Pracoviště řidiče
Citaro

Pracoviště řidiče

Nejlepší ochranou pro pasažéry je stále ještě plně koncentrovaný řidič nebo plně koncentrovaná řidička. Proto musí být místo řidiče chráněno tak, aby řidič nebyl rozptylován, obsluha všech prvků musí být intuitivní a ovládací prvky snadno dosažitelné. Citaro i v tomto ohledu stanoví měřítka.

Zde je vše tam, kde to má být. Řidič autobusu Citaro nemá být při své práci ničím rozptylován. A přesně na tom jsme pracovali. Pro lepší rozhled byla o kousek zvýšena pozice sedadla řidiče, který nyní sedí ve výši očí cestujících. Kromě toho byl prodloužením přední části vozu zvětšen prostor pro nohy – a to dokonce při současném zlepšení ochrany v případě kolize. To řidiči umožňuje udržovat optimální polohu při sezení během dlouhých pracovních dnů.

Čtení údajů z přístrojů a ovládání spínačů je v Citaru jednodušší. Obojí jsme totiž optimalizovali z hlediska tvaru i uspořádání a barevně jsme zvýraznili tachometr a otáčkoměr. Nový je v Citaru také multifunkční volant. Mezi jednotlivými položkami menu se tak dá procházet zcela jednoduše pomocí funkčních tlačítek přímo na volantu. Ať už jde o stavové hlášení nebo indikaci provozního stavu, vše se na barevném displeji zobrazuje přehledně a zřetelně.

Přístrojová deska Citara má tak stabilní konstrukci, že do ní lze nalevo namontovat přídavné přístroje o hmotnosti 1,5 kg a napravo dokonce o hmotnosti 2,5 kg. Jako zvláštní výbavu lze v tomto případě dodat již z výroby adaptéry pro upevnění a kabelové průchodky. Integrování specifických přístrojů zákazníka tak lze provést výrazně elegantněji než dosud. V případě nástaveb je nutno dát pozor, aby nedošlo k omezení zorného pole řidiče.

V Citaru je vše optimálně schované – samozřejmě i sám řidič. Svou zásluhu na tom mají ochranné dveře řidiče, které jej chrání před nečekanými útoky. V závislosti na účelu použití a požadovaném stupni ochrany jsou k dispozici čtyři modulární stupně výbavy.

Dveře jsou nyní zavěšeny vzadu a otevírají se vpředu. Díky tomu se řidič dostane přímou cestou a zvláště rychle od předních dveří ke svému pracovišti a naopak. Ochranné dveře zajišťují řidiči v případě útoku možnost rychlého úniku.

S nezávislým zavěšením kol přední nápravy zavedl model Citaro v linkové dopravě nové standardy. Výborná směrová stabilita a vynikající řiditelnost ve spojení s pohodlným pérováním zaručují klidné a komfortní jízdní chování podobně jako u zájezdového autobusu.