Ved fare
Citaro

Ved fare

Ved fare for ulykke må føreren reagere raskt. Det sporstabile understellet og den stødige styringen på Citaro gir økt sikkerhet. Hovedæren har det uavhengige hjulopphenget på forakselen.

I Citaro er det lagt spesiell vekt på førerens sikkerhet. Direktiv ECE 29 R for lastebil, som siden 1975 har definert førerens overlevelsesplass i en frontkollisjon i lastebil, er frivillig brukt som standard i Citaro. Ved pendelslagtesten er samsvar med ECE R29 bekreftet.

Frontkollisjonsbeskyttelse i henhold til ECE R29, unikt for en bybuss, og et enda stivere skjelett, øker den passive sikkerheten.

Den nye døren til førerplassen beskytter føreren mot uventede angrep. Avhengig av formål og ønsket beskyttelsesgrad kan det leveres fire modulære utbyggingstrinn.

Overskrides en temperatur på ca. 160 °C, mottar føreren en alarm med meldingen "Brann motorrom" i førerdisplayet. I tillegg blir det sendt en varsellyd, og slokkeprosessen utløses automatisk.

Ved brann brytes deteksjonsledningen (Firetrace), som står under trykk, og en blanding av vann, kjølerbeskyttelsesmiddel og en spesiell tilsetning sprayes ut i hele motorrommet gjennom dysene (nozzles). Vanntåken fordamper på grunn av de høye temperaturene og fortrenger oksygenet. Motorrommet blir betydelig nedkjølt, og brannen slukkes straks og hindres i å blusse opp igjen.

Fordeler

  • Lite reparasjonsomfang etter at anlegget har vært utløst
  • Fin vanntåke senker temperaturen og slokker brannen straks
  • Filmdannende stoffer hindrer ny oppblussing
  • Ufarlig for mennesker, motorer og innredning
  • Miljøvennlig slokkevæske frostbeskyttet inntil –35 °C
  • Automatisk utløsning ved for høye temperaturer (over 160°C eller brann)
  • Systemet fungerer uansett monteringsposisjon