Bij gevaar
Citaro

Bij gevaar

Wanneer zich een gevaarlijke situatie voordoet, moet de chauffeur snel reageren om een ongeval te voorkomen. De chauffeur kan in dit soort situaties rekenen op het onderstel dat over een uitstekende rechtuitstabiliteit beschikt. De onafhankelijke wielophanging aan de vooras zorgt er bovendien voor dat de Citaro uiterst nauwkeurig op de stuurbewegingen van de chauffeur reageert.

Bij de nieuwe Citaro Ü is veel aandacht besteed aan de veiligheid tijdens het rijden. Tijdens het ontwerp van de Citaro Ü heeft Mercedes-Benz vrijwillig de voor vrachtwagens geldende richtlijn UNECE-R 29 aangehouden. In deze uit 1975 afkomstige richtlijn is de overlevingsruimte van vrachtwagenchauffeurs bij een frontale botsing vastgelegd. Door middel van een pendelslagtest is gecontroleerd of de Citaro aan de UNECE-R 29 -richtlijn voldoet.

De voor stadsbussen unieke bescherming bij frontale botsingen, getest conform richtlijn UNECE-R 29, en de stijvere constructie van het frame verhogen de passieve veiligheid.

De deur ter bescherming van de chauffeur verhoogt de veiligheid voor de chauffeur. Door de cabinevorm wordt ook de door de chauffeur gekozen temperatuur goed gehandhaafd.

Bij overschrijding van een temperatuur van ca. 160°C ontvangt de chauffeur via het chauffeurdisplay een alarm met de melding "Brand motorruimte". Bovendien wordt een akoestisch waarschuwingssignaal gegeven en wordt het blussen automatisch geactiveerd.

In geval van brand breekt de onder druk staande detectiedraad (firetrace) en spuit een oplosmiddelmengsel van water, beschermmiddel voor koelers en een speciale additief via de zogenoemde nozzles (sproeiers) in het gehele motorruimte. De waternevel verdampt door de hoge temperaturen en verdringt de zuurstof. De motorruimte wordt zo duidelijk afgekoeld, de brand wordt onmiddellijk geblust en het weer opvlammen wordt voorkomen.

De voordelen.

  • Geringe kosten voor reparatie na in werking stellen van het systeem
  • Fijne waternevel doet de temperaturen dalen en blust de brand onmiddellijk
  • Filmvormende stoffen voorkomen een opnieuw opvlammen
  • Onschadelijk voor mensen, motoren en inrichtingen
  • Milieuvriendelijke, antivries oplossing tot -35°C
  • Automatische activering bij te hoge temperaturen (boven 160°C of brand)
  • Werking van het systeem is in iedere inbouwpositie gewaarborgd

* optie (alleen in combinatie met fossiele extra verwarming)