Komfor za vozača
Citaro

Komfor za vozača

Najbolja zaštita za putnike je još uvek vozač koji je u potpunosti koncentrisan. Zbog toga sedište vozača mora da bude zaštićeno od mogućnosti odvlačenja pažnje, a rukovanje treba da bude intuitivno i lako dostupno. Citaro i ovde postavlja standarde.

Ovde je sve na svom mestu. Vozača autobusa Citaro ništa ne sme da ometa pri radu. Upravo na tome smo i radili. Za bolju preglednost, položaj sedenja vozača je blago podignut – on se sada nalazi direktno u visini očiju sa putnicima. Osim toga, produženjem prednjeg dela je povećan prostor za noge – i to čak pri poboljšanoj zaštiti od kolizije. To omogućava optimalan položaj sedenja tokom dugačkih radnih dana.

Očitavanje instrumenata i rukovanje prekidačima je dosta jednostavnije u autobusu Citaro. I jedno i drugo smo optimizovali po obliku i rasporedu, a tahograf i pokazivač broja obrtaja motora su istaknuti u posebnoj boji. Novitet u Citaru je i višenamenski upravljač. Vođenje kroz meni se odvija potpuno jednostavno preko funkcijskih tastera direktno na upravljaču. Bez obzira da li je reč o prikazu statusa ili režima rada – na displeju u boji se sve prikazuje pregledno i jasno.

Instrument tabla u autobusu Citaro je tako stabilno konstruisana da se i sa leve i desne strane mogu postavljati dodatni uređaji, i to težine do 1,5 kg sa leve strane i 2,5 kg sa desne strane. U ovom slučaju su, u vidu dodatne opreme, već fabrički mogući adapteri za pričvršćenje kao i kablovske provodnice – integracija specifičnih uređaja prema zahtevima kupca je sada mnogo elegantnija nego ranije. Kod nadgradnji treba obratiti pažnju da vidokrug vozača ne bude ograničen.

U Citaru se sve uvek nalazi na najboljem mestu – to važi i za samog vozača. Za to su zaslužna zaštitna vrata kabine vozača, koja štite vozača od neočekivanih napada. U zavisnosti od svrhe primene i željenog stepena zaštite, na raspolaganju su četiri modularna nivoa izgradnje.

Vrata su sada pričvršćena sa zadnje strane i otvaraju se prema napred. Na taj način vozač posebno brzo i direktno dolazi od prednjih vrata do svog radnog mesta odn. obrnuto. Zaštitna vrata kabine vozača, u slučaju napada, pružaju vozaču mogućnost da pobegne.

Zahvaljujući nezavisnom vešanju točkova na prednjoj osovini, Citaro postavlja nove standarde u linijskom saobraćaju. Stabilno kretanje po pravcu i izvanredna sposobnost upravljanja u kombinaciji sa dobrom amortizacijom obezbeđuju mirno i komforno ponašanje u vožnji koje je slično onome kod turističkog autobusa.