Säkerhet
Citaro

Säkerhet

Bussen är ett av världens säkraste transportmedel. Innovationer från Mercedes-Benz har haft en avgörande roll i detta. Mercedes-Benz har, som ingen annan tillverkare, tagit ansvar för säkerheten på bussar.

Många av de innovationer som idag är standard hade sin premiär i ett fordon med stjärnan längst fram, till exempel låsningsfria bromsar (ABS) eller det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESP®).

Ansvar förpliktigar. Därför strävar Mercedes-Benz efter att förverkliga visionen om en olycksfri trafik. En viktig del av detta är det integrerade säkerhetskonceptet från Mercedes-Benz. Konceptet är en konsekvent omsättning av våra idéer om säkerhet och täcker alla aspekter av trafiksäkerhet, från säkerhet under körning eller i riskfyllda situationer till skydd vid olycksfall och minimering av följdskador vid olyckor.

I stadstrafik sker det mest oväntade. Det gör det extra viktigt att vidta åtgärder för att förhindra olyckor. Mercedes-Benz har utrustat Citaro stadsbuss med en mängd olika säkerhetsfunktioner som hjälper föraren att bemästra kritiska situationer.

Kör säkert

Kör säkert

Säkerhet är standard i Citaro. Vi har kontinuerligt arbetat för att öka karossens stabilitet och säkerhet.

Läs mer
Vid fara

Vid fara

I kritiska situationer måste föraren reagera snabbt och precist. Föraren kan då förlita sig på den fordonstekniska utrustningen i eCitaro.

Läs mer
Säkerhet vid olyckor

Säkerhet vid olyckor

Följderna av eventuella olyckor minimeras tack vare det förstärkta frontpartiet. Stommen skyddar passagerarna vid påkörning från sidan.

Läs mer