Vid fara
Citaro

Vid fara

För att undvika en olycka måste föraren kunna reagera snabbt. Det spårsäkra chassit och den lugna styrningen i kombination med den individuella hjulupphängningen på framaxeln höjer säkerheten ytterligare.

För Citaro har extra fokus lagts på förarsäkerhet. För lastbilar finns sedan 1975 riktlinjen UNECE-R 29, som definierar ett visst överlevnadsrum som konstruktionen måste garantera i händelse av en frontalkrock. Denna riktlinje har för Citaro använts som en frivillig standard. Med ett pendelslagstest testades hållfastheten enligt UNECE-R 29.

Ett frontkollisionsskydd som uppfyller UNECE-R 29-riktlinjen, vilket är unikt för en stadsbuss, samt den styvare karossen höjer den passiva säkerheten.

Den nya förarskyddsdörren skyddar föraren från oväntade angrepp. Dörren kan anpassas efter önskad säkerhetsgrad och skyddssyfte genom de fyra tillgängliga modulerna.

Om en temperatur på ca 160°C överskrids larmas föraren via förardisplayen med meddelandet ”Motorrumsbrand”. Dessutom skickas en akustisk varningssignal och släckningsprocessen utlöses automatiskt. 

I händelse av en brand går detektionsledningen (Firetrace) som står under tryck sönder och sprutar en blandning av släckmedel som består av vatten, kylvätska och en speciell tillsats över munstyckena i hela motorrummet. Vattendimman avdunstar på grund av de höga temperaturerna och tränger bort syret. Motorrummet kyls ner, branden släcks genast och återuppflamning förhindras.        

Fördelarna.

  • Litet reparationsomfång efter utlösning av systemet
  • Fin vattendimma sänker temperaturen och släcker branden omedelbart
  • Filmbildande ämnen försvårar återuppflamning
  • Ofarligt för människor, motorer och utrustning
  • Miljövänligt, frostskyddad släckningsvätska ner till -35°C
  • Automatisk utlösning vid för höga temperaturer (över 160°C eller brand)
  • Systemets funktion garanteras i alla monteringslägen