V případě nebezpečí
Citaro

V případě nebezpečí

Před blížící se nehodou musí řidič rychle reagovat, aby nebezpečí odvrátil. Zvýšenou bezpečnost mu při tom poskytne podvozek modelu Citaro držící dobře stopu a klidné řízení. Zásluhu na tom má nezávislé zavěšení kol přední nápravy.

U Citara Ü byl kladen mimořádný důraz na bezpečí řidiče. Směrnice UNECE-R 29 platná pro nákladní automobily, která od roku 1975 definuje prostor pro přežití řidiče při čelním nárazu v nákladním automobilu, byla u nového modelu Citaro Ü dobrovolně použita jako standard. Dodržení směrnice UNECE-R 29 bylo prověřeno nárazovou kyvadlovou zkouškou.

Pasivní bezpečnost zvyšuje ochrana při čelním nárazu, opírající se o normu UNECE-R 29, zcela jedinečná pro městské linkové autobusy a také ještě tužší žebrová struktura.

Ochranné dveře kabiny zvyšují bezpečí řidiče. Díky tvaru kabiny se v ní dobře udržuje i řidičem zvolená teplota.

Při překročení teploty cca 160 °C se na displeji řidiče zobrazí poplach s hlášením "Oheň v motorovém prostoru". Navíc se začne ozývat akustický tón výstrahy a automaticky se spustí hašení.

V případě požáru praskne natlakované detekční vedení (Firetrace) a začne tzv. dýzami (trysky) rozprašovat v celém motorovém prostoru hasicí směs složenou z vody, prostředku na ochranu chladiče a speciální přísady. Vodní mlha se působením vysokých teplot odpaří a potlačí kyslík. Motorový prostor se tím výrazně zchladí, požár se ihned uhasí a zabrání se opětovnému vzplanutí.

Výhody.

  • Jen malý rozsah opravy po spuštění zařízení
  • Jemná vodní mlha sníží teplotu a ihned uhasí požár
  • Látky vytvářející film ztíží opětovné vzplanutí
  • Neškodné pro člověka, motory i zařízení
  • Ekologická, nemrznoucí hasicí kapalina do -35 °C
  • Automatické spuštění při příliš vysoké teplotě (nad 160 °C nebo oheň)
  • Funkce systému je zaručena v každé montážní poloze

* speciální výbava (pouze ve spojení s přídavným topením na fosilní paliva)