Komfor za vozača
Citaro

Komfor za vozača

Najbolja zaštita za putnike je još uvek vozač koji je u potpunosti koncentrisan. Zbog toga sedište vozača mora da bude zaštićeno od mogućnosti odvlačenja pažnje, a rukovanje treba da bude intuitivno i lako dostupno. Citaro i ovde postavlja standarde.

Ovde je sve na svom mestu. Vozača autobusa Citaro ništa ne sme da ometa pri radu. Upravo na tome smo i radili. Za bolju preglednost, položaj sedenja vozača je blago podignut – on se sada nalazi direktno u visini očiju sa putnicima. Osim toga, produženjem prednjeg dela je povećan prostor za noge – i to čak pri poboljšanoj zaštiti od kolizije. To omogućava optimalan položaj sedenja tokom dugačkih radnih dana.

Novi prozor vozača obezbeđuje bolju ventilaciju i lakši pristup spoljašnjem ogledalu. Da bi se održala dobra preglednost napred nagore, vetrobransko staklo je podignuto za 60 mm. S druge strane, prikaz odredišta je izdignut za 72 mm . Time je postignut još bolji pregled ukoso nagore, npr. na semaforu.

Vozač takođe ima pogodnost spuštene bočne prozorske daske.Povišeni položaj sedišta vozača pruža bolji pogled sa svih strana i na saobraćaj ispred.

Na instrument tabli se nalaze dve okrugle mlaznice za ventilaciju za ulaz vazduha. Iza veće rešetke na usisnom otvoru za vazduh odmah iza sedišta vozača bočno se nalazi prostor za veći filter za polen. Nova ventilacija iza sedišta vozača obezbeđuje veći protok vazduha u kabini vozača.

I ovo je novo: Kutija za ventilaciju i grejanje kod sedišta vozača je ugrađena na sredini. Ovo obezbeđuje još ravnomernije odleđivanje celog vetrobranskog stakla. Ono se, inače, zagreva električno.

Dodatni DIN moduli kod autobusa Citaro Ü služe da obezbede fleksibilne mogućnosti proširenja i dobru pristupačnost. Za lične stvari vozača postoje dodatne pregrade za odlaganje u džepu i na prozorskoj dasci.

Sve u autobusu Citaro Ü je odlično izdignuto – pa i sam vozač. Vrata vozačke kabine služe da zaštite vozača od neočekivanih uticaja. U zavisnosti od svrhe primene i željenog stepena zaštite, na raspolaganju stoje četiri modularna stepena nadgradnje. Dobra pristupačnost i čitljivost za do osam uređaja u DIN modulima okvira. Ovde je integrisan i zvučnik za mesto vozača. Kod opreme sa unutrašnjim ili spoljašnjim kamerama, opcioni ekran se montira kompaktno ispod nosača.

Položaj tastera i prekidača u kokpitu autobusa Citaro je u skladu sa najnovijim ergonomskim saznanjima. Tako su sa desne strane na donjoj letvici poređani isključivo oni tasteri koji se svakodnevno koriste za aktiviranje vrata. Tasteri za rukovanje za automatski menjač, koji se po pravilu ređe koriste, su raspoređeni u posebnom horizontalnom redu nešto dalje napred.

Položaj prekidača za svetlo je na levoj strani. Pored dobre vidljivosti, ovaj položaj osigurava da vozač u svakom trenutku ima pogled na položaj prekidača.

Očitavanje instrumenata i rukovanje prekidačima je dosta jednostavnije u autobusu Citaro. I jedno i drugo smo optimizovali po obliku i rasporedu, a tahograf i pokazivač broja obrtaja motora su istaknuti u posebnoj boji. Novitet u Citaru je i višenamenski upravljač. Vođenje kroz meni se odvija potpuno jednostavno preko funkcijskih tastera direktno na upravljaču. Bez obzira da li je reč o prikazu statusa ili režima rada – na displeju u boji se sve prikazuje pregledno i jasno.

Instrument tabla autobusa Citaro je konstruisana stabilno, tako da dodatni uređaji mogu da se montiraju sa leve i desne strane, težine 1,5 kg sa leve i 2,5 kg sa desne strane. U tom slučaju se kao dodatna oprema fabrički mogu isporučiti adapteri za učvršćivanje i uvodnici kablova – integracija specifičnih korisničkih uređaja sa još elegantnijim dizajnom.

Kod nagradnji treba paziti da se ne smanji vidno polje vozača.

Nova vrata kabine vozača mogu da zaštite vozača od neočekivanih napada. U zavisnosti od svrhe primene i željenog stepena zaštite, na raspolaganju stoje četiri modularna stepena nadgradnje.

Vrata su sada pričvršćena sa zadnje strane i otvaraju se prema napred. Na taj način vozač posebno brzo i direktno dolazi od prednjih vrata do svog radnog mesta odn. obrnuto. Zaštitna vrata kabine vozača, u slučaju napada, pružaju vozaču mogućnost da pobegne.

Zahvaljujući nezavisnom vešanju točkova na prednjoj osovini, Citaro postavlja nove standarde u linijskom saobraćaju. Stabilno kretanje po pravcu i izvanredna sposobnost upravljanja u kombinaciji sa dobrom amortizacijom obezbeđuju mirno i komforno ponašanje u vožnji koje je slično onome kod turističkog autobusa.