V prípade nebezpečenstva
Citaro

V prípade nebezpečenstva

Pred nehodou musí vodič reagovať rýchlo, aby odvrátil nebezpečenstvo. Zvýšenú bezpečnosť pritom poskytuje podvozok vozidla Citaro s presným vedením jazdnej stopy a hladkým riadením. Tieto vlastnosti zabezpečuje nezávislé zavesenie kolies na prednej náprave.

Vo novom vozidle Citaro Ü bola osobitná pozornosť venovaná bezpečnosti vodiča. Smernica UNECE-R 29 platná pre nákladné motorové vozidlá, ktorá od roku 1975 definuje priestor na prežitie vodiča nákladného motorového vozidla pri čelnom náraze, bola v novom vozidle Citaro Ü dobrovoľne uplatnená ako štandard. Skúškou nárazom kyvadla bolo overené dodržanie smernice UNECE-R 29.

Vo vozidle Citaro bola osobitná pozornosť venovaná bezpečnosti vodiča. Ochrana pri čelnom náraze odvodená od normy UNECE-R 29, ktorá sa prvýkrát používa pre mestské linkové autobusy, ako aj ešte tuhšia rebrová konštrukcia zvyšuje pasívnu bezpečnosť.

Ochranné dvere vodiča zvyšujú bezpečnosť pre vodiča. Vďaka tvaru kabíny sa dobre udržiava aj vodičom zvolená teplota.

Keď teplota presiahne 160 °C, na displeji vodiča sa zobrazí alarm s hlásením „Požiar, motorový priestor“. Systém okrem toho vydá výstražný tón a automaticky sa spustí hasenie.

V prípade požiaru sa detekčné vedenie (Firetrace) pod tlakom prelomí a začne sa rozstrekovať hasiaca zmes vody, ochranného prostriedku chladiča a špeciálnej prísady cez dýzy v celom motorovom priestore. Vodná hmla sa pôsobením vysokých teplôt vyparuje a vytláča kyslík. Motorový priestor sa tak výrazne ochladí, požiar sa okamžite uhasí a zabráni sa ďalšiemu vzplanutiu.

Výhody.

  • Nízky rozsah opráv po spustení prístroja
  • Jemná vodná hmla znižuje teploty a okamžite uhasí požiar
  • Látky vytvárajúce tenkú vrstvu sťažujú opätovné vzplanutie
  • Žiadne škodlivé účinky na osoby, motory a zariadenia
  • Ekologická, nemrznúca hasiaca kvapalina do -35 °C
  • Automatické spustenie pri príliš vysokých teplotách (nad 160 °C alebo v prípade požiaru)
  • Funkčnosť systému je zabezpečená v každej polohe zabudovania

* Mimoriadna výbava (iba v kombinácii s fosílnym prídavným kúrením)