Total driftsøkonomi
Citaro

Total driftsøkonomi

BlueEFFICIENCY Power-motorene med BlueTEC 6 overbeviser ikke bare med suveren driftsøkonomi, de er også svært miljøvennlige. Innholdet av nitrogenoksider og partikler i eksosen er drastisk redusert. Utslippene har nådd dokumentasjonsgrensen. Uavhengige undersøkelser viser at Citaro i praksis ligger godt under grenseverdiene for Euro VI. Et solid fremskritt som gjør at bussen overgår alle forventninger.

Også andre komponenter som lyssystemet, et klimaanlegg* (tilleggsutstyr) eller de elektrisk betjente svingskyvedørene har innvirkning på drivstofforbruket. Citaro har i tillegg en forbedret batteristyring ombord. Intelligent elektronikk sørger for at alle komponenter samarbeider sømløst.

Alt i Citaro er konstruert med tanke på å unngå dyre stillstandstider. Store og lett tilgjengelige filtre på førerluftinntaket sørger for lange rengjøringsintervaller. Alle viktige komponenter er enkelt og lett tilgjengelig plassert. Det sikrer lange serviceintervaller og korte reparasjonstider.

* Klimatiseringssystemet samt kjøleskapet i kjøretøyet er fylt med kjølemiddelet R-134a og inneholder fluorisert drivhusgass. Informasjonsskiltene med detaljerte opplysninger om kjølemiddeltypen som brukes, finner du på de aktuelle apparatene. Se brukerhåndboken for kjøretøyet. Mer nøyaktige opplysninger finner du i den tilhørende tekniske informasjonsbrosjyren.