Vaaratilanteessa
Citaro

Vaaratilanteessa

Onnettomuuden uhatessa kuljettajan on reagoitava nopeasti, jotta vaara voidaan välttää. Tällöin turvallisuutta parantaa Citaro kaistavakaa alusta ja rauhallisesti toimiva ohjaus. Sen varmistaa etuakselin erillispyöräripustus.

Citaro Ü:ssä kuljettajan turvallisuuteen on panostettu erityisesti. Kuorma-autoja koskeva UNECE-R 29 -standardi on määrittänyt kuljettajan selviytymiseen tarvittavan tilan nokkatörmäyksessä vuodesta 1975 alkaen, ja standardia sovellettiin myös Citaro Ü -malliin. UNECE-R 29 -standardin vaatimusten noudattaminen varmistettiin heiluritestissä.

Standardin UNECE-R 29 mukainen nokkatörmäyssuoja, joka on ainoa laatuaan kaupunkiliikennebusseissa, sekä aiempaa jäykempi runkorakenne parantavat passiivista turvallisuutta.

Kuljettajan suojaovi lisää kuljettajan turvallisuutta. Kuljettajan tilan muodon ansiosta kuljettajan valitsema lämpötila säilyy koko ajan tasaisena.

Jos noin 160 °C:n lämpötila ylittyy, kuljettajan näyttöön tulee hälytys ja viesti "Tulipalo moottoritilassa". Lisäksi kuuluu varoitusääni ja sammutus käynnistyy automaattisesti.

Tulipalon syttyessä paineistettu palontunnistusputki (Firetrace) rikkoutuu ja sumuttaa suutinten kautta koko moottoritilaan vedestä, jäähdytysnesteestä ja erityisestä lisäaineesta sekoitettua sammutusainetta. Korkeissa lämpötiloissa vesisumu höyrystyy ja syrjäyttää hapen. Näin moottoritila jäähtyy huomattavasti, palo sammuu välittömästi ja uudelleensyttyminen estetään.

Hyödyt.

  • Vähemmän korjaustöitä järjestelmän laukeamisen myötä
  • Hieno vesisumu laskee lämpötiloja ja sammuttaa palon välittömästi
  • Kalvon muodostavat aineet estävät paloa syttymästä uudelleen
  • Vaaraton ihmisille, moottorille ja laitteille
  • Ympäristöystävällinen, pakkasenkestävä sammutusneste jopa –35 °C:n lämpötiloihin
  • Toiminto laukeaa automaattisesti lämpötilan noustessa liian korkeaksi (yli 160 °C tai tulipalo)
  • Järjestelmä toimii asennusasennosta riippumatta

* Lisävaruste (vain polttoainekäyttöisen lisälämmityksen yhteydessä)