Комфорт за водача
Citaro

Комфорт за водача

Най-добрата защита за пътниците в автомобила е винаги напълно концентрираният водач. Поради това работното място на водача трябва да е защитено от разсейване и обслужването е интуитивно и лесно достъпно. Тук Citaro също задава мащаби.

Тук всичко е там, където трябва да бъде. Водачът на Citaro не трябва с нищо да се разсейва от своята работа. Точно по това работихме. За по-добра панорамна видимост, позицията на седалката на водача е леко повдигната – сега той е директно на височината на очите и на пътниците. Освен това чрез удължаване на предната част успешно беше увеличено пространството за краката - и това дори при подобрена защита при сблъсък. Това дава възможност за оптимална позиция на седалката през дългите работни дни.

Новият прозорец на водача осигурява по-добра вентилация и лесен достъп до външните огледала.За запазване на образцовата видимост напред и нагоре, челното стъкло е разположено с 60 мм по-високо. Индикацията за дестинация е повдигната дори с 72 мм. От това се получава по-нататъшно подобрение на видимостта косо нагоре, например на светофари.

Допълнително водачът печели от спускането на страничната подпрозоречна стена. По-високата позиция на седалката на водача подобрява чрез това панорамната видимост към движението отпред.

На арматурното табло се намират две големи кръгли вентилационни дюзи за вход на въздуха. Зад уголемената смукателна решетка за въздуха непосредствено странично зад работното място на водача има пространство за уголемен поленов филтър. Новата вентилация зад работното място на водача гарантира голям дебит на въздуха в кабината на водача.

Също така ново: Кутията на системата за вентилация и отопление на мястото на водача е вградена централно. Това осигурява още по-равномерно размразяване на цялото челно стъкло. Освен това то е и с електрическо отопление.

Допълнителни DIN-отделения осигуряват в Citaro Ü гъвкави възможности за разширяване и добра достъпност. За личните вещи на водача съществуват допълнителни отделения за вещи в отделението с джобове и на арматурното табло.

Всичко в Citaro Ü е най-добре съхранено – също и водачът. За целта се грижи защитната врата на кабината на водача, която предпазва водача от неочаквани атаки. В зависимост от целта на използване и желаната степен на защита на разположение са четири степени на изграждане. Добре достъпни и четливи са до осем устройства в DIN-отделенията на касата. Тук също така е интегриран високоговорителят за работното място на водача. Опционално монтиран екран при оборудването с вътрешни или външни камери се монтира дискретно под носещото отделение.

Позиционирането на бутоните и превключвателите в кокпита на Citaro съответства на най-новите познания за ергономичността. Така от дясната страна на най--долната лайстна са подредени изключително само непрекъснато използваните в ежедневната експлоатация бутони за задействане на вратите. Използваните по правило по-рядко бутони за обслужване за автоматичната предавателна кутия са разположени във вертикална редица по-напред.

Позицията на превключвателя за светлините е от лявата страна. Успоредно с добрата достъпност тя осигурява възможността водачът по всяко време да вижда положението на превключвателя.

Отчитането на инструментите и обслужването на превключвателите в Citaro е лесно. И двете бяха оптимизирани по отношение на формата и разположението и тахографът, и оборотомерът се отличават с цвят. Новост в Citaro също така е и мултифункционалният волан. Воденето в менютата се извършва съвсем уместно чрез функционалните бутони директно на волана. При съобщение за статуса или контролна лампа – всичко се показва прегледно и ясно на цветния дисплей.

Арматурното табло на Citaro е конструирано толкова стабилно, че вляво и вдясно могат да бъдат монтирани допълнителни устройства с тегло вляво 1,5 кг и вдясно 2,5 кг. Като специално изпълнение в този случай е възможно да бъдат фабрично монтирани адаптер за закрепване, както и кабелни проходи – интеграцията на специфични за клиента устройства е оформена значително по-елегантно, отколкото досега.

При настройките се взема под внимание, видимостта на водача да не бъде ограничавана.

Новата врата на кабината на водача може да предпази водача от неочаквани атаки. В зависимост от целта на използване и желаната степен на защита на разположение са четири модулни степени на изграждане.

Вратата сега е закачена отзад и се отваря отпред. Така водачът достига по директен начин особено бързо от предната врата до работното си място и съответно обратно. Защитната врата на кабината на водача осигурява в случай на атака възможност за бягство на водача.

С независимото окачване на колелата на предния мост Citaro постави нови стандарти в градското движение. Стабилно движение направо и превъзходна управляемост в комбинация с удобно окачване осигуряват спокойно и комфортно пътно поведение, подобно на туристически автобус.