Ved farlige situationer
Citaro

Ved farlige situationer

Inden en ulykke skal føreren reagere hurtigt for at afværge faren. Øget sikkerhed tilbydes i den forbindelse af Citaro stabile undervogn, og det rolige styretøj. Ansvaret for dette ligger hos enkelthjulsophænget på forakslen..

I Citaro Ü er der lagt særlig vægt på førerens sikkerhed. Den for lastbiler gældende retningslinje UNECE-R 29, der siden 1975 har defineret førerens overlevelsesrum ved en frontalkollision i lastbiler, er frivilligt blevet anvendt som standard i den nye Citaro Ü. Med et pendulslagsforsøg er det blevet kontrolleret, om UNECE-R 29 overholdes.

Et beskyttelseselement til frontale kollisioner, der ligger tæt opad normen UNECE-R 29, enestående for bybusser, samt den endnu stivere karrosseristruktur øger den passive sikkerhed.

Førerafdelingens beskyttelsesdør øger førerens sikkerhed. Kabineformen bidrager også til, at den af føreren valgte temperatur opretholdes.

Ved overskridelse af en temperatur på ca. 160°C modtager føreren en alarm med meddelelsen "Brand motorrum" via førerdisplayet. Derudover udsendes der en akustisk advarsel, og slukningsforløbet startes automatisk.

I tilfælde af en brand knækker detektionsrøret (firetrace), der står under tryk, og sprøjter en brandslukkeblanding bestående af vand, kølerbeskyttelsesmiddel og et specielt tilsætningsmiddel ud i hele motorrummet via de såkaldte nozzles (dyser). Vandtågen fordamper som følge af de høje temperaturer og fortrænger ilten. Motorrummet nedkøles så markant, så branden straks slukkes, og det forhindres, at den flammer op igen.

Fordelene.

  • Mindre istandsættelsesarbejde efter udløsning af systemet
  • Fin vandtåge sænker temperaturen og slukker straks branden
  • Filmdannende stoffer gør det vanskeligere for branden at flamme op igen
  • Uskadelig for mennesker, motorer og materiale
  • Miljøvenlig, frostbeskyttet slukkevæske ned til -35°C
  • Automatisk udløsning ved for høje temperaturer (over 160°C eller brand)
  • Systemets funktion er garanteret i alle monteringspositioner

* Specielt udstyr (kun i forbindelse med fossil hjælpevarme)