Citaro hybrid
Citaro

Citaro hybrid

Citaro hybrid je špeciálne vyvinutý pre splnenie nárokov linkovej prepravy v aglomeráciách a reprezentuje modernú mobilitu s nízkou spotrebou a dokonalú kombináciu hospodárnosti a trvalej udržateľnosti. Vďaka kompaktnému hybridnému systému sa z vášho mestského autobusu stáva hospodárne a ekologické všestranné vozidlo pre centrá miest.

Mnohé faktory spôsobujú pri prevádzke autobusu vznik nákladov. Aj vy môžete určitým dielom prispieť k tomu, aby bolo jazdenie ešte hospodárnejšie: Približne jednu tretinu vznikajúcich nákladov možno aktívne ovplyvniť. S ohľadom na investíciu, spotrebu, údržbu a zostatkovú hodnotu vám ukážeme, v čom spočívajú celkové ekonomické výhody našich autobusov a služieb.

S každým vozidlom Citaro hybrid máte vo vašom cestovnom poriadku k dispozícii hospodárne komplexné riešenie. Jeho pohon jedinečným spôsobom optimalizuje spaľovacie motory Euro VI pre dosiahnutie maximálnej efektivity. Výsledok: Citaro hybrid s jeho výhodnými celkovými nákladmi spojenými s vlastníctvom (Total Cost of Ownership) sa oplatí.

Citaro hybrid bol špeciálne vyvinutý pre splnenie nárokov linkovej prepravy v aglomeráciách a reprezentuje modernú mobilitu s nízkou spotrebou. Úspornému naftovému motoru pomáha prídavná hnacia sila vysoko efektívneho a kompaktného hybridného modulu.

Elektromotor s výkonom 14 kW generuje energiu pri dojazde a brzdení. Pri rozjazde potom touto energiou pomáha naftovému motoru. Vďaka tomu dochádza v závislosti od používania k zníženiu spotreby paliva až o 8,5 percenta.

Vodičovi pomáhajú mnohé asistenčné systémy. Spoločnosť Mercedes-Benz napríklad ako celosvetovo prvý výrobca začala s používaním protiblokovacieho systému (ABS) a elektronického systému stabilizácie (ESP®) v autobusoch. V prípade vozidla Citaro G hybrid zaručuje ochrana pred zalomením (Articulation Turntable Controller - ATC) optimálnu charakteristiku riadenia vďaka rýchlemu hydraulickému tlmeniu kĺbu v závislosti od potreby.

Regulácia preklzovania kolies (ASR) zabraňuje pretáčaniu hnacích kolies. Vďaka elektropneumatickému brzdovému systému (EBS) sa výrazne skracuje dráha zastavenia, pretože brzdy reagujú rýchlejšie a presnejšie. O predvídavé brzdenie a manévrovanie sa starajú asistenčné systémy Sideguard Assist 2 a Preventive Brake Assist 2.

Takmer bezúdržbový hybridný akumulátorový modul sa nachádza mimo oblasti ohrozenej nárazom – a síce na streche v zadnej časti. Vďaka používaniu inovatívnej 48 V nízkonapäťovej technológia so sebou nové Citaro hybrid neprináša žiadne zvýšené bezpečnostné riziko a nízkonapäťová technológia si pri servise a údržbe nevyžaduje žiadne prestavenie – to šetrí ďalšie náklady.

S každým vozidlom Citaro hybrid máte vo vašom cestovnom poriadku k dispozícii hospodárne komplexné riešenie. Jeho pohon jedinečným spôsobom optimalizuje spaľovacie motory Euro VI pre dosiahnutie maximálnej efektivity.

Súhra spaľovacieho motora pre základné zaťaženie a elektromotora pre špičkové zaťaženie sa počas jazdy stará o vysokú mieru energetickej efektivity pohonu. Komponenty dimenzované pre výrazne sa meniace zaťaženia sú skonštruované veľmi robustne. Ich dlhá životnosť je porovnateľná s komponentmi bežných spaľovacích pohonov.

Inovatívne superkondenzátory s kondenzátorovou technológiou a so svojou vysokou výkonovou hustotou priestorovo veľmi úsporne a bezpečne ukladajú elektrickú energiou z elektromotora resp. pre elektromotor. Sú dimenzované pre neustále a rýchle zmeny medzi nabíjaním a vybíjaním v cykle typickom pre mestské autobusy a disponujú dlhou životnosťou.

Jeho elektronika premieňa elektrickú energiu uloženú vo forme jednosmerného prúdu na striedavý prúd pre pohon elektromotora. O vysokú prevádzkovú bezpečnosť sa stará priestorovo úsporné vodné chladenie.

K vyššej hospodárnosti vozidla Citaro hybrid prispieva aj nová náprava s ľahkým chodom a optimalizovanou účinnosťou: na jednej strane vďaka úsporám paliva v dôsledku nižšieho odporu pri chode a na druhej strane vďaka nižšej náročnosti údržby a predĺženému intervalu údržby – zo 180 000 na 240 000 km.

K vysokej energetickej efektivite vo vozidle Citaro hybrid sériovo prispieva aj elektrohydraulické riadenie „intelligent eco steering“. Funguje optimálne s ohľadom na potreby a takisto prispieva k zníženej spotrebe paliva v mestskej linkovej doprave.

Vozidlo Citaro hybrid ponúka svojim cestujúcim presnú tú istú mieru komfortu ako ostatné osvedčené modely Citaro. Hybridná technika, ktorú cestujúci a vodič nevidia, žiadnym spôsobom neobmedzuje jednotlivé prvky výbavy v interiéri. Už pri nastupovaní sa človek cíti správne pozdvihnutý.

O to sa okrem iného starajú veľkorysý priestorový koncept, príjemné sedadlá, ergonomicky optimalizované tyče na držanie a pohodlná výška na státie. Individuálne pre každé plánované použitie si možno zvoliť rôzne varianty výbavy. Tak si každý nájde ideálne vozidlo pre svoj účel použitia. V závislosti od variantu výbavy môžu cestu vo vozidle spríjemniť výkonná klimatizácia*, integrované strešné kúrenie a vykurovacie telesá na bočných stenách.

Jediný rozdiel medzi vozidlom Citaro hybrid a vozidlami rovnakého konštrukčného radu s čisto spaľovacím motorom: Z dôvodu prítomnosti porovnateľne ľahkých hybridných komponentov s hmotnosťou 156 kg sa kapacita autobusu pri teoretickom maximálnom obsadení znižuje o tri miesta na státie. V prevádzke by to však nemalo zohrávať žiadnu významnú rolu.

* Klimatizačný systém a chladnička vo vašom vozidle sú naplnené chladivom R-134a a obsahujú fluorovaný skleníkový plyn. Informačné štítky s podrobnými informáciami o type použitého chladiva sú umiestnené na príslušných jednotkách. Pozrite návod na obsluhu vášho vozidla. Podrobnejšie informácie nájdete v súvisiacej brožúre s technickými informáciami.