Bezpečnosť
Citaro

Bezpečnosť

Autobus patrí k najbezpečnejším dopravným prostriedkom na svete. Rozhodujúcou mierou sa na tom podieľajú inovácie značky Mercedes-Benz. Sotva sa nájde iný výrobca, ktorý by na seba prevzal zodpovednosť za bezpečnosť autobusov ako Mercedes-Benz. Mnohé novinky, ktoré sú dnes štandardom, oslávili svoju premiéru vo vozidle s hviezdou. Príkladom je aj protiblokovací systém (ABS).

Zodpovednosť zaväzuje. Preto sa značka Mercedes-Benz riadi víziou jazdenia bez nehôd. K uskutočneniu tejto vízie podstatným spôsobom prispieva ucelená koncepcia bezpečnosti značky Mercedes-Benz. Táto koncepcia ako dôsledné presadzovanie filozofie bezpečnosti zahŕňa všetky štádiá automobilovej bezpečnosti: od bezpečnosti vodiča cez bezpečnosť v nebezpečných situáciách, ochranu pri nehode až po minimalizáciu následkov nehody.

Práve v mestskej premávke nie sú nebezpečenstvá vždy predvídateľné. O to dôležitejšie je prijať opatrenia na predchádzanie nehodám. Značka Mercedes-Benz vybavila mestský autobus Citaro množstvom bezpečnostných prvkov, ktoré pomáhajú zvládnuť kritické jazdné situácie. 

Bezpečné jazdenie

Bezpečné jazdenie

V autobuse Citaro je bezpečnosť integrovaná sériovo. Neustále sme pracovali na tom, aby ste karosérii dodali ešte vyššiu stabilitu a bezpečnosť.

Získať viac informácií
V prípade nebezpečenstva

V prípade nebezpečenstva

V kritických situáciách musí vodič reagovať rýchlo a presne. Môže sa pritom spoľahnúť na technickú výbavu vozidla Citaro.

Získať viac informácií
Bezpečnosť v prípade nehody

Bezpečnosť v prípade nehody

Pri nehode minimalizuje zosilnená predná časť vozidla následky nehody. Kostra chráni cestujúcich pri bočnom náraze.

Získať viac informácií