Motory BlueEFFICIENCY Power Euro VI
Citaro

Motory BlueEFFICIENCY Power Euro VI

Pri vývoji ekologickejších a inovatívnejších technológií pohonu plní značka Mercedes-Benz úlohu priekopníka už oddávna. Použitím efektívnych, výkonných motorov BlueTEC dokázala zmierniť spotrebu paliva a výrazne znížiť škodlivé emisie. Značka Mercedes-Benz novou technológiou BlueEFFICIENCY Power znovu určuje kritériá.

V autobuse Citaro sa používa technológia pohonu BlueEFFICIENCY Power, ktorá bola cielene vyvinutá pre Európu, absolvovala skúšky a osvedčila sa v najnáročnejších podmienkach od polárneho kruhu až po južnú Európu. Motory OM 936, OM 936 h a OM 470 s výkonom 220 až 290 kW splnili požiadavky novej emisnej normy Euro VI už dva roky pred uvedením na trh.

Výkonný, efektívny a pokrokový motor zabezpečuje výrazné zníženie oxidov dusíka a podielu pevných častíc v spalinách. Citaro je predchodca generácie ekologických linkových autobusov.

Motory BlueEFFICIENCY Power s technológiou BlueTEC 6 presviedčajú nielen vysokou ekologickou únosnosťou, ale aj vysokou hospodárnosťou. Napriek vyšším požiadavkám sa totiž výrobcovi, ako zvyčajne, podarilo dosiahnuť nízku spotrebu paliva. Hoci sa používa technológia Euro VI, spotreba nie je vyššia – značka Mercedes-Benz tým zakladá nový medzník.

Tento výsledok bolo možné dosiahnuť aj vďaka technológii so spoločným rozvodovým potrubím. Okrem nízkych emisií, ktoré bolo možné dosiahnuť kombináciou techniky selektívnej katalytickej redukcie, spätného vedenia spalín a filtra pevných častíc spalín nafty, dosahuje špičkovú úroveň aj vysoká dynamika motorov vďaka novej technike turbodúchadla. Maximálny výkon, veľmi tichý chod a komfortné jazdné vlastnosti.

Mercedes-Benz OM 936 h

Mercedes-Benz OM 936

Mercedes-Benz OM 470

Keď vozidlo brzdí, generátory dodávajú bezplatný elektrický prúd (z energie získanej pri decelerácii), ktorý sa dočasne ukladá do kondenzátorov. Keď sa autobus znovu rozbehne, zásobujú kondenzátory napäťovú sústavu. Generátory dovtedy pracujú na voľnobeh a nezaťažujú motor (krútiaci moment).

Príklad autobusov Citaro G a CapaCity L.

 

Príklad autobusu Citaro.

Výhodnejšie pre dopravné podniky a životné prostredie: svojrázne modely hybridných autobusov alebo hospodárna hybridná technológia ako mimoriadna výbava?

Značka Mercedes-Benz sa rozhodla pre inovatívny hybridný modul, ktorý v podobe mimoriadnej výbavy prvýkrát celosvetovo sprístupňuje širokú paletu autobusov s naftovým motorom OM 936 a motorom na zemný plyn M 936. Mnohé modely preto na rozdiel od drahých svojráznych hybridných autobusov profitujú z cenovo výhodnej a efektívnej hybridnej technológie.

Efektívny a kompaktný hybridný modul bol špeciálne vyvinutý tak, aby spĺňal nároky linkovej dopravy v mestách a prímestských oblastiach. Pomáha naftovým motorom a motorom na zemný plyn s optimalizovanou spotrebou v našich autobusoch, a preto reprezentuje hospodárnosť a udržateľnosť. Použitie nášho hybridného modulu nepredstavuje žiadny problém pre vodičov ani dielne, pretože pri výbere mimoriadnej výbavy Hybridný modul dochádza na základnom vozidle len k minimálnym zmenám. Vďaka tomu sú obstarávacie náklady našej hybridnej technológie nízke.

Použitím modulu sa v závislosti od trasy a vyhotovenia vozidla dosahuje úspora paliva do 8,5 %. Vďaka tomu je možné v priebehu niekoľkých rokov kompenzovať ďalšie náklady, životné prostredie zase už od začiatku profituje z novej technológie. Vďaka kompaktnému hybridnému systému náhonu sa z vášho autobusu stane mimoriadne hospodárne a ekologické všestranné vozidlo. Môžete sa teda spoľahnúť na spojenie hospodárnosti a udržateľnosti.

Hybridný modul je skonštruovaný jednoducho a robustne: kotúčový elektromotor sa montuje do hnacieho ústrojenstva medzi motor a prevodovku. Na streche sú nainštalované dva akumulátory energie. Okrem toho je k dispozícii aj menič napätia a inteligentný systém riadenia rozjazdu s prispôsobeným riadením výmeny obsahu valcov. Elektromotor a menič napätia sú vybavené vlastným okruhom chladenia.

Existuje jeden dôležitý faktor: naša technológia hybridných modulov, podobne ako pri osobných motorových vozidlách značky Mercedes-Benz s hybridným pohonom, je vybavená samostatnou 48-voltovou sieťou. To znamená, že nepoužívame nákladnú vysokovoltovú sieť, s ktorou nevyhnutné súvisia bezpečnostné požiadavky.

Táto technológia je nielen jednoducho skonštruovaná, ale jednoducho aj pracuje: Keď autobus jazdí v deceleračnom, príp. brzdnom režime, pracuje elektromotor ako generátor a vytvára elektrický prúd bez spotreby paliva. Takto vyprodukovaný prúd sa ako elektrická energia ukladá do kondenzátorov. V situáciách, keď je vozidlo zaťažené, napr. počas rozjazdu alebo vo fázach s efektom zvýšenia výkonu, pomáha elektromotor s energiou zo kondenzátorov naftovému agregátu alebo agregátu na zemný plyn svojím krútiacim momentom. Spaľovací motor sa tým odbremeňuje a spotrebuje menej paliva. Pokiaľ ide o výkon, motory s hybridným modulom zodpovedajú spaľovacím motorom Krútiaci moment vyvinutý elektromotorom vo fáze s efektom zvýšenia výkonu sa v plnej miere používa na úsporu paliva. Ak je v kondenzátoroch uložený dostatok energie, pomáha elektromotor aj vo voľnobežnom režime, čím zlepšuje účinnosť spaľovacieho motora.

O ešte lepší nástup výkonu by sa mal postarať systém zvýšenia výkonu (PBS). Tento technický detail bude v krátkom čase k dispozícii pre motor s výkonom 260 kW. Nový systém zabezpečuje lepšie zrýchlenie pri rozjazde práve v topograficky náročnom prostredí.

Systém zvýšenia výkonu pritom čerpá stlačený vzduch zo sériovej tlakovzdušnej sústavy v nasávacom trakte motora, čím zabezpečí krátkodobé zvýšenie prietoku vzduchu. Na krátky čas sa tým zvýši krútiaci moment pri rozjazde, čo nesmierne pomáha na zastávkach v stúpaniach.

* Mimoriadna výbava