Použití cookies

Společnost Daimler používá cookies, aby mohla optimálně vytvářet a průběžně zdokonalovat své webové stránky. Dalším používáním webových stránek souhlasíte s používáním cookies.

Další informace získáte v části Pokyny ke cookies.
V případě nebezpečí.
Citaro

V případě nebezpečí.

Před blížící se nehodou musí řidič rychle reagovat, aby nebezpečí odvrátil. Zvýšenou bezpečnost mu při tom poskytne podvozek Citara držící dobře stopu a klidné řízení. Zásluhu na tom má nezávislé zavěšení kol přední nápravy.

U Citara byl kladen mimořádný důraz na bezpečí řidiče. Směrnice UNECE-R 29 platná pro nákladní automobily, která od roku 1975 definuje prostor pro přežití řidiče při čelním nárazu v nákladním automobilu, byla u Citara dobrovolně použita jako standard. Dodržení směrnice UNECE-R 29 bylo prověřeno nárazovou kyvadlovou zkouškou.

Pasivní bezpečnost zvyšuje ochrana při čelním nárazu, opírající se o normu UNECE-R 29, zcela jedinečná pro městské linkové autobusy a také ještě tužší žebrová struktura.

Nové ochranné dveře řidiče mohou řidiče ochránit před nečekanými útoky. V závislosti na účelu použití a požadovaném stupni ochrany jsou k dispozici čtyři modulární stupně výbavy.

Citaro je sériově vybaven hlásičem požáru v motorovém prostoru, který tam kontroluje aktuální teploty. Při překročení nastavené hodnoty 160 °C praskne natlakované detekční vedení a varuje řidiče před hrozícím nebezpečím akustickým tónem výstrahy a optickým hlášením na displeji řidiče s upozorněním "Požární poplach v motorovém prostoru".

Porucha provozní pohotovosti, stejně jako uskutečněné spuštění hlásiče, např. během nedozorované fáze odstavení autobusu, se řidiči rovněž zobrazí na displeji formou hlášení "Výpadek požárního hlásiče".

Při překročení teploty cca 160 °C se na displeji řidiče zobrazí poplach s hlášením "Oheň v motorovém prostoru". Navíc se začne ozývat akustický tón výstrahy a automaticky se spustí hašení.

V případě požáru praskne natlakované detekční vedení (Firetrace) a začne tzv. dýzami (trysky) rozprašovat v celém motorovém prostoru hasicí směs složenou z vody, prostředku na ochranu chladiče a speciální přísady. Vodní mlha se působením vysokých teplot odpaří a potlačí kyslík. Motorový prostor se tím výrazně zchladí, požár se ihned uhasí a zabrání se opětovnému vzplanutí.  

Výhody

  • Jen malý rozsah opravy po spuštění zařízení
  • Jemná vodní mlha sníží teplotu a ihned uhasí požár
  • Látky vytvářející film ztíží opětovné vzplanutí
  • Neškodné pro člověka, motory i zařízení
  • Ekologická, nemrznoucí hasicí kapalina do -35 °C
  • Automatické spuštění při příliš vysoké teplotě (nad 160 °C nebo oheň)
  • Funkce systému je zaručena v každé montážní poloze

Při hrozícím nebezpečí je správná reakce řidiče stejně důležitá jako technická výbava vozidla. Ideální základ k tomu poskytnou bezpečnostní školení OMNIplus. Kromě jiného je zde kladen důraz na praktické seznámení se s chováním vozidla v mezních situacích.

Nebezpečí však mohou představovat i problematičtí cestující. OMNIplus proto nabízí speciální komunikační školení, které se zabývá nejrůznějšími formami mezilidské komunikace a individuálně přistupuje ke zvláštnostem profesní praxe.

*zvláštní výbava