Sikkerhet ved ulykke
Citaro

Sikkerhet ved ulykke

Buss er ett av de sikreste kjøretøyene som finnes – også i bytrafikken. Likevel kan ulykker selvsagt ikke utelukkes. Mercedes-Benz har sørget for at følgene av en ulykke blir minst mulig. For eksempel er kjøretøyets sideveggforsterkning en vesentlig faktor for den store passive sikkerheten

Dessuten har kjøretøyet skillevegger, holdestenger og spesielle seter som absorberer energien ved en kollisjon eller et rundkast. En viktig beskyttelse for passasjerene.

Styrken i busskarosseriet er en vesentlig faktor for den passive sikkerheten til en buss. Er det sterkt nok, kan følgene av en ulykke unngås. Styrken i busser fra sikres blant annet ved hjelp av rundtgående, vektoptimaliserte ringspanter.

Styrken defineres iht. regulativ ECE-R 66/02. Regulativet definerer nøyaktig det "overlevelsesrommet" konstruksjonen må garantere ved en ulykke.

Under Citaros attraktive ytre er det gjort usynlige, men avgjørende fremskritt. Råkarosseriet er riktig nok fortsatt basert på den velprøvde ringspantteknikken – en av innovasjonene på første generasjons Citaro – men det er enda sterkere utført og beskytter passasjerene enda bedre ved en sidekollisjon.

Å bygge sikre kjøretøy er det fremste målet med det integrerte sikkerhetskonseptet til Mercedes-Benz. Her inngår alle tiltak som bidrar til å redusere følgene av en ulykke. En viktig del av dette arbeidet er målrettet informasjon til redningsmannskaper. Detaljert kunnskap om kjøretøyene og sikkerhetssystemene de er utstyrt med, gjør at redningsmannskapene kommer raskere inn til skadde personer. Og dermed å redde liv.

Skulle det til tross for alle sikkerhetstiltak skje en ulykke, er det viktig at eventuelle tilskadekomne får førstehjelp raskest mulig. Siden føreren også kan bli skadet i en ulykke og ikke alltid er i stand til å hjelpe passasjerene, er førstehjelpsutstyret lett tilgjengelig for alle og godt merket. Førstehjelpsskrinet er plassert i inngangspartiet ved førerplassen. Både føreren og passasjerene kan derfor raskest mulig ta hånd om eventuelle skadde.