Citaro hybrid
Citaro

Citaro hybrid

Citaro hybrid har utvecklats speciellt för linjetrafik i tättrafikerade områden och står för tidsenlig mobilitet med minskad bränsleförbrukning och en perfekt kombination av driftsekonomi och hållbarhet. Det kompakta hybridsystemet gör din stadsbuss till en mycket ekonomisk och naturvänlig allroundbuss i urbana centrum.

Det finns många faktorer som orsakar kostnader vid driften av en buss. Du kan själv vidta åtgärder för att göra din buss ännu mer ekonomisk: Cirka en tredjedel av kostnaderna kan nämligen påverkas aktivt. Vi visar vilka ekonomiska fördelar våra bussar och tjänster erbjuder på lång sikt i fråga om investering, förbrukning, underhåll och restvärde.

Med varje Citaro hybrid har du en kostnadseffektiv helhetslösning på din tidtabell. Bussens drivaggregat optimerar Euro VI-förbränningsmotorernas effektivitet på ett unikt sätt. Resultatet: Citaro hybrid med sin förmånliga total cost of ownership lönar sig.

Citaro hybrid är speciellt utvecklad för kraven på busslinjer med reguljär trafik i tätorter och står för modern mobilitet med minskad förbrukning. Den ekonomiska dieselmotorn stöds av den extra drivkraften hos en mycket effektiv, kompakt hybridmodul.

Elmotorn på 14 kW genererar energi vid utrullning och inbromsning. Den hjälper därför dieselmotorn när den drar iväg. Beroende på användning kan detta minska bränsleförbrukningen med upp till 8,5 procent.

Flera hjälpsystem hjälper föraren. Citaro hybrid är som standard utrustad med dödvinkelassistenten Sideguard Assist 2, Frontguard Assist, vägmärkesassistenten Traffic Sign Assist och däcktrycksövervakningen Tire Pressure Monitoring. Preventive Brake Assist 2 (tillval) varnar för hinder och personer framför bussen och inleder en lätt inbromsning vid fara. På Citaro G hybrid garanterar Articulation Turntable Controller (ATC) optimala styregenskaper genom den snabba, behovsanpassade hydrauliska dämpningen av leden. MirrorCam (tillval) ger bättre sikt bakåt och åt sidan och ökar därmed säkerheten.

Antispinnregleringen (ASR) gör att drivhjulen inte spinner. Det elpneumatiska bromssystemet (EBS) förkortar bromssträckan avsevärt genom snabbare och precisare ansättning av bromsarna. Preventive Brake Assist 2 och Sideguard Assist 2 ger prediktiv bromsning och manövrering.

Den nästan underhållsfria hybridlagringsmodulen befinner sig utanför kollisionsområdet – baktill på taket. Genom användning av den innovativa lågvoltstekniken på 48 V har Citaro hybrid ingen ökad säkerhetsrisk och dessutom kräver lågvoltstekniken ingen omställning vid service och underhåll, vilket gör att du slipper extra kostnader.

Med varje Citaro hybrid har du en kostnadseffektiv helhetslösning på din tidtabell. Bussens drivaggregat optimerar Euro VI-förbränningsmotorernas effektivitet på ett unikt sätt.

Samspelet mellan förbränningsmotorn för grundbelastningen och elmotorn för belastningstoppar ger hög energieffektivitet under drift. Komponenterna har en mycket robust konstruktion för att klara av kraftigt växlande belastning. Deras långa livslängd kan jämföras med den för konventionella förbränningsmotorer.

Med sin höga effekttäthet lagrar de innovativa suprakondensatorerna i kondensortekniken den elektriska energin från och för elmotorn på ett mycket platsbesparande och säkert sätt. De är utförmade för en kontinuerlig, snabb växling mellan laddning och urladdning i en vanlig stadsbusscykel och har en lång livslängd.

Bussens elektronik omvandlar den elektriska energi som lagrats som likström till växelström för drivning av elmotorn. En platsbesparande vattenkylning ger ökad driftsäkerhet.

Den nya lättlöpande axeln med optimerad effektivitet i Citaro hybrid bidrar också till att öka driftsekonomin: Dels genom bränslebesparing till följd av lägre motstånd, dels genom lägre servicekostnader och ett förlängt serviceintervall – från 180 000 till 240 000 km.

Till den höga energieffektiviteten i Citaro hybrid bidrar även den elhydrauliska styrningen intelligent eco steering som standard. Den arbetar behovsoptimerat och bidrar även till minskad bränsleförbrukning i stadstrafik.

Citaro hybrid erbjuder sina passagerare samma obegränsade komfort som de beprövade Citaro-modellerna. Ingen utrustningsdetalj på insidan påverkas av hybridtekniken, som är osynlig för förare och passagerare. Redan när man stiger in känner man sig väl omhändertagen.

Detta tack vare bland annat det rymliga rumskonceptet, de bekväma stolarna, de ergonomiskt optimerade räckena och den bekväma ståhöjden. De olika utrustningsvarianterna kan väljas individuellt så att de passar till respektive uppgift. Det innebär att varje fordon kan skräddarsys till sitt användningsområde. Beroende på utrustningsvariant används en effektivare klimatanläggning*, en integrerad takuppvärmning eller element i sidoväggarna för att göra resan skön och behaglig.

Den enda skillnaden mellan Citaro hybrid och fordon i samma serie med ren förbränningsdrift: Tre ståplatser mindre i den teoretiska maxkapaciteten på grund av de förhållandevis lätta hybridkomponenterna på 156 kg. I drift bör dock detta inte spela någon större roll.

* Klimatiseringssystemet och fordonets kylskåp är fyllda med köldmedlet R-134a och innehåller fluorerad växthusgas. Informationsskyltarna med detaljerade uppgifter om den använda köldmedelstypen finns på respektive enhet. Beakta fordonets bruksanvisning beträffande detta. Detaljer framgår av den tillhörande tekniska informationsbroschyren.