Total driftsekonomi
Citaro

Total driftsekonomi

BlueEFFICIENCY Power-motorerna med BlueTEC 6 erbjuder inte bara en fantastisk driftsekonomi, utan även utmärkta miljöfördelar. Motorerna säkerställer en drastisk minskning av kväveoxider och partiklar i avgasen. Föroreningarna ligger vid detektionsgränsen. Oberoende undersökningar visar att Citaro till och med ligger betydligt under Euro VI-gränsvärdena i praktiken. Ett imponerande framsteg, med vilket denna linjebuss återigen överträffar alla förväntningar.

Bränsleförbrukningen påverkas även av andra komponenter som ljussystemet, en klimatanläggning* som finns som tillval och de elektriska svängskjutdörrarna. Citaro har dessutom en optimerad batteristyrning ombord. Alla komponenter är perfekt anpassade till varandra med hjälp av intelligent elektronik.

Allt i Citaro är utformat för att undvika kostsamma stilleståndstider. Lättåtkomliga högvolymsfilter för luftinsugning till föraren säkerställer långa rengöringsintervaller. Alla viktiga komponenter är lättåtkomligt monterade. Detta säkerställer långa serviceintervaller och korta reparationstider.

* Klimatiseringssystemet och fordonets kylskåp är fyllda med köldmedlet R-134a och innehåller fluorerad växthusgas. Informationsskyltarna med detaljerade uppgifter om den använda köldmedelstypen finns på respektive enhet. Beakta fordonets bruksanvisning beträffande detta. Detaljer framgår av den tillhörande tekniska informationsbroschyren.