Bezpečná jízda
Citaro

Bezpečná jízda

Mercedes-Benz jde již roky za vizí jízdy bez nehod. Neoddělitelná bezpečnostní koncepce prostupuje všemi fázemi automobilové bezpečnosti – bezpečnost při jízdě a v nebezpečných situacích, ochrana v případě nehody a minimalizace následků nehody. Bezpečnost je standardně nedílnou součástí městských autobusů Citaro.

Už karosérie chrání cestující v případě bočního nárazu. V případě čelního nárazu při nehodě minimalizuje vyztužená přední část vozidla následky nehody a lépe tak chrání řidiče.

Zejména v městském provozu nelze rizika mnohdy vůbec předvídat. O to je pak důležitější učinit opatření, aby se předešlo nehodě. Mercedes-Benz vybavil městský autobus Citaro množstvím bezpečnostních prvků, které pomáhají zvládat kritické jízdní situace.

Řidič plně soustředěný na dopravní dění je nejlepším předpokladem bezpečnosti jízdy. Proto byl také kladen zvláštní důraz na ergonomické uspořádání pracoviště řidiče. V Citaru řidič pohodlně dosáhne na veškeré ovládací prvky a má dokonalý výhled na všechny přístroje. Další ulehčení nabízí automatická převodovka a couvací kamera. Soustředit se na jízdu i v úmorných vedrech pomůže řidiči čelní sklo v provedení Opticool a samostatně regulovatelná klimatizace.

Typická situace: Na silnici se přikutálí míč a za ním přibíhají hrající si děti. Je nutné úplně zabrzdit. Protiblokovací brzdový systém (ABS) dosáhne vlivem cíleného, elektronicky ovládaného přibržďování toho, že se kola při brždění trvale nezablokují. Další pomoc poskytne elektropneumatický brzdový systém (EBS), díky němuž se brzdná dráha výrazně zkrátí, protože brzdy zareagují rychleji a přesněji.

Elektronický stabilizační systém (ESP®) je aktivním systémem, určeným pro zvýšení bezpečnosti jízdy a jízdní stability. Významně přispívá ke snížení nebezpečí smyku při projíždění zatáček nebo při vyhýbacích manévrech. V kritických situacích z hlediska jízdní dynamiky jsou při tom cíleně regulovány brzdné síly u každého jednotlivého kola, např. když se autobus pohybuje při projíždění zatáček v mezní oblasti. Zároveň se ubírá na výkonu motoru. Díky jemně dávkovanému přibrzďování v rámci fyzických možností se tím zabraňuje možnosti „prudkého vybočení“ autobusu z dráhy. Systém ESP® monitoruje kromě jiného také příčné zrychlení autobusů. Pokud by autobus v táhlých zatáčkách – jako např. ve výjezdech z dálnic – nebo při rychlých změnách jízdní dráhy dosahoval kritického jízdního stavu, pak se rychlost vozidla automaticky sníží tak, aby mohla být obnovena jízdní stabilita. Systém ESP® je srovnatelný se systémem používaným v osobních automobilech, má však pro použití v autobusech přizpůsobené, rozšířené funkce.

Systém ASR zabraňuje protáčení hnacích kol dvěma způsoby. Jednak minimalizuje protáčení kola dávkovaným přibržďováním. A jednak je pomocí „elektronického plynového pedálu“ regulován točivý moment motoru.

I při plném sešlápnutí plynového pedálu dodá motor v kritických situacích jenom tolik výkonu, kolik mohou hnací kola reálně přenést – velká výhoda pro bezpečný rozjezd a jízdní stabilitu. Při rozjezdu jsou kontrolovány točivé momenty působící na hnací kola a otáčky kol. Rozdělení točivého momentu je při tom řízeno tak, aby se zabránilo protočení kol. Tímto způsobem je neustále zaručen optimální přenos síly.

ASR pomáhá řidiči minimalizovat při akceleraci protáčení hnacích kol, a tím i eliminovat nebezpečí náhlého vybočení zádě vozidla (s pohonem zadních kol). Právě u motorů s vysokým točivým momentem poskytuje ASR tímto způsobem větší komfort a zvýšení bezpečnosti při rozjezdu – zejména na vozovce s různou přilnavostí.

Protiblokovací brzdový systém (ABS) podporuje jízdní stabilitu během kritických brzdných procesů a zajišťuje, že vozidlo zůstane řiditelné. Brzdné síly působící na jednotlivá kola rozděluje ABS tak, že ani v případě nouzového brzdění nedojde na delší dobu k zablokování žádného kola a řiditelnost autobusu je do značné míry zachována.

Řídicí jednotka brzdové elektroniky zaznamenává aktuální rychlost kola prostřednictvím magnetických kol a snímačů kol. Při brzdění systém řídí brzdový tlak na jednotlivých brzdových válcích kol prostřednictvím řídicích ventilů. V případě nouzového brzdění a brzdění s blokováním kol systém plně automaticky ve velmi krátkých intervalech otevírá a zavírá regulační ventily brzdových válců kol, čímž se zabrání zablokování a vozidlo zůstane řiditelné.

V případě nouzového brzdění a brzdění s blokováním kol systém plně automaticky ve velmi krátkých intervalech otevírá a zavírá regulační ventily brzdových válců kol, čímž se zabrání zablokování a vozidlo zůstane řiditelné.

Zatáčení je ještě bezpečnější: Sideguard Assist varuje řidiče před pohybujícími se nebo stojícími předměty na boku vozidla – a chrání tak i ostatní účastníky silničního provozu.

Sideguard Assist je bezpečnostní asistenční systém, který podporuje řidiče v kritických situacích při odbočování, kdy může mít omezený výhled. Při odbočování nebo změně jízdního pruhu má systém pomoci vyhnout se kritickým situacím nebo snížit následky nehod v rámci limitů systému.

Funkce systému a koncepce varování byly odvozeny z analýzy nehod při odbočování s účastí chodců a cyklistů. Ve většině případů dochází k nehodě v důsledku pohybu obou zúčastněných stran (vozidla i chodce/cyklisty). V těchto případech systém (žlutý indikátor) včas informuje o pohybujících se osobách nebo vozidlech ve výstražné zóně po celé délce vedle vozidla a varuje, jakmile se situace stane kritickou (červený indikátor).

S preventivním brzdovým asistentem (Preventive Brake Assist) nabízí Mercedes-Benz celosvětově první aktivní brzdový asistent pro městské linkové autobusy. Asistenční systém varuje před kolizí s pohybujícími se chodci, stejně jako se stojícími nebo jedoucími objekty a při akutním nebezpečí kolize automaticky zahájí brzdný manévr s částečným brzděním.

Posloupnost výstrah a brzdný zásah jsou přesně dimenzovány pro nasazení v městské dopravě. Při hrozící kolizi s chodci, stejně jako s pohybujícími se nebo stacionárními objekty varuje preventivní brzdový asistent řidiče jak opticky rozsvícením červeného trojúhelníku se symbolem vozidla na centrálním displeji, tak i akusticky a současně zahájí částečné brzdění. To bude pokračovat tak dlouho, dokud řidič nezasáhne nebo dokud autobus nezastaví.

Základem preventivního brzdového asistenta je nová generace radarové technologie: Radarový systém neustále snímá oblast až 250 metrů jízdního pruhu před autobusem a spolehlivě funguje i v noci a za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Světlo s funkcí cornering významně přispívá k vyšší bezpečnosti díky zlepšení viditelnosti při nočním odbočování na křižovatkách, kruhových objezdech, stejně jako při manévrování při jízdě vpřed nebo při couvání.

Funkce přisvěcování do zatáčky se aktivuje automaticky při rychlostech do cca 35 km/h, pokud jsou zapnuty hlavní světlomety a přepnete ovladač směrových světel nebo natočíte volant. Při tom se zapne jeden z obou mlhových světlometů, aby osvítil boční oblast před vozidlem, kam nedosáhne světlo hlavních světlometů.

Inteligentní elektronika zapíná a vypíná světlo postupně. Oči mají tím pádem dostatek času, aby se přizpůsobily měnícím se světelným podmínkám.

Obratný a stabilní. Citaro G je bezpečně ovladatelný i na úzkých silnicích. Přední a zadní část vozidla jsou spojeny nízkopodlažním kloubem s jedinečným systémem ochrany proti zlomení (ATC). To zaručuje vysokou stabilitu a manévrovatelnost. I při zařazené zpátečce může řidič pohodlně pojíždět. K tomu přispívá ostatně i nezávislé zavěšení kol na přední nápravě.

Díky tomu je model Citaro G jedním z nejobratnějších modelů ve své třídě – a zároveň nabízí jízdní komfort téměř jako zájezdový autobus.

Agilní zároveň robustní. Articulation Turntable Controller (ATC) vyvinutý společností Mercedes-Benz je sofistikovaný systém proti zalomení točnice pro kloubové autobusy. Tento otočný kloub a jeho ovládací systém tvoří jednu ze základních součástí vozidla.

Výsledek: Pokud má jinde běžné vysoké základní tlumení kloubu za následek výraznou tendenci k nedotáčivosti v zatáčkách a ke zvýšenému opotřebení pneumatik na přední nápravě, pohybuje se kloub vozidla v běžném stabilním stavu při jízdě téměř volně a je tlumen pouze třením jednotlivých prvků.

Bezdrátový systém monitorování tlaku v pneumatikách s informacemi na multifunkčním displeji je elektronický bezpečnostní systém, který neustále sleduje tlak huštění všech pneumatik. Ztráty tlaku v pneumatikách se zobrazují v rámci limitů systému.

Správný tlak v pneumatikách přispívá k bezpečnosti jízdy a výrazně snižuje spotřebu paliva. Příliš nízký tlak v pneumatikách o 0,5 baru může zvýšit spotřebu paliva až o 5 %. Elektronika kola je umístěna na ventilku na vnitřní straně ráfku. Senzory zaznamenávají údaje týkající se tlaku v pneumatikách a předávají je na zobrazovací přístroj.

Tlak v pneumatikách se zaznamenává jak při stání, tak při jízdě. Nebezpečí! Systém sledování tlaku v pneumatikách okamžitě neindikuje náhlou ztrátu tlaku, například v důsledku vniknutí cizího tělesa. Poškození pneumatik, které nevede k akutní ztrátě tlaku, také monitorovací systém nezaznamenává. Zde je a zůstává nezbytná vizuální kontrola řidičem.

Nainstalované monitorovací videokamery mohou hlídat dění v autobusu. Monitorovací systém může nejen zlepšit pocit bezpečí řidiče i cestujících, ale rovněž dokáže pořídit záznam výtržníků, kteří ničí interiér vozidla resp. páchají násilné činy.

Data jsou přenášena na monitor v kokpitu řidiče. Řidič pak může lépe zaregistrovat a vyhodnotit určité situace a události odehrávající se v prostoru pro cestující a v případě nebezpečí náležitě zareagovat. Ve vozidle jsou umístěny piktogramy, takže cestující poznají, že se jedná o monitorované vozidlo. Použitím monitorovacího systému zvýšíte subjektivní pocit bezpečí jak řidiče, tak i cestujících, a tím i atraktivitu využívání veřejných dopravních prostředků. Monitorovací systém je prvkem zvláštní výbavy.

Další informace k funkci videomonitorování a ukládání dat získáte u našeho prodejního poradce se specializací na autobusy.

* Zvláštní výbava