BlueEFFICIENCY power-motorer Euro VI
Citaro

BlueEFFICIENCY power-motorer Euro VI

Ved udviklingen af mere miljøvenlige, innovative drivlinjeteknologier har Mercedes-Benz allerede igennem lang tid indtaget en førende rolle. Med de effektive, kraftige BlueTEC-motorer er det lykkedes at reducere brændstofforbruget og nedbringe mængden af skadelige emissioner væsentligt. Med den nye BlueEFFICIENCY power-teknologi sætter Mercedes-Benz igen standarden.

Udviklet målrettet mod Europa, testet og afprøvet under de hårdeste betingelser lige fra polarcirklen til Sydeuropa anvendes BlueEFFICIENCY power-drivlinjeteknologi i Citaro. Motorerne OM 936, OM 936 h og OM 470 med 220 til 290 kW opfyldte allerede den nye udstødningsnorm Euro VI to år før dens indførelse.

Den kraftige, effektive og fremtidssikrede motor garanterer en drastisk reduktion af kvælstofilter og partikler i udstødningsgassen. Citaro er foregangsmanden inden for generationen af miljøvenlige linjebusser.

BlueEFFICIENCY power-motorer med BlueTEC 6 overbeviser ikke kun med fremragende miljømæssige fordele men også med en virkelig god økonomi. For trods højere krav er det lykkedes at holde brændstofforbruget vanligt lavt. Intet ekstra forbrug trods Euro VI – dermed har Mercedes-Benz nået en ny milepæl.

Dette er blandt andet lykkedes ved hjælp af Common Rail-teknologien. I topklasse er - ud over de lave emissionstal ved hjælp af kombinationen af SCR-teknik, behovsorienteret udstødningstilbageføring og partikelfiltre - også motorernes høje dynamik ved hjælp af ny turboladerteknik. For maksimal ydelse, særdeles rolig motorgang og komfortable køreegenskaber.

Mercedes-Benz OM 936 h

Mercedes-Benz OM 936

Mercedes-Benz OM 470

Når køretøjet bremser, leverer lysmaskinerne gratis strøm (fra fremdriftsenergien), der mellemlagres kortvarigt i batterierne. Når bussen starter igen, forsyner batterierne bilens ledningsnet. Lysmaskinerne kører i tomgang så længe og belaster således ikke motoren (drejningsmoment).

Eksempel Citaro G og CapaCity L.

 

Eksempel Citaro.

Hvad kan bedst betale sig for transportselskaber og miljøet: Selvstændige hybridbus-modeller eller økonomisk hybridteknologi som ekstraudstyr?

Mercedes-Benz har valgt et innovativt hybridmodul, der for første gang på verdensplan gør hybridteknik tilgængelig som ekstraudstyr til et bredt udvalg af passagerbusser med OM 936-diesel- og M 936-gasmotor. I stedet for dyre selvstændige hybridbusser så drager mange modeller nytte af en fordelagtig og effektiv hybridteknologi.

Det effektive og kompakte hybridmodul er blevet udviklet specielt til kravene til bustransport i byer og bymæssige områder. Det understøtter de forbrugsoptimerede diesel- og gasmotorer i vores busser og står dermed for økonomisk rentabilitet og bæredygtighed. Anvendelsen af vores hybridmodul er uproblematisk for føreren og værkstederne, da der ved valget af ekstraudstyret „hybridmodul“ kun opstår minimale ændringer på basis-køretøjet. Dermed er anskaffelsen af vores hybridteknologi økonomisk fordelagtig.

Med modulet opnås en brændstofbesparelse på op til 8,5 % afhængig af den kørte strækning og køretøjets udførelse. Således er de ekstra udgifter tjent ind igen efter få år, og miljøet har helt fra start af gavn af den nye teknologi. Det kompakte hybridsystem gør din passagerbus til en yderst økonomisk og miljøvenlig allround-model. Således skaber du den perfekte forbindelse mellem økonomi og bæredygtighed.

Hybridmodulet er enkelt og robust konstrueret: en skiveformet elmotor integreres mellem motoren og gearkassen i drivlinjen. På taget er der installeret to energilagre. Derudover er der også en spændingstransformer og en intelligent igangsætningsstyring med adapteret motorstyring. Elmotoren og spændingstransformeren har et selvstændigt kølekredsløb.

I den forbindelse er der en vigtig faktor: Vores hybridmodul-teknologi indeholder ligesom teknologien til personbiler med hybriddrivlinje fra Mercedes-Benz et separat 48-volts-netværk. Det betyder, at vi ikke bruger et dyrt højspændingsnetværk med de dertil nødvendige sikkerhedskrav.

Og teknologien arbejder også lige så enkelt, som den er opbygget: Hvis passagerbussen kører på fremdriften eller bremser, arbejder eMotoren som generator og frembringer strøm uden brændstofforbrug. Den således genererede strøm gemmes som elektrisk energi i batterierne. I belastningssituationer, fx ved igangsætning, de såkaldte boost-faser, hjælper elmotoren diesel- eller gasmotoren med dens drejningsmoment ved hjælp af energien fra batterierne. Således aflastes forbrændingsmotoren og bruger mindre brændstof. Motorerne med hybridmodul svarer til forbrændingsmotorerne i relation til ydelsesværdier. Det drejningsmoment, som eMotoren frembringer i boost-fasen, anvendes alene til brændstofbesparelse. Hvis der er gemt tilstrækkeligt energi i batterierne, hjælper elmotoren også under tomgang og forbedrer dermed forbrændingsmotorens virkningsgrad.

Det nye Power-Boost-System (PBS) giver en endnu bedre start. Kort sagt vil denne tekniske finesse være tilgængelig for motoren med 260 kW ydelse. Særligt i topografisk krævende områder garanterer det nye system bedre „sprint-egenskaber“ under igangsætning.

Power-Boost systemet pumper trykluft fra det standardmonterede trykluftsystem ind i motorens indsugningsskakt og skaber dermed en kortvarig forøget luftstrøm. Det øger kortvarigt igangsætningsmomentet, hvilket er en uvurderlig fordel ved standsninger på stigninger.

* Ekstraudstyr