Turvalliseen ajoon
Citaro

Turvalliseen ajoon

Mercedes-Benzin visiona on jo vuosien ajan ollut ajaminen ilman onnettomuuksia. Kokonaisvaltainen turvallisuuskonseptiin kuuluva turvallisuusajattelu kattaa kaikki autoiluun liittyvän turvallisuuden vaiheet – ajoturvallisuuden, vaaratilanteiden ennakoinnin ja onnettomuuksien seurausten minimoinnin. Turvallisuus on vakiovarusteena myös Citaro-kaupunkiliikennebusseissa.

Kori suojaa matkustajia sivutörmäyksessä. Vahvistettu etuosa minimoi mahdollisen nokkatörmäyksen seuraukset ja suojaa kuljettajaa paremmin.

Kaupunkiliikenteessä vaaroja ei aina voi nähdä ennalta. Siksi onkin niin tärkeää pyrkiä estämään onnettomuuksia. Mercedes-Benz on varustanut Citaro-kaupunkiliikennebussin monipuolisilla turvallisuutta parantavilla ominaisuuksilla, jotka auttavat välttämään kriittisiä ajotilanteita.

Liikennetilanteisiin täysin keskittynyt kuljettaja on paras tae ajoturvallisuudelle. Siksi kuljettajan paikan ergonomiaan kiinnitettiin suunnittelussa erityistä huomiota. Citarossa kuljettaja ulottuu helposti kaikkiin ohjauslaitteisiin ja näkee kaikki mittarit kerralla. Automaattivaihteisto ja peruutuskamera keventävät työskentelyä osaltaan. Opticool-tuulilasi ja erikseen säädettävissä olevat ilmastointilaitteet auttavat kuljettajaa keskittymään myös kuumalla säällä.

Tyypillinen tilanne: Pallo pomppii kadulle, ja lapset juoksevat sen perässä. Tilanne edellyttää täysjarrutusta. Lukkiutumattomat jarrut (ABS) estävät elektronisen jarrutussäädön avulla pyöriä lukkiutumasta jarrutuksen aikana. Lisätukea tarjoaa elektroninen jarrujärjestelmä (EBS), joka lyhentää pysähtymismatkaa huomattavasti entistä nopeamman ja tarkemman jarruvasteen ansiosta.

Ajovakauden hallinta (ESP®) on ajoturvallisuutta ja -vakautta parantava järjestelmä. Se alentaa huomattavasti auton heittelehtimisen vaaraa kaarreajossa ja väistöliikkeiden yhteydessä. Jokaisen pyörän jarrutusvoimia ohjataan kohdennetusti ajodynamiikan kannalta kriittisissä tilanteissa esimerkiksi bussin liikkuessa äärialueella kaarreajossa. Samalla moottorin tehoa alennetaan. Bussin ”suistumista” estetään näin fysiikan lakien sallimissa rajoissa hienosäätämällä jarrutusta. ESP® valvoo muun muassa linja-autojen poikittaiskiihtyvyyttä. Jos linja-auto joutuu kriittiseen ajotilanteeseen pitkässä kaarteessa – esimerkiksi moottoritien poistumisliittymässä – tai nopeissa kaistanvaihdoissa, auton ajovakaus pyritään palauttamaan alentamalla sen nopeutta automaattisesti. ESP® on vastaava järjestelmä kuin henkilöautoissa, mutta sen laajennetut toiminnot on mukautettu linja-auton tarpeisiin.

Luistonestojärjestelmä estää vetävien pyörien luistamista kahdella tavalla. Se vähentää pyörän luistoa mukautetun jarrutussäädön avulla. Lisäksi "elektroninen kaasupoljin" säätelee moottorin vääntömomenttia.

Täydellä kaasullakin moottori tuottaa kriittisissä tilanteissa vain sen verran tehoa kuin vetävät pyörät pystyvät välittämään – tästä on etua erityisesti liikkeellelähdön turvallisuuden ja ajovakauden kannalta. Liikkeellelähdön yhteydessä valvotaan vetäviin pyöriin vaikuttavia vääntömomentteja ja pyörien kierroslukuja. Vääntömomentin jakautumista ohjataan niin, että pyörien luisto vältetään. Näin varmistetaan optimaalinen voimantuotto kaikissa tilanteissa.

ASR auttaa kuljettajaa välttämään pyörien luistoa kiihdytyksen yhteydessä, mikä vähentää takavetoisen auton sivuttaisluisun vaaraa. Erityisesti suuren vääntömomentin tuottavien autojen tapauksessa ASR parantaa näin liikkeellelähdön mukavuutta ja turvallisuutta – erityisesti tilanteissa, joissa ajoradan pito vaihtelee.

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) tukee ajonvakautta kriittisten jarrutustoimenpiteiden aikana ja varmistaa, että auton ohjattavuus säilyy. Yksittäisiin pyöriin vaikuttavat jarrutusvoimat jakautuvat ABS:n avulla niin, että hätäjarrutustilanteessakaan mikään pyörä ei lukitu pitkäksi aikaa ja linja-auton ohjattavuus säilyy suurelta osin.

Jarruelektroniikan ohjausyksikkö tallentaa senhetkisen pyörän nopeuden napapyörien ja pyöräntunnistimien kautta. Jarrutettaessa järjestelmä ohjaa jarrupainetta yksittäisissä pyörän jarrusylintereissä ohjausventtiilien kautta. Hätäjarrutuksessa ja lukittuvilla pyörillä jarrutettaessa järjestelmä avaa ja sulkee pyörän jarrusylinterien ohjausventtiilit täysin automaattisesti hyvin lyhyin väliajoin, mikä estää lukkiutumisen ja säilyttää auton ohjattavuuden.

Hätäjarrutuksessa ja lukittuvilla pyörillä jarrutettaessa järjestelmä avaa ja sulkee pyörän jarrusylinterien ohjausventtiilit täysin automaattisesti hyvin lyhyin väliajoin, mikä estää lukkiutumisen ja säilyttää auton ohjattavuuden.

Tekee kääntymisestä entistä turvallisempaa: Sideguard Assist varoittaa kuljettajaa liikkuvista tai paikallaan olevista kohteista auton vieressä ja suojaa siten myös muita tienkäyttäjiä.

Sideguard Assist on turvallisuusavustinjärjestelmä, joka tukee kuljettajaa kriittisissä kääntymistilanteissa, joissa näkymä on ehkä rajoittunut. Järjestelmän tarkoituksena on auttaa välttämään vaaratilanteet järjestelmän rajoissa tai pienentämään onnettomuuden seurauksia käännyttäessä tai kaistanvaihdon yhteydessä.

Järjestelmän toiminta ja varoituskonsepti on johdettu analysoimalla jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kanssa tapahtuneita kääntymisonnettomuuksia. Suurimmassa osassa onnettomuuksia onnettomuus tapahtuu molempien osapuolten (auto ja jalankulkija/pyöräilijä) liikkuessa. Näissä tapauksissa järjestelmä ilmoittaa (keltainen näyttö) koko auton pituisella varoitusalueella auton vieressä liikkuvista henkilöistä tai autoista ja varoittaa, kun tilanne muuttuu kriittiseksi (punainen näyttö).

Mercedes-Benzin Preventive Brake Assist on maailman ensimmäinen aktiivinen jarrutusavustin, joka on tarkoitettu kaupunkiliikennebusseihin. Ajoavustinjärjestelmä varoittaa törmäysvaarasta liikkuvien jalankulkijoiden sekä muiden paikallaan pysyvien ja liikkuvien kohteiden kanssa ja jarruttaa automaattisesti osajarrutuksella, jos törmäyksen vaara on olemassa.

Varoitukset ja jarrutussäätö on suunniteltu juuri kaupunkiliikennettä ajatellen. Jos törmäys jalankulkijoiden tai muiden paikallaan pysyvien tai liikkuvien kohteiden kanssa uhkaa, Preventive Brake Assist varoittaa kuljettajaa sekä keskusnäyttöön syttyvällä punaisella kolmiomerkkivalolla, jossa on autosymboli, että varoitusäänellä. Lisäksi se aloittaa osajarrutuksen. Toiminto pysyy päällä, kunnes kuljettaja toimii tai linja-auto pysähtyy.

Ennakoiva jarrutusavustin käyttää uuden sukupolven tutkatekniikkaa: tutkatunnistimet seuraavat jatkuvasti ajoväylää jopa 250 metrin matkalta linja-auton edellä, ja järjestelmä toimii luotettavasti myös pimeällä ja huonoissa sääolosuhteissa.

Kääntymisvalo parantaa merkittävästi turvallisuutta, sillä se parantaa pimeällä näkyvyyttä käännyttäessä risteyksissä tai kiertoliittymissä sekä siirrettäessä autoa hitaasti eteen- tai taaksepäin.

Toiminto kytkeytyy automaattisesti päälle nopeuden ollessa enintään noin 35 km/h, kun pääajovalot ovat päällä, yhdistelmäkatkaisin kytketään päälle tai ohjauspyörää käännetään. Tällöin molemmat sumuvalot syttyvät. Ne valaisevat auton sivulta alueen, jolle pääajovalot eivät yllä.

Älykäs elektroniikka sytyttää ja sammuttaa kääntymisvalon hitaasti. Näin silmät ehtivät mukautua muuttuviin valaistusolosuhteisiin.

Ketterä ja vakaa. Citaro G:tä on turvallista liikutella myös ahtailla kaduilla. Sen etu- ja takaosa on yhdistetty toisiinsa toimivaksi osoitetulla matalalattianivelellä, johon kuuluu ainutlaatuinen taittumissuojan ohjaus (ATC). Tämä takaa hyvän vakauden ja kääntyvyyden. Kuljettajan on helppo siirrellä ajoneuvoa myös peruutusvaihteella.

Se tekee Citaro G:stä yhden luokkansa ohjattavuudeltaan parhaista autoista – ajomukavuudeltaan se on verrattavissa lähes matkailubussiin.

Ketterä ja lujatekoinen. Mercedes-Benzin kehittämä Articulation Turntable Controller (ATC) on edistyksellinen taittumissuojajärjestelmä nivellinja-autoille. Tämä kääntönivel ja sen ohjausjärjestelmä muodostavat yhden auton keskeisimmistä komponenteista.

Nivelen tavanomainen tehokas vaimentaminen johtaa yleensä voimakkaaseen pyrkimykseen aliohjata mutkissa, mikä lisää eturenkaiden kulumista. Tämä auton nivel liikkuu kuitenkin vapaasti normaaleissa ajo-olosuhteissa ja vaimentaa ainoastaan rakenneosien kitkan vuoksi.

Langaton monitoiminäytössä ilmoittava rengaspainevalvonta on elektroninen turvajärjestelmä, joka valvoo jatkuvasti kaikkien renkaiden ilmanpainetta. Rengaspainehäviöt näkyvät järjestelmän rajoissa.

Oikea rengaspaine parantaa ajoturvallisuutta ja vähentää merkittävästi polttoaineenkulutusta. Vain 0,5 baarin verran liian alhainen rengaspaine voi lisätä polttoaineenkulutusta jopa 5 %. Pyörän elektroniikka on sijoitettu vanteen sisäpuolella olevaan venttiiliin. Tunnistimet tallentavat rengaspaineeseen liittyvät tiedot ja välittävät ne näyttöön.

Rengaspaineet tallennetaan sekä auton ollessa paikallaan että liikkeessä. Varoitus! Rengaspainevalvontajärjestelmä ei ilmoita välittömästi äkillistä paineen menetystä, joka johtuu esimerkiksi vieraan kappaleen tunkeutumisesta. Valvontajärjestelmä ei myöskään havaitse renkaiden vaurioita, jotka eivät johda akuuttiin painehäviöön. Tässä kuljettajan suorittama silmämääräinen tarkastus on edelleen ja pysyy edelleen välttämättömänä.

Videovalvontakamera mahdollistaa linja-auton tapahtumien valvonnan. Videovalvontajärjestelmä parantaa kuljettajan ja matkustajien turvallisuudentunnetta ja auttaa tunnistamaan häiriköt, jotka tekevät autossa tihutöitä tai syyllistyvät väkivaltaan.

Videovalvontakamera mahdollistaa linja-auton tapahtumien valvonnan. Videovalvontajärjestelmä parantaa kuljettajan ja matkustajien turvallisuudentunnetta ja auttaa tunnistamaan häiriköt, jotka tekevät autossa tihutöitä tai syyllistyvät väkivaltaan. Autossa on kuvasymbolit, jotka kertovat matkustajille autossa käytettävästä videovalvonnasta. Videovalvonta parantaa kuljettajan ja matkustajien kokemaa turvallisuudentunnetta, mikä tekee osaltaan julkisesta liikenteestä entistä houkuttelevamman vaihtoehdon. Videovalvontajärjestelmä on lisävaruste.

Saat lisätietoja videovalvonnasta ja tietojen tallentamisesta linja-autojen myyntineuvonnasta.

* Lisävaruste