Komfort for føreren
Citaro

Komfort for føreren

Den beste beskyttelsen for passasjerene er fortsatt en fullt konsentrert sjåfør. Derfor er førerplassen beskyttet mot forstyrrelser, og betjeningen er intuitiv og lett å nå.Citaro setter en ny standard også her.

Her er alt slik det skal være. Citaro-sjåføren skal ikke bli distrahert av noe i arbeidet. Nettopp dette har vi arbeidet med. En litt høyere sittestilling gir føreren bedre utsikt i alle retninger – nå er han direkte i øyehøyde med passasjerene. Forlengelse av fronten har dessuten gitt økt benplass – enda kollisjonsbeskyttelsen også er forbedret. Det gir en optimal sittestilling på lange arbeidsdager.

Det nye førervinduet sørger for bedre ventilasjon og lett tilgang til sidespeilene. For å beholde den gode sikten fremover er frontruten plassert 60 mm høyere. Rutedisplayet er plassert hele 72 mm høyere. Dette gir enda bedre utsikt skrått oppover, for eksempel til trafikklys.

En annen fordel for føreren er at vindusbrystningen er senket på sidene.Den høyere sittestillingen til føreren sørger dermed for bedre utsikt, blant annet til trafikken foran.

I instrumentpanelet er det plassert to store runde luftdyser for luftinntak. Bak det forstørrede luftinntaksfilteret på siden like bak førersetet er det plass for et forstørret pollenfilter. Den nye luftingen bak førerplassen sikrer god luftgjennomstrømning i førerkabinen.

En annen nyhet: Frontboksen til lufting og oppvarming av førerplassen er montert i midten. Dette sikrer enda jevnere avriming av hele frontruten. Den er dessuten elektrisk oppvarmet.

Ekstra DIN-skuffer i Citaro Ü sørger for fleksible utvidelsesmuligheter og lett tilgjengelighet. Ekstra oppbevaringsrom i veskeburet og på dashbordet gir plass til førerens personlige ting.

Alt i Citaro Ü er så godt oppbevart som overhodet mulig – inkludert sjåføren selv. Det sørger døren til førerplassen for, som beskytter sjåføren mot uventede angrep. Avhengig av formål og ønsket beskyttelsesgrad kan fire utbyggingstrinn leveres. Lett tilgjengelige og godt lesbare: Inntil åtte enheter i DIN-plassene i sargen. Her er også høyttaleren for førerplassen integrert. Om ønskelig kan det monteres en skjerm for innvendige og utvendige kameraer.

Plasseringen av knapper og brytere på førerplassen i Citaro er i samsvar med det siste innen ergonomisk kunnskap. På høyre side i nederste rekke finner du for eksempel bare dørbetjeningsknappene ved siden av hverandre. Betjeningstastene for automatgirkassen brukes sjeldnere og er plassert i en egen horisontal rekke lenger foran.

Lysbryteren er plassert på venstre side. Den er lett å nå, og den sikrer at føreren til enhver tid kan se hva bryteren står på.

I Citaro er det enklere å lese av instrumentene og betjene knappene. Vi har gitt begge deler optimal form og plassering, og speedometer og turteller er fremhevet med farger. Også multifunksjonsrattet i Citaro er nytt. Menystyringen skjer meget enkelt med funksjonsknappene på selve rattet. Enten det gjelder statusmeldinger eller andre driftsopplysninger – alt vises oversiktlig og tydelig på fargedisplayet.

Instrumentpanelet i Citaro er så stabilt bygget at det kan monteres ekstra enheter på inntil 1,5 kg på venstre side og 2,5 kg på høyre side. Som tilleggsutstyr kan i slike tilfeller festeadaptere og kabelnipler leveres fra fabrikk – kundespesifikt utstyr kan integreres på en betydelig mer elegant måte enn før.

Ved påbygg må man påse at førerens synsfelt ikke begrenses.

Den nye døren til førerplassen beskytter føreren mot uventede angrep. Avhengig av formål og ønsket beskyttelsesgrad kan det leveres fire modulære utbyggingstrinn.

Døren er nå hengslet i bakkant og åpnes foran. Dermed kommer føreren raskt og direkte fra inngangsdøren til arbeidsplassen sin og omvendt. Den nye døren til førerplassen sikrer føreren fluktmulighet ved et eventuelt angrep. Døren til førerplassen sikrer føreren en fluktmulighet ved et eventuelt angrep.

Med uavhengig hjuloppheng på forakselen har Citaro satt en ny standard for bybusser. Høy rett-frem-stabilitet og fremragende styring kombinert med komfortabel fjæring sørger for kjørekomfort på høyde med en ekspressbuss.