Varijante
Citaro

Varijante

Sa 4 varijante gradskog autobusa i bezbroj mogućnosti opremanja, porodica vozila Citaro ima za gotovo svaki zahtev u gradu odgovarajući autobus. I vi ćete sigurno pronaći model koji je krojen prema vašim potrebama.

Citaro. Osnova najbolje prodavanog modela.

Citaro K. Specijalista za skučene uslove u gradskim centrima.

Citaro G. Kapacitet u linijskom saobraćaju.

Citaro LE. Pametno povezivanje.

* Sistem klimatizacije, kao i frižider vašeg vozila su napunjeni rashladnim sredstvom R-134 i sadrže gasove staklene bašte sa sadržajem fluora. Pločice sa napomenama i detaljnim podacima o primenjenom rashladnom sredstvu se nalaze na odgovarajućim uređajima. U tu svrhu uvažite uputstvo za upotrebu vašeg vozila. Detaljnije podatke možete da pronađete u odgovarajućoj tehničkoj informativnoj brošuri.