη και στην κυκλοφορία της πόλης. Ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ενός ατυχήματος. 

Η Mercedes-Benz έχει φροντίσει, ώστε οι συνέπειες ενός ατυχήματος να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. Για παράδειγμα, η ενίσχυση των πλευρικών τοιχωμάτων του Citaro, συμβάλλει σημαντικά στην αυξημένη παθητική ασφάλεια του οχήματος. Επιπλέον, στο Citaro υπάρχουν διαχωριστικά τοιχώματα, χειρολισθήρες και ειδικά καθίσματα, τα οποία απορροφούν την ενέργεια σε περίπτωση πρόσκρουσης ή ανατροπής του οχήματος. Όλα αυτά προσφέρουν σημαντική προστασία στους επιβάτες.

Η αντοχή του αμαξώματος του λεωφορείου αποτελεί καίριο παράγοντα για την παθητική του ασφάλεια, αφού μπορεί να συμβάλλει στο μετριασμό των επιπτώσεων ενός ατυχήματος. Την υψηλή αντοχή των αμαξωμάτων λεωφορείων της Mercedes-Benz, εγγυώνται μεταξύ άλλων οι περιμετρικοί, χαμηλού βάρους φορείς του σωληνωτού πλαισίου. Η αντοχή του αμαξώματος ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό ECE-R 66, ο οποίος προσδιορίζει επακριβώς το «χώρο επιβίωσης» που θα πρέπει να εξασφαλίζεται από το σχεδιασμό σε περίπτωση ατυχήματος.

Πίσω από την ελκυστική εμφάνιση του Citaro πραγματοποιήθηκαν αφανείς αλλά καθοριστικές εξελίξεις. Το κέλυφος συνεχίζει να βασίζεται στο δοκιμασμένο σωληνωτό σχεδιασμό του πλαισίου – μία από τις καινοτομίες της πρώτης γενιάς του Citaro – αλλά έχει γίνει ακόμα ανθεκτικότερος και προστατεύει τους επιβάτες ακόμα καλύτερα σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης.

Η κατασκευή ασφαλών λεωφορείων είναι ο υπέρτατος στόχος της ολοκληρωμένης φιλοσοφίας ασφάλειας της Mercedes-Benz και περιλαμβάνει όλα τα μέτρα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών ενός ατυχήματος. Έτσι, σημαντικό στοιχείο της δουλειάς μας είναι η σωστή πληροφόρηση των συνεργείων διάσωσης. Διότι η λεπτομερείς πληροφορίες για τα οχήματά μας και τα συστήματα ασφάλειας τους βοηθούν τα συνεργεία διάσωσης να έχουν γρηγορότερη πρόσβαση στους τραυματίες και, κατ' επέκταση, να σώζουν ζωές.

Εάν παρά τα μέτρα ασφάλειας προκληθεί ατύχημα, είναι σημαντικό να δοθούν οι πρώτες βοήθειες σε τυχόν τραυματίες το ταχύτερο δυνατό.

Επειδή σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να τραυματιστεί και ο οδηγός με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βοηθήσει τους επιβάτες, η πρόσβαση στο βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών είναι ελεύθερη και υπάρχει σαφής σήμανση στο όχημα. Το βαλιτσάκι φαρμακείου είναι τοποθετημένο στην περιοχή εισόδου κοντά στον οδηγό. Συνεπώς, τόσο ο οδηγός όσο και οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν επί τόπου πρώτες βοήθειες σε τραυματίες μετά από ατύχημα.