Безопасност в случай на произшествие
Citaro

Безопасност в случай на произшествие

Автобусите са сред най-безопасните превозни средства на пътя – дори в градския трафик. Въпреки това инцидентите понякога са неизбежни. Mercedes-Benz се погрижи последствията от евентуален инцидент да бъдат максимално ограничени. Например, подсилването на страничните стени на автобуса е съществен фактор за високото ниво на пасивна безопасност. В случай на сблъсък, подсилената предна част минимизира последствията от инцидента и защитава водача по най-добрия начин.

Превозното средство има и преградни стени, парапети и специални седалки, които абсорбират енергията в случай на удар или преобръщане. Това осигурява съществена защита за пътниците.

Здравината на рамата също е важен фактор за нивото на пасивна безопасност на автобуса. С нейната стабилност могат да се избегнат значителна част от последствията при злополука. Високата якост на каросерията на нашите автобуси е подобрена от оптимизирани по тегло и конструкция пръстеновидни напречни рамки.

Устойчивостта на деформации е определена в съответствие с наредба UN ECE-R 66.02. Тя определя точното "пространство за оцеляване", което трябва да бъде гарантирано от структурата на конструкцията в случай на авария.

Невидими, но решаващи иновации са намерили място под атрактивната външност на Citaro. Основната конструкция продължава да се базира на доказалата се технология с якостно напрегнати пръстени – една от иновациите на Citaro от първото поколение – но сега тя е още по-усилена и чрез това предпазва още по-добре пътниците при страничен удар.

Изграждането на безопасни превозни средства е основната цел в интегралната концепция за безопасност на Mercedes-Benz. Това включва и всички мерки, които намаляват последствията при авария. Следователно важна част от нашата работа е целенасочената информация за спасителите. Тъй като подробното познаване на нашите превозни средства и техните системи за безопасност помага на службите за спешна помощ да стигнат по-бързо до пострадалите. И така да бъде спасен животът им.

Ако въпреки всички мерки за безопасност се стигне до произшествие, то е важно на пострадалите да се окаже възможно най-бързо първа помощ. Тъй като е възможно и водачът да бъде наранен при инцидент и поради това да не е в състояние да помогне на пътниците, аптечките и пожарогасителите в автобуса са свободно достъпни за всеки и са ясно обозначени. Аптечката е разположена в областта на входа при водача. В случай на нужда, както водачът, така и пътниците могат да се погрижат за всички ранени възможно най-бързо.