Безопасност при произшествие
Citaro

Безопасност при произшествие

Автобусът принадлежи към най-безопасните автомобили – също и в градското движение. Въпреки това естествено не може да бъдат изключени произшествия. 

Mercedes-Benz се погрижи последиците от произшествието да са възможни най-минимални. Така например усилването на страничните стени на Citaro е значителен фактор за неговата висока пасивна безопасност. Освен това в Citaro са разположени преградни стени, тръбни арматури за правостоящи пътници и специални седалки, които абсорбират енергията при удар или преобръщане. Важна защита за пътниците.

Якостта на автобусната каросерия е значителен фактор за пасивната безопасност на автобуса. С нейната устойчивост може да бъдат предотвратени последиците при произшествие. Голямата якост на корпуса на автобуса при Mercedes-Benz автобусите се гарантира между другото и чрез разположените по цялата периферия, оптимизирани към теглото якостно напрегнати пръстени. Якостта се дефинира съгласно регламент ECE-R 66/02. Тя точно определя „пространството за оцеляване“, което трябва да бъде гарантирано чрез конструкцията при произшествие.

Невидими, но решаващи иновации се намират под атрактивната външност на Citaro. Основната конструкция продължава да се базира на доказалата се технология с якостно напрегнати пръстени – една от иновациите на Citaro от първото поколение – но тя е изпълнена още по-усилена и чрез това предпазва още по-добре пътниците при страничен удар.

Производството на безопасни автомобили e най-приоритетна цел в рамките на интегралната концепция за безопасност на Mercedes-Benz. Това обхваща също всички мерки, които спомагат за минимизиране на последиците при произшествие. Важна част на нашата работа поради това е също и целенасоченото информиране на спасителните екипи. Тъй като подробното познаване на нашите автомобили и техните системи за безопасност помага на спасителния екип да достигне по-бързо до пострадалите. И така да бъде спасен животът им.

Ако въпреки всички мерки за безопасност се стигне до произшествие, то е важно на възможните пострадали да се окаже възможно най-бързо първа помощ.

Тъй като също и водачът е възможно да бъде наранен при произшествие и поради това да не успее винаги да помогне на пътниците, в автомобила аптечките и пожарогасителите са свободно достъпни за всеки и са добре обозначени. Аптечката е разположена в областта на входа при водача. Както водачът, така също и пътниците поради това имат възможност в случай на пострадали да окажат възможно най-бързо помощ на евентуално наранените.