Bruk av informasjonskapsler

For å utforme nettsiden optimalt og for å kunne forbedre den fortløpende, bruker Daimler informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av informasjonskapsler.

Ytterligere informasjon finner du i merknadene om informasjonskapsler.
Ved fare
Citaro

Ved fare

Ved fare for ulykke må føreren reagere raskt. Det sporstabile understellet og den stødige styringen på Citaro gir økt sikkerhet. Hovedæren har det uavhengige hjulopphenget på forakselen.

I Citaro er det lagt spesiell vekt på førerens sikkerhet. Direktiv ECE 29 R for lastebil, som siden 1975 har definert førerens overlevelsesplass i en frontkollisjon i lastebil, er frivillig brukt som standard i Citaro. Ved pendelslagtesten er samsvar med ECE R29 bekreftet.

Frontkollisjonsbeskyttelse i henhold til ECE R29, unikt for en bybuss, og et enda stivere skjelett, øker den passive sikkerheten.

Den nye døren til førerplassen beskytter føreren mot uventede angrep. Avhengig av formål og ønsket beskyttelsesgrad kan det leveres fire modulære utbyggingstrinn.

Som standardutstyr i motorrommet har Citaro et brannvarslingssystem som overvåker temperaturen der. Dersom den innstilte temperaturen på 160 °C overskrides, brytes en deteksjonsledning som står under trykk, og advarer føreren via en akustisk alarmlyd og en optisk melding i førerdisplayet med opplysningen "Brannmelding motorrom" om at en fare truer.

Dersom anlegget ikke er driftsklart eller har vært utløst, f.eks. mens bussen har vært parkert uten tilsyn, får føreren beskjed via meldingen "Utfall brannvarslingssystem" i displayet.

Overskrides en temperatur på ca. 160 °C, mottar føreren en alarm med meldingen "Brann motorrom" i førerdisplayet. I tillegg blir det sendt en varsellyd, og slokkeprosessen utløses automatisk.

Ved brann brytes deteksjonsledningen (Firetrace), som står under trykk, og en blanding av vann, kjølerbeskyttelsesmiddel og en spesiell tilsetning sprayes ut i hele motorrommet gjennom dysene (nozzles). Vanntåken fordamper på grunn av de høye temperaturene og fortrenger oksygenet. Motorrommet blir betydelig nedkjølt, og brannen slukkes straks og hindres i å blusse opp igjen.

Fordeler

  • Lite reparasjonsomfang etter at anlegget har vært utløst
  • Fin vanntåke senker temperaturen og slokker brannen straks
  • Filmdannende stoffer hindrer ny oppblussing
  • Ufarlig for mennesker, motorer og innredning
  • Miljøvennlig slokkevæske frostbeskyttet inntil –35 °C
  • Automatisk utløsning ved for høye temperaturer (over 160°C eller brann)
  • Systemet fungerer uansett monteringsposisjon

I farlige situasjoner er riktig reaksjon fra førerens side like viktig som det tekniske utstyret i kjøretøyet. Et godt grunnlag legges med OMNIplus sikkerhetsopplæring. Et sentralt punkt her er å bli kjent med hvordan kjøretøyet opptrer i grensesituasjoner.

Men også vanskelige passasjerer kan utgjøre en fare.Derfor tilbyr OMNIplus en egen kommunikasjonsopplæring som tar for seg de forskjelligste fasetter av mellommenneskelig kommunikasjon og går inn på de ulike særegenhetene ved yrkespraksisen.

* Tilleggsutstyr