Συνολικό κόστος κύκλου ζωής
Citaro

Συνολικό κόστος κύκλου ζωής

BlueEFFICIENCY power-motorer med BlueTEC 6 overbeviser ikke kun med en virkelig god økonomi, men også med fremragende miljømæssige fordele. Motorerne garanterer en drastisk reduktion af kvælstofilter og partikler i udstødningsgassen. De skadelige stoffer er nede ved påvisningsgrænsen. Uafhængige undersøgelser viser, at Citaro i praksis endda ligger markant under Euro VI-grænseværdierne. Et imponerende fremskridt, hvor linjebussen igen overgår alle forventninger.

Også andre komponenter som lyssystemet, et valgfrit klimaanlæg* eller de elektriske svingskydedøre påvirker brændstofforbruget. Citaro har desuden en optimeret batteristyring med ombord. Alle komponenter er afstemt perfekt til hinanden ved hjælp af intelligent elektronik.

Alt i Citaro er udformet således, så dyr stilstandstid kan undgås. Filtre til førerens luftindsugning, der er let tilgængelige og med høj volumen, sørger for lange rengøringsintervaller. Alle vigtige komponenter er placeret enkelt og let tilgængeligt. Det sikrer lange vedligeholdelsesintervaller og korte reparationstider.

* Το σύστημα κλιματισμού, όπως και το ψυγείο του οχήματός σας, περιέχουν ψυκτικό R-134a, ένα φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου. Οι πινακίδες υποδείξεων με αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον τύπο του ψυκτικού βρίσκονται σε κάθε συσκευή. Για το θέμα αυτό ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματός σας. Ακριβέστερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε στα σχετικά τεχνικά ενημερωτικά φυλλάδια.