Kör säkert
Citaro

Kör säkert

Mercedes-Benz har i flera år strävat efter att förverkliga visionen om en olycksfri trafik. Det integrerade säkerhetskonceptet täcker alla faser inom fordonssäkerhet – säkerhet vid körning och i risksituationer, skydd i händelse av olycka och för att minska konsekvenserna av olyckor. Säkerhet finns även integrerat i Citaros stadsbussar som standard. Karossen utgör bara den ett skydd för passagerarna vid en påkörning från sidan. Vid en kollision minskar det förstärkta frontpartiet konsekvenserna av en olycka och skyddar föraren bättre.

I stadstrafik sker det mest oväntade. Det gör det extra viktigt att vidta åtgärder för att förhindra olyckor. Mercedes-Benz har utrustat Citaro stadsbuss med en mängd olika säkerhetsfunktioner som hjälper föraren att bemästra kritiska situationer.

En koncentrerad förare är den bästa förutsättningen för en säker färd. Just därför har förarplatsen utformats så ergonomiskt som möjligt. I Citaro når föraren bekvämt alla reglage och har en god överblick över alla instrument. Automatväxellådan och backkameran avlastar föraren. Opticool-vindrutan och den separata klimatanläggningen bidrar också till en ökad koncentration för föraren vid höga temperaturer.

En typisk situation:En boll rullar ut på vägen, som följs av lekande barn. En full inbromsning är nödvändig.Genom riktade elektroniska bromsingrepp ser ABS:en till att hjulen inte låser sig.Extra stöd ger dessutom det elektroniska bromssystemet (EBS), som förkortar stoppsträckan avsevärt genom att bromsarna aktiveras snabbare och mer precist.

* Extrautrustning