Kjør sikkert
Citaro

Kjør sikkert

Nettopp i bytrafikk er det ikke alltid mulig å forutse farer. Desto viktigere er det da å treffe tiltak for å forebygge ulykker. Mercedes-Benz har utstyrt Citaro med en rekke sikkerhetsfunksjoner som gjør det lettere å mestre kritiske kjøresituasjoner.

Alle Citaro kommer med blindsoneassistenten Sideguard Assist 2, igangkjøringsovervåking, Traffic Sign Assist og dekktrykkovervåkingssystemet TPM (Tire Pressure Monitoring) som standard. Preventive Brake Assist 2 som kan leveres om ønskelig, advarer om stasjonære og bevegelige hindringer – inkludert fotgjengere og syklister – og innleder delvis oppbremsing om nødvendig for å unngå en ulykke. I tillegg kan Citaro også utstyres med MirrorCam, som gir bedre sikt bakover og til siden enn konvensjonelle speil.

En fører som er fullt konsentrert om det som skjer på veien, er den viktigste forutsetningen for trafikksikkerheten. Derfor er det lagt ekstra vekt på en ergonomisk førerarbeidsplass. I Citaro har føreren lett adgang til alle betjeningselementer og full oversikt over alle instrumenter. Ytterligere avlastning gir automatgirkassen og ryggekameraet. Med Opticool frontrute og separat regulerbart klimaanlegg bevarer føreren konsentrasjonen også ved høye temperaturer.

Bildene vises på 7" og 15" display, avhengig av kjøretøy. De to høyoppløselige displayene viser de forskjellige synsfeltene. Fotodiodene som er integrert i displayene registrerer det innfallende lyset og justerer lysstyrken på den respektive displayene individuelt. For å gjøre det enklere for sjåføren å vurdere bildene, har 15" variantene tre forskjellige ledelinjer. Sammen med den permanent kalibrerte kjøretøylinjen støtter avstandslinjen sjåføren i å vurdere objekter som nærmer seg. Forbikjøringsassistenten aktiveres når blinklyset settes på i en hastighet fra 10 km/t for å støtte forbikjøringsmanøvrer eller svinger på en sikker måte. I tillegg blindsoneassistentens anvisning installert på displayet.

Det toppmoderne MirrorCam-systemet gir en klar og omfattende oversikt over veitrafikken. Utstyrt med høyoppløselige kameraer, forbedres kjøresikkerheten og risikoen for ulykker minimeres. Det utvidede synsfeltet gjør det mulig for sjåføren å oppdage fotgjengere, syklister og andre trafikanter i nærheten. Dette eliminerer blindsonen når man svinger til høyre.

Den innovative trafikkskiltassistenten tilbyr det høyeste nivået av sikkerhet og komfort på veien. Takket være GPS- og kamerastøtte sammenlignes kjøretøyets hastighet kontinuerlig med gjeldende trafikkregler.

Systemet er designet for å gi dedikert og passende tilbakemelding i tilfelle den tillatte hastigheten overskrides. Takket være det toppmoderne kombiinstrumentet mottar føreren både visuelle og akustiske signaler som trekker oppmerksomheten til hastigheten.

Sideguard Assist 2

360°-kamerasystemet består av fire kameraer som registrerer området umiddelbart rundt kjøretøyet og skaper en indirekte allroundvisning. Den tilhørende 10" skjermen er plassert på forskjellige steder i cockpiten avhengig av kjøretøy. Dette systemet kan også registrere forbipasserende, syklister og hindringer i områder som ellers ikke er synlig for sjåføren. Systemet øker trafikksikkerheten, da kollisjonsfare registreres og i beste fall kan forhindres.

Bilder fra 360°-kameraet er alltid tilgjengelig ved kjøring fremover til en hastighet på ca. 30 km/t og ved rygging. Bemerk: Risikoen for ulykke pga. gjenstander som stikker ut i trafikkområdet over kameraene, f.eks. takutspring, utvendige speil på egen og andre busser etc. Kameraene kan ikke registrere disse objektene. Spesielt i 360°-visning kan inntrykket av et fritt område oppstå, selv om gjenstander over de tilknyttede kameraene stikker ut i manøvreringsrommet.

Elektronisk stabilitetsprogram (ESP®) er et aktivt system som skal øke kjøresikkerheten og kjørestabiliteten. Det bidrar merkbart til å redusere risikoen for skrens i kurver eller unnamanøvrer. I kjøredynamiske situasjoner blir bremsekreftene tilpasset på hvert enkelt hjul, for eksempel dersom bussen kjøres på grensen i en sving. Samtidig reduseres motoreffekten. Innenfor fysikkens grenser kan findosert nedbremsing hindre at bussen får skrens. ESP® overvåker blant annet bussens tverrakselerasjon. Dersom bussen skulle komme i en kritisk kjøretilstand i en langtrukket kurve – for eksempel en motorveiavkjørsel – eller under et raskt filskift, blir farten automatisk redusert tilstrekkelig til at kjørestabiliteten kan gjenopprettes. ESP® kan sammenlignes med systemet som benyttes i personbiler, men har funksjoner som er tilpasset og utvidet nettopp for busser.

Blokkeringsfrie bremser (ABS) støtter kjørestabiliteten i kritiske bremsesituasjoner og sikrer at kjøretøyet fortsatt kan styres. Bremsekreftene som virker på de enkelte hjulene distribueres av ABS på en slik måte at selv ved fullstendig oppbremsing blir ingen hjul blokkert i lengere tid og bussens styrbarhet stort sett opprettholdes.

Bremseelektronikkens styreenhet registrerer den aktuelle hjulhastigheten via polhjulene og hjulsensorene. Ved bremsing styrer systemet bremsetrykket på de enkelte hjulbremsesylindrene via styreventilene. Ved full oppbremsing og bremsing med blokkerende hjul, åpner og lukker systemet automatisk styreventilene på hjulbremsesylindrene med veldig korte intervaller, noe som forhindrer blokkering og kjøretøyet kan fortsatt styres.

Ved full oppbremsing og bremsing med blokkerende hjul, åpner og lukker systemet automatisk styreventilene på hjulbremsesylindrene med veldig korte intervaller, noe som forhindrer blokkering og kjøretøyet kan fortsatt styres.

Blindsoneassistenten Sideguard Assist 2 er et sikkerhetsassistansesystem som permanent støtter sjåføren i kritiske svingsituasjoner på begge sider med mulig begrenset sikt. Når du svinger eller skifter fil, er systemet designet for å oppdage hindringer som beveger seg innenfor systemgrensene og advare sjåføren for å unngå kritiske situasjoner eller redusere konsekvensene av ulykker.

Kjøretøyets sideområder overvåkes permanent. Dermed oppdages kjøretøy, fotgjengere eller syklister som kan være i blindsonen både på passasjer- og førersiden. Radarsystemet registrerer nøyaktig bevegelsene og advarer føreren om mulige kollisjoner. Det intuitive brukergrensesnittet og de tydelig forståelige advarslene gir sjåføren en sikker og avslappet tur.

Med Preventive Brake Assist 2 tilbyr Daimler Buses andre generasjon aktiv bremseassistent. Systemet advarer før kollisjoner med bevegelige fotgjengere og syklister samt stillestående og bevegelige objekter. Ved akutt kollisjonsfare varsles føreren med en visuell akustisk advarsel og delvis bremsing startes automatisk.

Varselkaskade og bremseinngrep er nøyaktig konstruert for bruk i bytrafikk. Ved nært forestående kollisjon med fotgjengere eller syklister samt med bevegelige eller stillestående objekter, varsler Preventive Brake Assist 2. Sjåføren advares både visuelt av en rød trekant i det sentrale displayet og akustisk og starter samtidig delvis oppbremsing. Det holdes til enten sjåføren griper inn, situasjonen ikke lenger er kritisk eller bussen stopper helt.

Takket være samspillet mellom frontradar, nærområderadar og frontkamera, skannes området på opptil 250 meter foran bussen kontinuerlig. Støtten er garantert opp til en hastighet på 60 km/t. Ved snø, regn, tåke, dårlig sikt, blending, direkte sollys eller skiftende lysforhold, kan rekkevidden og registreringen av kjøretøy og personer bli svekket.

Svingelys sørger for betydelig økt sikkerhet takket være forbedret sikt under avkjøring i kryss, i rundkjøringer og ved finmanøvrering forover og bakover.

Funksjonen blir automatisk aktivert opp til en fart ca. 35 km/t dersom hovedlyktene eller blinklyset slås på eller rattet legges over. Den ene av de to tåkelyktene slås på for å lyse opp et område ved siden av kjøretøyet som ikke blir opplyst av frontlyktene.

Den intelligente elektronikken dimmer ned svingelyset før det slås på eller av. Det gir øyet mulighet til å tilpasse seg skiftende lyssituasjoner.

Smidig og lett å snu. Citaro G kan manøvreres trygt også i smale gater. For- og bakvognen er koblet sammen med et velkjent ledd med lavt gulv og en enestående knekkbeskyttelsesstyring (ATC). Dette gir høy stabilitet og gjør det enkelt å svinge. Selv i revers kan den lett manøvreres. Det uavhengige hjulopphenget på forakselen bidrar også til dette.

Det gjør Citaro G til en av bussene som er enklest å manøvrere i sin klasse – med en kjørekomfort nesten på høyde med en turbuss.

Stabil og smidig. Den unike og patenterte leddstyringen ATC (Articulation Turntable Controller) som forhindrer saksing, er utviklet av Mercedes-Benz. Dette svingbare leddet og dets styring danner et av hjertet av kjøretøyet.

Effekt: Den høye basisdempningen i leddet som ellers er vanlig, gir sterk tendens til understyring i kurver og økt dekkslitasje på forakselen. Med ATC løper leddet tilnærmet fritt i vanlig stabil kjøretilstand og dempes bare av friksjonen mellom elementene.

Det trådløse dekktrykkontrollsystemet med anvisning i multifunksjonsdisplayet er et elektronisk sikkerhetssystem som kontinuerlig kontrollerer lufttrykket til alle dekk. Dekktrykkstap anvises innenfor rammen av systemgrensene.

Riktig dekktrykk bidrar til kjøresikkerheten og reduserer drivstofforbruket betydelig. Et dekktrykk som er 0,5 bar for lavt kan øke drivstofforbruket med opptil 5%. Hjulelektronikken er plassert på ventilen på innsiden av felgen. Sensorene registrerer dataene som er relevante for dekktrykket og videresender dem til anvisningsdisplayet.

Dekktrykket registreres både når bussen står stille og under kjøring. OBS! Dekktrykkontrollsystemet viser ikke et plutselig trykktap, f.eks. ved inntrenging av et fremmedlegeme. Skader på dekkene som ikke fører til et akutt trykktap, blir heller ikke registrert av overvåkningssystemet. Her er og blir sjåførens visuelle kontroll uunnværlig.

Videoovervåkingskameraer kan følge med på hva som skjer i bussen. Et videoovervåkingssystem kan ikke bare gi bussjåfør og passasjerer økt grad av opplevd sikkerhet, men også registrere bråkmakere som utøver hærverk eller vold ombord.

Dataene overføres til monitoren på førerplassen. Bussjåføren kan lettere oppfatte og bedømme situasjoner og hendelser som utspiller seg i passasjerrommet og reagere på en eventuell faresituasjon. Kjøretøyet har symboler som informerer passasjerene om at kjøretøyet er videoovervåket. Med videoovervåking gir du sjåfør og passasjerer større grad av opplevd sikkerhet og gjør bruken av offentlige transportmidler mer attraktiv. Videoovervåkingssystemet er tilleggsutstyr.

Mer informasjon om hvordan videoovervåkingen og datalagringen fungerer, får du fra vår salgskonsulent for busser.

* Tilleggsutstyr

Juridisk merknad om aktive sikkerhetsassistansesystemer: Nødbremsesystemer og andre sikkerhetsassistansesystemer kan støtte sjåføren og i kritiske kjøresituasjoner, under optimale forhold og innenfor systemets grenser, redusere alvorlighetsgraden av en ulykke eller unngå ulykker. Men uansett dette har sjåføren plikt til å tilpasse sin kjøreatferd og spesielt hastigheten etter trafikk- og værforholdene og alltid være oppmerksom. Dette gjelder spesielt i spesielle situasjoner som f.eks. på isete eller våte veier, ved regn, sidevind, dårlig sikt, snøfall, tåke osv. Følgelig er sjåføren som fører av kjøretøyet, ansvarlig for hele kjøreopplevelsen til enhver tid og må ikke stole utelukkende på sikkerhetsassistansesystemer.