Komfort pro řidiče
Citaro

Komfort pro řidiče

Nejlepší ochranou pro pasažéry je stále ještě plně koncentrovaný řidič nebo plně koncentrovaná řidička. Proto musí být místo řidiče chráněno tak, aby řidič nebyl rozptylován, obsluha všech prvků musí být intuitivní a ovládací prvky snadno dosažitelné. Citaro i v tomto ohledu stanoví měřítka.

Zde je vše tam, kde to má být. Řidič autobusu Citaro nemá být při své práci ničím rozptylován. A přesně na tom jsme pracovali. Pro lepší rozhled byla o kousek zvýšena pozice sedadla řidiče, který nyní sedí ve výši očí cestujících. Kromě toho byl prodloužením přední části vozu zvětšen prostor pro nohy – a to dokonce při současném zlepšení ochrany v případě kolize. To řidiči umožňuje udržovat optimální polohu při sezení během dlouhých pracovních dnů.

Nové okno řidiče zajišťuje lepší větrání a snadný přístup k vnějšímu zpětnému zrcátku.Aby byl zachován dobrý výhled dopředu a nahoru, je čelní okno posazeno o 60 mm výše. Ukazatel cíle jízdy byl zvednut dokonce o 72 mm. Z toho vyplývá ještě lepší výhled šikmo nahoru, např. na semafory.

Navíc nyní řidiči pomáhá snížení bočního okenního parapetu. Vyšší poloha sedadla řidiče tak zlepšuje výhled do všech stran, například na provoz vpředu.

V přístrojové desce se nacházejí dva velké kruhové výdechy pro přívod vzduchu. Za zvětšenou mřížkou sání vzduchu hned z boku za sedadlem řidiče je prostor pro zvětšený pylový filtr. Nové odvětrání za sedadlem řidiče zajišťuje velký průtok vzduchu v kabině řidiče.

Také nové: Přední box pro větrání a vytápění místa řidiče je umístěn uprostřed. Toto uspořádání zajišťuje ještě rovnoměrnější odmrazování celého čelního skla. Čelní sklo je kromě toho elektricky vyhřívané.

Dodatečné zásuvky podle normy DIN dávají modelu Citaro Ü možnost flexibilního rozšíření a dobré dostupnosti. Osobní věci řidiče nebo řidičky lze uložit do dodatečných odkládacích schránek v přihrádce na tašku a na parapetu.

V modelu Citaro Ü je vše optimálně schované – i sám řidič. Svou zásluhu na tom mají ochranné dveře řidiče, které jej chrání před nečekanými útoky. V závislosti na účelu použití a požadovaném stupni ochrany jsou k dispozici čtyři stupně výbavy. Dobře přístupných a čitelných je až osm přístrojů v DIN přihrádkách v rámu. Také je zde integrován reproduktor pro řidiče. Volitelná obrazovka, dodávaná v případě vybavení vnitřními nebo vnějšími kamerami, se montuje pod nosnou přihrádku, kde je pak dokonale zalícovaná.

Umístění tlačítek a spínačů v kokpitu Citara je v souladu s nejnovějšími ergonomickými poznatky. Proto jsou na pravé straně v nejspodnější liště u sebe seřazena výhradně tlačítka ovládání dveří, neustále používaná v každodenním provozu. Ovládací tlačítka automatické převodovky, která se zpravidla používají méně často, jsou umístěna ve vlastní vodorovné řadě dále vpředu.

Přepínač světel je umístěn vlevo. Kromě dobré dosažitelnosti je tím zajištěno i to, že má řidič pozici přepínače kdykoli v zorném poli.

Čtení údajů z přístrojů a ovládání spínačů je v Citaru jednodušší. Obojí jsme totiž optimalizovali z hlediska tvaru i uspořádání a barevně jsme zvýraznili tachometr a otáčkoměr. Nový je v Citaru také multifunkční volant. Mezi jednotlivými položkami menu se tak dá procházet zcela jednoduše pomocí funkčních tlačítek přímo na volantu. Ať už jde o stavové hlášení nebo indikaci provozního stavu, vše se na barevném displeji zobrazuje přehledně a zřetelně.

Přístrojová deska Citara má tak stabilní konstrukci, že do ní lze nalevo namontovat přídavné přístroje o hmotnosti 1,5 kg a napravo dokonce o hmotnosti 2,5 kg. Jako zvláštní výbavu lze v tomto případě dodat již z výroby adaptéry pro upevnění a kabelové průchodky. Integrování specifických přístrojů zákazníka tak lze provést výrazně elegantněji než dosud.

V případě nástaveb je nutno dát pozor, aby nedošlo k omezení zorného pole řidiče.

Nové ochranné dveře řidiče mohou řidiče ochránit před nečekanými útoky. V závislosti na účelu použití a požadovaném stupni ochrany jsou k dispozici čtyři modulární stupně výbavy.

Dveře jsou nyní zavěšeny vzadu a otevírají se vpředu. Díky tomu se řidič dostane přímou cestou a zvláště rychle od předních dveří ke svému pracovišti a naopak. Ochranné dveře zajišťují řidiči v případě útoku možnost rychlého úniku.

S nezávislým zavěšením kol přední nápravy zavedl model Citaro v linkové dopravě nové standardy. Výborná směrová stabilita a vynikající řiditelnost ve spojení s pohodlným pérováním zaručují klidné a komfortní jízdní chování podobně jako u zájezdového autobusu.