Citaro hybrid
Citaro

Citaro hybrid

Citaro hybrid byl speciálně vyvinut pro potřeby linkové dopravy v aglomeracích a představuje moderní prostředek mobility se sníženou spotřebou a dokonalým spojením hospodárnosti a trvalé udržitelnosti. Kompaktní hybridní systém udělá z Vašeho městského autobusu hospodárné a ekologické univerzální vozidlo pro městská centra.

Je mnoho faktorů, které při provozu autobusu vytvářejí náklady. Také vy sami můžete přispět k ještě hospodárnější jízdě: Zhruba třetinu vznikajících nákladů lze aktivně ovlivnit. Ukážeme vám, v čem spočívají celkové ekonomické výhody našich autobusů a služeb s ohledem na investici, spotřebu, údržbu a zůstatkovou hodnotu.

Každý Citaro hybrid znamená komplexní hospodárné řešení Vašich cest. Jeho pohon jedinečným způsobem optimalizuje spalovací motor Euro VI, takže dosahuje maximální účinnosti. Výsledek: Citaro hybrid s výhodným Total Cost of Ownership se vyplatí.

Hybridní vůz Citaro byl vyvinut speciálně pro požadavky pravidelných autobusových linek v městských aglomeracích a představuje současnou mobilitu se sníženou spotřebou. Úspornému vznětovému motoru pomáhá dodatečný hnací výkon vysoce účinného kompaktního hybridního modulu.

Elektromotor o výkonu 14 kW generuje energii při dojezdu a brzdění. Pomáhá tedy vznětovému motoru při rozjezdu. V závislosti na použití to může snížit spotřebu paliva až o 8,5 procenta.

Řidiči pomáhají četné asistenční systémy. Mercedes-Benz jako první výrobce na světě například začal v autobusech používat protiblokovací systém (ABS) a elektronický stabilizační program (ESP®). U modelu Citaro G hybrid zaručuje systém Articulation Turntable Controller (ATC) optimální řiditelnost díky hydraulickému tlumení kloubového spoje, které pracuje rychle a přesně podle aktuální potřeby.

Regulace prokluzu kol (ASR) zabraňuje protáčení hnaných kol. Díky elektronickému brzdovému systému (EBS) se značně zkracuje dráha do zastavení, protože brzdy reagují rychleji a přesněji. Systémy Sideguard Assist 2 a Preventive Brake Assist 2 zajistí předvídavé brzdění a manévrování.

Téměř bezúdržbový hybridní zásobní modul se nachází mimo nárazovou zónu – vzadu na střeše. Vysokonapěťové technologie se nepoužívají; díky použití inovativní nízkonapěťové technologie s 48 V neskrývá nový Citaro hybrid žádné zvýšené bezpečnostní riziko, a nízkonapěťová technologie navíc nevyžaduje žádné změny v servisu a údržbě – nevznikají tak dodatečné náklady.

Každý Citaro hybrid znamená komplexní hospodárné řešení vašich cest. Jeho pohon jedinečným způsobem optimalizuje spalovací motory Euro VI, takže dosahují maximální účinnosti.

Souhra spalovacího motoru pro základní zatížení a elektromotoru pro maximální zatížení zaručuje za jízdy vysokou energetickou účinnost pohonu. Velmi robustně konstruované komponenty jsou dimenzovány na výrazné změny zatížení. Jejich dlouhá životnost je srovnatelná s komponenty běžných spalovacích pohonů.

Inovativní elektrické kondenzátory představují díky své vysoké hustotě výkonu velmi prostorově úsporný a bezpečný způsob akumulace elektrické energie z elektromotoru a pro elektromotor. Jsou dimenzovány pro nepřetržité, rychlé střídání nabíjení a vybíjení v typickém cyklu u městského autobusu a mají dlouhou životnost.

Jeho elektronika mění elektrickou energii akumulovanou jako stejnosměrný proud na střídavý proud, který pohání elektromotor. Vysokou provozní bezpečnost zajišťuje prostorově úsporné vodní chlazení.

K vyšší hospodárnosti modelu Citaro hybrid přispívá také nová lehkoběžná náprava s optimalizovanou účinností: jednak díky úsporám paliva v důsledku nižšího odporu proti pohybu, jednak díky menším nákladům na údržbu a delšímu intervalu údržby – prodloužení z 180 000 na 240 000 km.

Ke zvýšené energetické účinnosti přispívá v novém modelu Citaro hybrid také nové sériové elektrohydraulické řízení „intelligent eco steering". Optimálně se přizpůsobí aktuálním potřebám a rovněž přispívá ke snížení spotřeby paliva v městské linkové dopravě.

Cestujícím poskytuje Citaro hybrid neomezeně stejný komfort jako osvědčené modely Citaro. Žádný detail ve výbavě vnitřního prostoru vozidla není omezen hybridní technikou, která je pro cestující i řidiče neviditelná. Už při nastupování se člověk cítí dobře obsloužený.

Umožňuje to mimo jiné velkoryse koncipovaný prostor, pohodlná sedadla, ergonomicky optimalizované přidržovací tyče a příjemná výška ke stání. Pro každé plánované použití lze individuálně vybrat různé varianty výbavy. Každý tak může najít ideální vozidlo pro své účely. V závislosti na variantě výbavy může k příjemnému pobytu za jízdy přispět výkonná klimatizace*, integrované střešní topení a topná tělesa v bočních stěnách.

Jediný rozdíl modelu Citaro hybrid oproti vozidlům stejné konstrukční řady s čistě spalovacím pohonem: Při teoretickém maximálním obsazení odpadají až tři místa k stání z důvodu umístění relativně lehkých, 156kg hybridních komponentů. V provozu by to však mělo mít význam pouze zřídka.

* Klimatizační systém a chladnička ve vašem vozidle jsou naplněny chladivem R-134a a obsahují fluorovaný skleníkový plyn. Informační štítky s podrobnými informacemi o typu použitého chladiva jsou umístěny na příslušných jednotkách. Viz návod k obsluze vašeho vozidla. Podrobnější informace naleznete v související brožuře s technickými informacemi.