Varianty
Citaro

Varianty

So 4 variantmi mestských autobusov a nespočetnými možnosťami výbav produktový rad Citaro má pripravený vhodný autobus pre takmer všetky požiadavky. Medzi nimi určite nájdete model, ktorý je šitý na mieru vašim požiadavkám.

Citaro. Základ úspechu.

Citaro K. Špecialista pre úzke ulice mestských centier.

Citaro G. Kapacita v linkovej doprave.

Citaro LE. Chytré spojenie.

* Klimatizačný systém a chladnička vo vašom vozidle sú naplnené chladivom R-134a a obsahujú fluorovaný skleníkový plyn. Informačné štítky s podrobnými informáciami o type použitého chladiva sú umiestnené na príslušných jednotkách. Pozrite návod na obsluhu vášho vozidla. Podrobnejšie informácie nájdete v súvisiacej brožúre s technickými informáciami.