Kjør sikkert
Citaro

Kjør sikkert

Mercedes-Benz har i mange år hatt en nullvisjon for ulykker. Det integrerte sikkerhetskonseptet dekker alle aspekter av sikkerhet i trafikken – fra sikker kjøring via sikkerhet i farlige situasjoner, både for å avverge ulykker og begrense skader ved en eventuell ulykke. Kjente sikkerhetssystemer er integrert som standard i bybussen Citaro.

Karosseriet beskytter passasjerene ved en sidekollisjon. Ved en påkjøring reduserer det forsterkede frontpartiet konsekvensene av ulykken og beskytter sjåføren enda bedre.

Nettopp i bytrafikk er det ikke alltid mulig å forutse farer. Desto viktigere er det da å treffe tiltak for å forebygge ulykker. Mercedes-Benz har utstyrt Citaro med en rekke sikkerhetsfunksjoner som gjør det lettere å mestre kritiske kjøresituasjoner.

En fører som er fullt konsentrert om det som skjer på veien, er den viktigste forutsetningen for trafikksikkerheten. Derfor er det lagt ekstra vekt på en ergonomisk førerarbeidsplass. I Citaro har føreren lett adgang til alle betjeningselementer og full oversikt over alle instrumenter. Ytterligere avlastning gir automatgirkassen og ryggekameraet. Med Opticool frontrute og separat regulerbart klimaanlegg bevarer føreren konsentrasjonen også ved høye temperaturer.

En typisk situasjon: En ball triller ut i veien, lekende barn følger etter. Full oppbremsing er nødvendig. Gjennom målrettede elektroniske bremseinngrep hindrer de blokkeringsfrie bremsene (ABS) at hjulene låser seg. Det elektropneumatiske bremsesystemet (EBS) forkorter bremsestrekningen betydelig fordi bremsene reagerer raskere og mer presist.

Elektronisk stabilitetsprogram (ESP®) er et aktivt system som skal øke kjøresikkerheten og kjørestabiliteten. Det bidrar merkbart til å redusere risikoen for skrens i kurver eller unnamanøvrer. I kjøredynamiske situasjoner blir bremsekreftene tilpasset på hvert enkelt hjul, for eksempel dersom bussen kjøres på grensen i en sving. Samtidig reduseres motoreffekten. Innenfor fysikkens grenser kan findosert nedbremsing hindre at bussen får skrens. ESP® overvåker blant annet tverrakselerasjonene til en buss. Hvis bussen skulle komme i en kritisk kjøretilstand i en lang kurve – for eksempel en motorveiavkjørsel – eller under et raskt filskift, blir farten automatisk redusert tilstrekkelig til at kjørestabiliteten kan gjenopprettes. ESP® kan sammenlignes med systemet som benyttes i personbiler, men har funksjoner som er tilpasset og utvidet nettopp for omnibusser.

ASR forhindrer at drivhjulene spinner på to måter. For det første minimerer ASR hjulspinning ved doserte bremseinngrep. For det andre reguleres motorens dreiemoment via den "elektroniske gasspedalen".

I kritiske situasjoner, selv med full gass, leverer motoren bare så mye effekt som drivhjulene kan overføre til veibanen – et stort pluss for igangkjøringssikkerhet og kjørestabilitet. Under igangkjøring overvåkes turtallet på drivhjulene og dreiemomentene som virker på dem. Momentfordelingen styres slik at hjulene ikke spinner. Dette sikrer optimal friksjon til enhver tid.

Med ASR unngår føreren at drivhjulene spinner under akselerasjon og dermed at hekken får sleng (bakhjulsdrift). For motorer med høyt dreiemoment betyr ASR derfor økt komfort og sikkerhet under igangkjøring – særlig på underlag med varierende feste.

Blokkeringsfrie bremser (ABS) støtter kjørestabiliteten i kritiske bremsesituasjoner og sikrer at kjøretøyet fortsatt kan styres. Bremsekreftene som virker på de enkelte hjulene distribueres av ABS på en slik måte at selv ved fullstendig oppbremsing blir ingen hjul blokkert i lengere tid og bussens styrbarhet stort sett er bevart.

Bremseelektronikkens styreenhet registrerer den aktuelle hjulhastigheten via polhjulene og hjulsensorene. Ved bremsing styrer systemet bremsetrykket på de enkelte hjulbremsesylindrene via styreventilene. Ved full oppbremsing og bremsing med blokkerende hjul, åpner og lukker systemet automatisk styreventilene på hjulbremsesylindrene med veldig korte intervaller, noe som forhindrer blokkering og kjøretøyet kan fortsatt styres.

Ved full oppbremsing og bremsing med blokkerende hjul, åpner og lukker systemet automatisk styreventilene på hjulbremsesylindrene med veldig korte intervaller, noe som forhindrer blokkering og kjøretøyet kan fortsatt styres.

Gjør det enda sikrere å svinge: Blindsoneassistenten Sideguard Assist advarer føreren mot bevegelige eller stillestående objekter ved siden av kjøretøyet – og beskytter dermed også andre trafikanter.

Sideguard Assist er et sikkerhetsassistansesystem som støtter sjåføren i kritiske svingesituasjoner med mulig begrenset sikt. Systemet skal hjelpe til ved svinging eller bytte av kjørefelt for innenfor systemgrensene å unngå kritiske situasjoner eller for å redusere konsekvensene av ulykker.

Systemfunksjonen og advarselskonseptet ble avledet av analysen av svingeulykker med fotgjengere og syklister. I flertallet av ulykkescenariene skjer ulykken ved bevegelse av begge involverte (kjøretøy og fotgjenger/syklister). I disse tilfellene gir systemet (gul anvisning) i en advarselssone informasjon om bevegelige mennesker eller kjøretøyer og advarer så snart situasjonen blir kritisk (rød anvisning).

Med Preventive Brake Assist lanserer Mercedes-Benz verdens første aktive bremseassistent for bybusser. Førerassistansesystemet advarer mot mulig kollisjon med fotgjengere i bevegelse og med stillestående eller kjørende objekter. Ved akutt kollisjonsfare innleder det automatisk en bremsemanøver med en delbremsing.

Ved akutt kollisjonsfare innleder det automatisk en bremsemanøver med en delbremsing. Varslingskaskade og bremseinngrep er nøye tilpasset bruk i bytrafikk. Ved fare for kollisjon med fotgjengere eller med stillestående eller bevegede objekter varsler Preventive Brake Assist visuelt med en rød varseltrekant med et kjøretøysymbol i sentraldisplayet. Samtidig kommer et akustisk varsel, og en delbremsing innledes. Den fortsetter til føreren griper inn eller bussen stanser.

Preventive Brake Assist bygger på en ny generasjon radarteknologi: Radarsystemet leser kontinuerlig av et område på inntil 250 meter foran bussen. Det fungerer pålitelig også om natten og under ugunstige værforhold.

Svingelys sørger for betydelig økt sikkerhet takket være forbedret sikt under avkjøring i kryss, i rundkjøringer og ved finmanøvrering forover og bakover.

Funksjonen blir automatisk aktivert opp til en fart ca. 35 km/t dersom hovedlyktene eller blinklyset slås på eller rattet legges over. Den ene av de to tåkelyktene slås på for å lyse opp et område ved siden av kjøretøyet som ikke blir opplyst av frontlyktene.

Den intelligente elektronikken dimmer ned svingelyset før det slås på eller av. Det gir øyet mulighet til å tilpasse seg skiftende lyssituasjoner.

Smidig og lett å snu. Citaro G kan manøvreres trygt også i smale gater. For- og bakvognen er koblet sammen med et velkjent ledd med lavt gulv og en enestående knekkbeskyttelsesstyring (ATC). Dette gir høy stabilitet og gjør det enkelt å svinge. Selv i revers kan den lett manøvreres. Det uavhengige hjulopphenget på forakselen bidrar også til dette.

Det gjør Citaro G til en av bussene som er enklest å manøvrere i sin klasse – med en kjørekomfort nesten på høyde med en turbuss.

Stabil og smidig. Den unike og patenterte leddstyringen ATC (Articulation Turntable Controller) som forhindrer saksing, er utviklet av Mercedes-Benz. Dette svingbare leddet og dets styring danner et av hjertet av kjøretøyet.

Effekt: Den høye basisdempningen i leddet som ellers er vanlig, gir sterk tendens til understyring i kurver og økt dekkslitasje på forakselen. Med ATC løper leddet tilnærmet fritt i vanlig stabil kjøretilstand og dempes bare av friksjonen mellom elementene.

Det trådløse dekktrykkontrollsystemet med anvisning på multifunksjonsdisplayet er et elektronisk sikkerhetssystem som kontinuerlig kontrollerer lufttrykket til alle dekk. Dekktrykkstap anvises innenfor rammen av systemgrensene.

Riktig dekktrykk bidrar til kjøresikkerheten og reduserer drivstofforbruket betydelig. Et dekktrykk som er 0,5 bar for lavt kan øke drivstofforbruket med opptil 5%. Hjulelektronikken er plassert på ventilen på innsiden av felgen. Sensorene registrerer dataene som er relevante for dekktrykket og videresender dem til anvisningsdisplayet.

Dekktrykket registreres både når bussen står stille og under kjøring. OBS! Dekktrykkontrollsystemet viser ikke et plutselig trykktap, f.eks. ved inntrenging av et fremmedlegeme. Skader på dekkene som ikke fører til et akutt trykktap, blir heller ikke registrert av overvåkningssystemet. Her er og blir sjåførens visuelle kontroll uunnværlig.

Videoovervåkingskameraer kan følge med på hva som skjer i bussen. Et videoovervåkingssystem kan ikke bare gi bussjåfør og passasjerer økt grad av opplevd sikkerhet, men også registrere bråkmakere som utøver hærverk eller vold ombord.

Dataene overføres til monitoren på førerplassen. Bussjåføren kan lettere oppfatte og bedømme situasjoner og hendelser som utspiller seg i passasjerrommet og reagere på en eventuell faresituasjon. Kjøretøyet har symboler som informerer passasjerene om at kjøretøyet er videoovervåket. Med videoovervåking gir du fører og passasjerer større grad av opplevd sikkerhet og gjør bruken av offentlige transportmidler mer attraktiv. Videoovervåkingssystemet er tilleggsutstyr.

Mer informasjon om hvordan videoovervåkingen og datalagringen fungerer, får du fra vår salgskonsulent for busser.

* Tilleggsutstyr