Komfort för föraren
Citaro

Komfort för föraren

Passagerarnas bästa skydd är en helt koncentrerad förare. Därför måste förarplatsen vara avskärmad mot störningar och styrningen vara intuitiv och lätt att nå. Även här är Citaro en trendsättare.

Här är allt där det ska vara. Citaro-föraren ska kunna fokusera helt på sin uppgift. Det har vi målmedvetet jobbat för. För en bättre runtomsikt har föraren fått en lätt förhöjd sittposition – han är i ögonhöjd med passagerarna. Bättre benutrymme med förbättrat kollisionsskydd tack vare en förlängning av fronten. Det ger en optimal sittposition under långa arbetspass.

Läsbarheten av instrument och användningen av kontakter har blivit enklare i Citaro. Båda delarna har i form och placering optimerats och hastighets- och varvtalsmätaren har fått mera färg. Nytt i Citaron är multifunktionsratten. Menystyrningen sker enkelt via funktionsknappar direkt på ratten. Status- och driftinformation visas överskådligt och tydligt i färgdisplayen.

Instrumentpanelen i Citaro har en så pass stabil konstruktion, att extra aggregat med vikter på 1,5 kg på vänster sida och 2,5 kg på höger sidan kan monteras.  I detta fall kan en adapter för fastsättning och kabelgenomförningar redan beställas från fabrik som extrautrustning och integrationen av kundspecifika aggregat går att göra mycket smidare än hittills. Viktigt är dock att förarens siktfält inte påverkas.

Allt i Citaro är i goda händer – naturligtvis även föraren själv. Förarskyddsdörren skyddar föraren mot oväntade angrepp. Dörren kan anpassas efter önskad säkerhetsgrad och skyddssyfte genom de fyra tillgängliga modulerna.

Dörren ligger nu i bakkant och öppnas i framkanten. Föraren kommer därmed extra snabbt in på sin arbetsplats och ut igen. Vid en attack säkerställer skyddsdörren förarens flyktmöjlighet.

Med individuell hjulupphängning på framaxeln har Citaro satt en ny standard för linjebussar. Stabila raktframegenskaper och en utomordentlig styrförmåga i kombination med en bekväm fjädring leder till ett lugnt och komfortabelt körbeteende, nästan som i en turistbuss.