BlueEFFICIENCY Power-motorer Euro VI
Citaro

BlueEFFICIENCY Power-motorer Euro VI

I utviklingen av miljøvennlig, innovativ fremdriftsteknologi har Mercedes-Benz ledet an i lang tid allerede. Med de effektive og sterke BlueTEC-motorene har vi klart å redusere drivstofforbruket og utslippene vesentlig. Med den nye BlueEFFICIENCY Power-teknologien setter Mercedes-Benz standarden på nytt.

Spesialutviklet for Europa, testet og utprøvd under de tøffeste forhold fra polarsirkelen til Middelhavet: Citaro er utstyrt med den innovative fremdriftsteknologien BlueEFFICIENCY Power.Motorene OM 936, OM 936 h og OM 470 med 220 til 290 kW oppfyller den nye utslippsnormen Euro VI to år før den trer i kraft.

Den sterke, effektive og fremtidsrettede motoren har drastisk mindre nitrogenoksid og partikler i eksosen. Citaro leder an i en ny generasjon miljøvennlige rutebusser.

BlueEFFICIENCY Power-motorene med BlueTEC 6 er ikke bare svært miljøvennlige, de er nøysomme i tillegg. Til tross for økte krav har vi klart å holde drivstofforbruket på velkjent lavt nivå. Euro VI uten merforbruk – Mercedes-Benz setter en ny milepæl.

Takket være blant annet common rail-teknologien. SCR-teknikk kombinert med behovsbasert avgasstilbakeføring og dieselpartikkelfilter gir utslippsverdier i toppklasse. Ny turboteknikk gir dessuten mer dynamiske motorer. Resultatet er maksimale ytelser, rolig motorgange og komfortable kjøreegenskaper.

Mercedes-Benz OM 936 h

Mercedes-Benz OM 936

Mercedes-Benz OM 470

Når sjåføren bremser, leverer generatorene gratis strøm (fra bevegelsesenergien) som lagres midlertidig i kondensatorene Når bussen kjører igjen, mater kondensatorene el-systemet med strøm. I mellomtiden går generatorene på tomgang og belaster ikke motoren (dreiemomentet).

Eksempel Citaro G og CapaCity L.

 

Eksempel Citaro.

Hva er mest lønnsomt for transportbedrift og miljø: Rene hybridbusser, eller økonomisk hybridteknologi som tilleggsutstyr?

Mercedes-Benz har bestemt seg for en innovativ hybridmodul som nå for første gang på verdensbasis gjør hybridteknikk tilgjengelig som tilleggsutstyr for et bredt spekter av omnibusser med OM 936-diesel- og M 936-gassmotor. I stedet for dyre spesialbusser kan den gunstige og effektive hybridteknologien nå benyttes i en rekke forskjellige modeller.

Den effektive og kompakte hybridmodulen er spesialutviklet for bruk i rutebusser i by og tettbebyggelse. Den gjør diesel- og gassmotorene i bussene våre enda mer nøysomme og fremmer driftsøkonomi og bærekraft. Hybridmodulen er uproblematisk både for fører og verksted, for tilleggsutstyret "Hybridmodul" medfører minimale endringer på basiskjøretøyet. Det gjør også hybridteknologien gunstig i anskaffelse.

Alt etter rute og bussutførelse kan modulen gi en drivstoffinnsparing på inntil 8,5 %. Pristillegget kan dermed tjenes inn igjen på noen få år, og miljøet nyter godt av den nye teknologien fra første stund. Det kompakte hybridsystemet gjør bussen til en meget økonomisk og miljøvennlig allrounder. Du får altså en perfekt kombinasjon av driftsøkonomi og bærekraft.

Hybridmodulen er enkelt og robust konstruert: En skiveformet elektromotor er integrert i drivlinjen mellom motor og girkasse. På taket er det montert to energiakkumulatorer. Spenningsomformere og en intelligent igangkjøringsstyring med tilpasset motorstyring avrunder det hele. Elektromotor og spenningsomformer har et eget kjølekretsløp.

En viktig faktor: I likhet med Mercedes-Benz personbiler med hybriddrift er busser med hybridmodul utstyrt med et separat 48-voltsnett. Det betyr at vi kan unnvære et kostbart høyvoltnett med de sikkerhetskravene disse innebærer.

Og teknologien er like enkel i funksjon som i oppbygging: Når bussen triller eller bremser, fungerer e-motoren som generator og lager strøm uten å bruke drivstoff. Strømmen som genereres, lagres som elektrisk energi i kondensatorene. I belastningssituasjoner som f.eks. igangkjøring, de såkalte boostfasene, tilfører elektromotoren diesel- eller gassaggregatet ekstra dreiemoment ved å benytte energien fra kondensatorene. Det avlaster forbrenningsmotoren og senker forbruket. Motorene med hybridmodul tilsvarer forbrenningsmotorene i ytelse. Dreiemomentet som e-motoren genererer i boostfasen, brukes i sin helhet til å spare drivstoff. Dersom nok energi er lagret i kondensatorene, støtter elektromotoren også kjøring på tomgang og gir dermed forbrenningsmotoren bedre virkningsgrad.

Enda bedre igangkjøring sørger det nye Power-Boost-System (PBS) for. Kort fortalt blir denne tekniske finessen tilgjengelig for motoren på 260 kW effekt. Nettopp i geografisk krevende områder garanterer det nye systemet bedre "sprinteregenskaper" under igangkjøring.

Power-Boost-systemet pumper da trykkluft fra standard-trykkluftsystemet inni innsungningstrakten til motoren og gir en kortvarig økt luftgjennomstrømning. Det gir økt startdreiemoment, noe som er av uvurderlig betydning på holdeplasser i motbakke.

* Tilleggsutstyr