Komfort för föraren
Citaro

Komfort för föraren

Passagerarnas bästa skydd är en helt koncentrerad förare. Därför måste förarplatsen vara avskärmad mot störningar och styrningen vara intuitiv och lätt att nå. Även här är Citaro en trendsättare.

Här är allt där det ska vara. Citaro-föraren ska kunna fokusera helt på sin uppgift. Det har vi målmedvetet jobbat för. För en bättre runtomsikt har föraren fått en lätt förhöjd sittposition – han är i ögonhöjd med passagerarna. Bättre benutrymme med förbättrat kollisionsskydd tack vare en förlängning av fronten. Det ger en optimal sittposition under långa arbetspass.

Den nya sidorutan vid förarplatsen ger bättre ventilation och lätt åtkomst till ytterbackspegeln.För att behålla exemplarisk sikt upptill framåt har vindrutan placerats 60 mm högre.Destinationsskyltarna har höjts med 72 mm. Detta ger bättre sikt snett uppåt, t.ex. på trafikljus.

Föraren tjänar också på att fönsterbröstningen på sidan har sänkts. Förarens högre sätesposition förbättrar därmed runtomsikten, till exempel uppsikten över framförvarande trafik.

På instrumentpanelen finns två stora runda luftmunstycken för luftintag. Bakom det större luftinsugsgallret omedelbart vid sidan om förarplatsen finns plats för ett större pollenfilter. Den nya ventilationen bakom förarplatsen säkerställer en bra luftomsättning í förarhytten.

Andra nyheter: Frontboxen för ventilation och värme vid förarplatsen är placerat i mitten. Detta ger en jämnare defrosterfunktion för hela vindrutan, som dessutom är eluppvärmd.

Extra DIN-fack i Citaro Ü ger flexibla lösningar och gör det lätt att nå saker. För förarens personliga tillhörigheter finns extra förvaringsfack i väskfacket och på instrumentpanelen.

Allt i Citaro Ü är i goda händer – naturligtvis även föraren själv. Förarhyttssdörren skyddar föraren mot oväntade angrepp. Dörren kan anpassas efter önskad säkerhetsgrad och skyddssyfte genom de fyra tillgängliga modulerna. Upp till åtta apparater är lätt tillgängliga och avläsbara i DIN-facken ovanför föraren. Här finns även högtalarna för förarplatsen. Som tillval vid utrustning med in- eller utvändiga kameror kan en bildskärm monteras under apparatfacket.

Placeringen av knappar och kontakter i Citarons förarplats motsvarar senaste ergonomiska rön. Därför finns på höger sida i nedersta raden de knappar som används för dörrmanövreringen. Knapparna för automatväxellådan, som i regel används mera sällan, har placerats i en separat rad längre fram.

Belysningsknappen finns på vänster sida. Den är lätt att nå och gör att föraren hela tiden har knappens position i synfältet.

Läsbarheten av instrument och användningen av kontakter har blivit enklare i Citaro. Båda delarna har i form och placering optimerats och hastighets- och varvtalsmätaren har fått mera färg. Nytt i Citaron är multifunktionsratten. Menystyrningen sker enkelt via funktionsknappar direkt på ratten. Status- och driftinformation visas överskådligt och tydligt i färgdisplayen.

Instrumentpanelen i Citaro har en så pass stabil konstruktion, att extra aggregat med vikter på 1,5 kg på vänster sida och 2,5 kg på höger sidan kan monteras. I detta fall kan en adapter för fastsättning och kabelgenomförningar redan beställas från fabrik som extrautrustning och integrationen av kundspecifika aggregat går att göra mycket smidigare än hittills.

Viktigt är dock att förarens siktfält inte påverkas.

Den nya förarskyddsdörren skyddar föraren från oväntade angrepp. Dörren kan anpassas efter önskad säkerhetsgrad och skyddssyfte genom de fyra tillgängliga modulerna.

Dörren ligger nu i bakkant och öppnas i framkanten. Föraren kommer därmed extra snabbt in på sin arbetsplats och ut igen. Vid en attack säkerställer skyddsdörren förarens flyktmöjlighet.

Med individuell hjulupphängning på framaxeln har Citaro satt en ny standard för linjebussar. Stabila raktframegenskaper och en utomordentlig styrförmåga i kombination med en bekväm fjädring leder till ett lugnt och komfortabelt körbeteende, nästan som i en turistbuss.